KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

ENGLISH SECTION

Not: Türkçe takdim, İngilizce takdimin altındadır.

LET’S GET ACQUAINTED WITH THE BOOKS DISCOVERING THE SECRET OF THE UNIVERSE!

Journey of Discovery, Treatise of Light (Risale-i Nur) Training Program

An Imaginary and Mental Journey of Discovery

1- English Articles (Please Click Here)

2- English Books (Look Below the Short Presentation)

3- English Treatise of Light (Risale-i Nur) Training Program Seminar Texts and Powerpoint Presentations (Please Click Here)

SHORT PRESENTATION:

(For detailed information, sample pages and download addresses are in the following links)

Academic Proof of the Creator (New Perspectives from the Treatise of Nature): Providing academic proof of the truth of the Belief in Allah on an intellectual and scientific basis. For an imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology…

Rehearsal Scene (New Perspectives from the Treatise of Resurrection): Evidence for Eternal Life. In order to feel the existence of eternal life in a different way, that has never been possible before…

We are inviting you for an utterly DIFFERENT EXPERIENCE, an interactive book full of INCREDIBLE DISCOVERIES, where you will come to AN IMPRESSIVE VISUAL JOURNEY.

We have a very strong reason to begin this journey: to witness the magnificent details of the divine technology and uniqueness of the artful creation and hence, to take a big step on the way of achieving the true faith that was demanded from us by Allah. We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery. There is only one fixed price for a ticket of the Journey:  a strong sense of wonder in the search for truth.

YOU ARE INVITED TO THE ADVENTURE

Discovering the high truths about the humanity, life, universe and religion…

Advancing along the way of progress for mind, soul and heart…

Making sense of the world in which we exist…

Obtaining an awareness that is more amazing than ever before…

Understanding the working mechanisms of the divine technology…

A Wonderful Mental journey… A Visual Festival

Amazing Facts… Stunning Images and Videos…

All These and Even More are Waiting for You!

COME WITH US FOR THIS EXTRAORDINARY JOURNEY OF DISCOVERY!


Some Explanations About the “Journeys of Discovery Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program, Based on Academic Work and Supported by Visuals

We believe that the content of our training program, prepared to introduce Risale-i Nur (Treatise of light), which presents Islam in the most appropriate way in accordance with a modern understanding, has the capability to respond to the social demand for increasing the love for science and the number of inquisitive people  thinking intellectually and for the discussion, evaluation and presentation of moral, spiritual and religious values in an academic context and to make serious contribution to the mental transformation that we need. 

Our program, which is based on our book, A Journey of Discovery for an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program, is constructed in a visual format with explanations by making use of almost 2000 visuals, made up of informative graphics, impressive pictures and highlighted texts and lecture videos as well as 170 striking videos related to the subject. Having been woven piece by  piece with the sensitivity of an artist, with the conversion of the visual material used in the programs into visual/interactive books, a first in its field (as an innovative religious education tool) it was brought into the use of public as a multidimensional service and education project.

Bediüzzaman Said Nursi, at the beginning of last century, presented “Medresetüzzehra Education Approach”, as the special name of a project of innovational educational program, teaching of rational and religious sciences together, their reconciliation and integration. Our program aims to provide serious analysis and studies, as a philosophical basis, in terms of introduction to the Scientific World  of such an educational approach which accepts the existence of a Creator, by developing scientific models, and interpretations which can prove to be alternatives to scientific approaches to the existence of the Creator, by developing alternative scientific approaches  that can be accepted and by establishing the philosophy of science and curriculum of “Medresetüzzehra Education Approach”.


TURKISH PRESENTATION:

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı (İngilizce)

İngilizce makaleler, kitaplar ve Risale-i Nur Eğitim Programı seminer metinleri ve Powerpoint sunumları

1- İngilizce Makaleler: (Please Click Here)

2- İngilizce Kitaplar: (Look Below the Short Presentation)

3- İngilizce Risale-i Nur Eğitim Programı seminer metinleri ve Powerpoint sunumları (Please Click Here)

KISA TAKDİM:

(Detaylı takdim, örnek sayfalar ve kitaplarımızı indirebileceğiniz adresler aşağıdaki bağlantılardadır)

Yaratıcının Akademik İspatı (Tabiat Risalesi Açılımları): Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı. İlahî teknolojinin detaylarında hayalî ve zihinsel bir keşif yolculuğu için…

Prova Sahnesi (10.Söz İzahı): Öldükten Sonra Dirilişin ve Ebedî hayatın Varlığının İspatı. Daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir şekilde ebedî hayatın gerçekliğini hissetmek için…

Sizleri etkileyici bir GÖRSEL YOLCULUĞA çıkacağınız, inanılmaz keşiflerle dolu İNTERAKTİF BİR KİTABA ve BAMBAŞKA BİR DENEYİME davet ediyoruz.

Bu yolculuğa çıkmak için çok kuvvetli bir sebebiniz var: İlahî teknolojinin muhteşem detaylarına ve sanatlı yaratımın eşsizliğine şahit olmak ve Allah’ın bizden istediği gerçek imanı elde etme yolunda büyük bir adım atmak… Bu hayalî ve zihinsel keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz. Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var: Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu…
 
MACERAYA DAVETLİSİNİZ!

İnsanın, hayatın, kâinatın ve dinin yüksek hakikatini keşfetmek..

Aklen, ruhen ve kalben gelişim yolunda ilerlemek..

Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak..

Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak..

İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak..

Muhteşem Bir Zihinsel Yolculuk.. Görsel Bir Şölen..

Hayret Verici Gerçekler.. Çarpıcı Görseller ve Videolar..

Hepsi ve Daha Fazlası Sizi Bekliyor!

OLAĞANÜSTÜ BİR KEŞİF YOLCULUĞU İÇİN BİZİMLE GELİN!


“Görsel Destekli ve Akademik Nitelikli Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı” Hakkında Bazı Açıklamalar:

İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u insanlarımıza tanıştırmak maksadıyla hazırlanan eğitim programımızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entelektüel düşünen, araştırmacı insanın artırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve insanlık olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın üzerine bina edilen ve akademik nitelikteki 33 adet seminer dersiyle tamamlanan 42 saatlik eğitim programımız, konu anlatımlı şemalardan, etkileyici resimlerden ve metin vurgularından oluşan 2000’e yakın görsel ve konuyla ilgili çarpıcı videolar ile ders videolarını içeren 170 adet video kullanılarak, izahlı ve görsel destekli olarak inşa edilmiştir. Daha sonra programda kullanılan görsel materyallerin, bir sanatçı hassasiyetiyle nakış nakış işlenerek alanında dünyada bir ilk olan (yenilikçi bir din eğitimi mahiyetindeki) görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesi olarak kullanıma sunulmuştur.

Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”nın bilim felsefesini ve ders müfredatını oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve felsefî altyapısı niteliğinde incelemeler ortaya koymayı hedefleyen eğitim programımız, Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve eğitim kurumlarında okutulmaya layık) bir uygulaması olarak (tüm metin, video, sunum ve kitap dosyalarıyla) her türlü incelemeye açıktır.


ENGLISH BOOKS (TEXT AND VISUAL/INTERACTIVE):

1- Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Version (New Perspectives from the Treatise of Nature)
(An imaginary and mental journey of discovery in the depths of divine technology)
Providing academic proof of the truth of the Belief in Allah on an intellectual and scientific basis.

For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

Text Version

Visual/Interactive Version


2- Rehearsal Scene Visual/Interactive Version (Evidence for Eternal Life)

New Perspectives from the Treatise of Resurrection


For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

4- An Attempt to Make Risale-i Nur the Property of Humanity: Explanatory Works

We are inviting you to read this spectacular book where impressive research and analysis are made over “Risale-i Nur Explanatory Works”, which outlines the intellectual framework upon which these explanatory works are based and which is written to introduce you the multi-dimensional services made in this area.

5- Lost Island (New Perspectives from the Treatise of Small Words)

“Small Words” has a special place within Risale-i Nur, in terms of providing a basic approach towards the discovery of the reasonableness of Religion’s offer. The “LOST ISLAND”, which is an explanation of “Small Words”, is the first stop in searching and finding of a great truth. You are also invited to this great adventure. In order to discover the deep and highest truth of world, humanity and the religion and to make it more familiar to the mind, the representations in which in fact all of us live and play a leading role are used together with a cinematic language.

For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

Text Version

Visual/Interactive Version


6- Human And Faith (New Perspectives from the Treatise of 23. Word)

This book entitled “HUMAN AND FAITH”, which is an explanatory work based on the 23rd Word of the Book of Words of Risale-i Nur, elaborates on the high value of the human that appears together with Faith and the beauties of the faith. 23. Word is a special book written about the nature/character of human and faith, which has a great depth of meaning despite its small volume. When you finish the book, you will witness that the  beauties of the faith, which reveal the high value of the human being and the true character of the universe and which make them visible, are shown with an unprecedented style and with a clarity that could be accepted by anyone who is just and fair.

For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

Text Version

Visual/Interactive Version


6- Qur’an, Modern Science and Philosophy (New Perspectives from the Treatise of 12. And 13. Words)

This book which is entitled “Qur’an, Modern Science and Philosophy” and which is an explanatory work based on 11th, 12th and 13th Words of Risale-i Nur, comparatively deals with the perspectives of the universe by Qur’an, modern science and philosophy; and the differences of interpretation they develop and the different meanings they make out of the same information they have. When you complete the book, you will have a striking appreciation of the profound differences of the lessons given by the philosophy and science which look at the universe from an ungodly perspective and you will have acquired the most basic and accurate Qur’anic terms in making sense of this universe.

For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

Text Version

Visual/Interactive Version


7- The Solution for Death

This book, which is an explanatory work based on 2nd Matter of Risale-i Nur’s Treatise of Fruit and Second Station of 13th Word of Risale-i Nur is written to look at death and life in the light of a different perspective. When you complete the book, you will witness that the cure of the death, greatest matter for a man, has been found, and that the method for finding an immortal life and an everlasting happiness have been shown.

For detailed information and download our book in Word or Pdf format CLICK BELOW

Text Version (As soon)

Visual/Interactive Version


 

Reklamlar