KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri (Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımının Bilim Felsefesi Hakkında)

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımının Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetlerimize ayrı bir bölümde yer vermek istedik.

1- “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları”: Risale Akademi tarafından düzenlenen Risale-i Nur İzah Çalıştayı’nın sekreteryasını üstlenerek, “Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Katılımcı ve Esnek Model Yaklaşımı” üst başlığı ile bir tebliğ metni sunduk. Daha sonra konuyla ilgili incelemelerimizi, çözüm önerilerimizi, geliştirdiğimiz yöntemleri bir arada topladığımız ve bu alandaki çalışmalarımızı tanıttığımız bir kitap çalışması yayınladık.

Kitabımızın detaylı takdimine ve kitabımıza ulaşmak için buraya tıklayınız.  

2- “Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği)’nin düzenlediği “Müfredat ve Yayıncılıkta Müsbet Örnekler” isimli eğitim toplantısında sunulmuştur. Bu sunumda, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin (ayak seslerini iliklerinizde hissettirecek) bir ön habercisi ve ilancısı, fikrî alt yapısı niteliğindeki çarpıcı çözümlemelerimizi ve bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlarımızı paylaştık. Bu bir anlamda Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın değer tespiti çalışmasıdır. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

3- “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı ve Bilim Felsefesi Üzerine Değerlendirmeler”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği) Ankara şubesinde düzenlenen Eğitim Müzakerelerinin bir parçası olarak sunulmuştur. Bu sunumda, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin (ayak seslerini iliklerinizde hissettirecek) bir ön habercisi ve ilancısı, fikrî alt yapısı niteliğindeki çarpıcı çözümlemelerimizi ve Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunmak maksadıyla, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı tespitlerimizi paylaştık. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

4- “Tabiat Kanunlarına Yaklaşım”: “Bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların bilim dünyasına ve insanlığa takdim edilmesi”nde büyük önem taşıyan bir konu ile karşınızdayız. Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek ve inkârın en temel noktadan çürüklüğünü ortaya koymak için tabiat kanunlarının mahiyetinin en net bir biçimde ortaya koyulması gerekiyor. Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun Risale-i Nur eğitim salonumuzda sunulan yeni versiyon videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

5- “Manevi Medresetüzzehra (Bir Toplumsal Dönüşüm Projesi)”: Risale Akademi tarafından düzenlenen “Kastamonu Lahikası Müzakereleri”nde takdim edilen  sunumumuzun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni Risale Haber’de yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

6-“Risale-i Nur Hizmetinde Sorumluluk Alanımız”: Risale Akademi tarafından düzenlenen “Kastamonu Lahikası Müzakereleri”nde takdim edilen  sunumumuzun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. (Sunumun tam metni Risale Haber’de yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

7- “Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın Özet Takdimi”: Ulegder (Uluslararası Eğitim Gönüllüleri Derneği) tarafından düzenlenmiş “Müfredat ve Yayıncılıkta Müspet Örnekler” isimli eğitim toplantısında sunulmuştur. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızdan yararlanarak sistematik bir şekilde sunulan eğitim programımızın özet takdiminde ele alınan konular şöyledir:

* Risale-i Nur eserlerinin ve bu eserlerin üzerinde yapılacak çok yönlü çalışmaların önemi.

* Bu kitap çalışmamızın ve eğitim programımızın içeriğinin, toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme katkısının incelenmesi.

* Çalışma içeriğinin ve eğitim programının içerik ve sistematiğinin anlatımı.

* Çalışmanın hangi şartlarda ortaya çıktığı ve bilimsel yaklaşımları karşılaştırmaları olarak ele alma ve bilimsel bilgilerden yararlanma tarz ve üslübunun anlatımı.

Sunumun videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

 

7- “Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Örneği”: Risale-i Nur’un ve bu milletin istikbalini belirleyecek bir yol haritası ve bir “acil durum müdahale reçetesi” mahiyetinde çok önemli bir seminerdir.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

8- “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları”: 1. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumumuzdur. Bu çalışmada, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında bazı çıkarımlar yapılmaktadır. Ayrıca, Yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında bazı çözümlemeler yapılmıştır. Yaratılış modeli; mekanizmaların mahiyetinin ne olduğuyla değil, işleteninin kim olduğuyla ilgilenen ve evrim gibi yaklaşımları direk olarak muhatap almayan üst bir modeldir. Sunumda; eşyanın bir yaratıcı tarafından var edildiği ve işletildiği hakikatinin kabulünü sağlam bir zemine yerleştirmek için, bir yaratıcının varlığı düşüncesinin bilimselliğe uygunluğu ve ateizmin bilimsel yaklaşıma uygunsuzluğu en net bir biçimde ortaya koyuluyor. Dünyaca meşhur bazı fizikçiler tarafından kâinatın kökeninin kanunlar ve teorilerle açıklanmaya çalışıldığı bir dünyada, tabiat kanunlarının mahiyeti en net bir biçimde ortaya koyularak, akademik nitelikli çözümlemelerle ateizmin bu çürük tuzağı deşifre edilmektedir. Tevhid hakikatinin böyle bir yaklaşımla takdim edilmesine olan ihtiyaç, o hakikatinin dellillerinin ortaya koyulmasından veya karşıt görüşlerinin çürütülmesinden çok daha öncelikli ve önemli, temel bir meseledir. Bu çalışma, yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda sağlayacaktır.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

9- “Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?”: 2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumumuzdur. Bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Yapılan analiz sonucunda; eşyanın oluşumunu maddî sebeplerle ve tabiatla veya kendi kendine meydana gelmesi ile açıklamaya çalışmanın, bilimsel nitelikten uzak, çok zor ve içinden çıkılmaz bir yol olduğu bulgusu, temel olarak tespit edilmiş olacaktır. Ayrıca bu çalışma, eşyanın oluşumunu bir yaratıcı ile izah etmenin, bilimsel düşünceye daha uygun ve akla yatkın, çok daha makûl ve kabul edilebilir bir yol olduğu ve içinde zorunluluk derecesinde kolaylıklar barındıran bir alternatif ihtimal olduğu ve eğer bilimsel olarak kabul edilecek bir model varsa, bu modelin bilimsel nitelikte kabul edilmeye çok daha lâyık olduğunun tespit edilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)

10- “Eğitimde Müspet Dönüşümün Başlatılması İçin Yöntem Tespiti ve Bir Acil Durum Planı”: 2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumumuzdur. Bu çalışmanın amacı, imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının, ders kitaplarının müfredata uygun olarak tek tek müspet bir şekle dönüştürülmesiyle mi; yoksa bağımsız, müstakil ve müfredatı kendinden olan detaylı, kapsamlı bir tek eğitim programıyla mı olabileceği sorusuna cevap vermek ve karşılaştırmalı çözümlemesini yapmaktır.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz.

11- “Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?”: 3. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi sunumumuzdur. 

Bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır.

Hakikî bir tevhid inancında, şu görünen kâinatın yaratıcısının Allah olduğunu basitçe kabul etmekle iş bitmez. Hatta böyle bir inanç, imanın nihayetsiz mertebelerinden sadece ilk basamağa adım atmaktır ve Cenâb-ı Hak’kın Kur’ân’ında bizden talep ettiği imanın temel özelliklerinden çok eksiktir. Hâlbuki asıl istenen şey, kâinat içinde görünen bütün eşyanın ve vücuda gelen her eşya ve faaliyetin doğrudan doğruya ilahî kudret tarafından yaratıldığını ve O’nun tarafından idare edildiğini kabul etmekle beraber, söz konusu olan bütün idare ve icraatında O’ndan başka her türlü müdahaleciyi ve her çeşit yardımcıyı tamamen ve kesin olarak reddetmektir. Bu gerçekten akıl almaz büyüklükte, azametli bir meseledir. Allah’a imanın bu gerçek mertebesine çıkmak ve “sağlam delillerle temellendirilmiş, bilgiye dayalı şüphesiz bir inancı” oluşturmak için, ciddî ve detaylı bir incelemeye ihtiyaç vardır. Her şeyin ilahî kudretle meydana gelmesi ve her zaman ilahî iradeye bağlı olması ve bunun Allah için çok kolay bir iş olması ve her şeyi, bir tek şeyi yaratıp idare ettiği aynı kolaylıkta yaratması ve idare etmesi gibi büyük bir meseleyi nasıl açıklayabileceğimiz üzerinde durulacaktır.

Yürütülen çözümleme, kabul görmüş muhtelif bilimsel bilgilere dayalı olarak yapılan benzetmeler (anolojiler), karşılaştırmalar ve mantıkî çıkarımlar yöntemleri kullanılarak yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda; bütün eşyanın aynı merkezden icad ve idare edilerek, tek ve bağımsız bir yaratıcı olarak kabul edeceğimiz biri tarafından yaratılmasının; başka bir alternatifinin düşünülemeyeceği derecede zorunlu bir gereklilik olduğu, tüm açıklığıyla ortaya koyulmuştur.

Sunumun metnine, videosuna ve Powerpoint sunumuna buraya tıklayarak ulaşabilir, indirebilir ve görüntüleyebilirsiniz. Seminerin videosunu aşağıdan seyredebilirsiniz. (Sunumun tam metni sitemizde görsel/interaktif yazı formatında yayınlanmıştır. Okumak için tıklayınız.)