KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Risale-i Nur İzah Metinleri Küçük Kitaplar Serisi

12

Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.

Temel ve kaynak kitabımız olan “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” kitap çalışmamızın her bir bölümünü “Risale-i Nur İzah Metinleri Küçük Kitaplar Serisi” adı altında ayrıca yayınladık. Bunu yaparken tamamen interaktif bir sözlük çalışması yapmış olduğumuzdan, her bir küçük kitabın dipnotlarını o kitaba özel olarak yeni baştan inşa ettik. Ayrıca küçük kitabın içinde kaynak kitabımıza atıflar yaptık ve bu yapılan atıflara konu olan yerleri küçük kitabın arkasında “ek bölümler” ismiyle ilave ettik. Bu şekilde her bir küçük kitabın daha zengin, izahlı ve daha eksiksiz bir içeriğe sahip olması sağlanmaya çalışıldı. Temel kitabımız hakkında detaylı bilgiler ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

Tüm kitaplarımızı Word ve Pdf formatında İndirebileceğiniz Adres:  http://goo.gl/hNIUou (Bu adresteki “Kitaplar (Risale-i Nur İzah Metinleri)” klasöründen “Görsel/İnteraktif” ve “Metin”  tüm kitaplarımızı indirebilirsiniz.

kayipada_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek” isimli birinci bölümündeki beş adet “keşfin”, Birinci ve İkinci Keşif’leridir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

yirmiucuncusozkapak_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek” isimli birinci bölümündeki beş adet “keşfin”, Üçüncü Keşfi’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

kuranmodernbilimvefelsefe_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek” isimli birinci bölümündeki beş adet “keşfin”, Dördüncü Keşfi’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

olumuncaresi_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek” isimli birinci bölümündeki beş adet “keşfin”, Beşinci Keşfi’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

tabiatrisalesikapak_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Birinci Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

kainattayalnizmiyiz_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, İkinci Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

bambaskabirsozduro_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Üçüncü Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

Kainatın Manevi Güneşi_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Dördüncü Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

provasahnesi_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Beşinci Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

kaderveiradeninhakikati_frontcover

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Altıncı Hakikati’dir. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

Bediuzzamansaidnursiverisaleinur_frontcover

Gerek Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, bu yeni tarihçeyi hararetle tavsiye ediyor ve önemli bir kaynak eser olarak takdim ediyoruz. Kitabın kısa versiyonu, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın sonuna eklenen bir bölümdür. Bu çalışmanın genişletilmiş özel versiyonunda bulunan ilave metinler, sadece burada yayınlanmıştır. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

Conceptual 3D art of the last Jigsaw piece coming down into place.

“Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında etkileyici inceleme ve çözümlemelerin yapıldığı ve izah çalışmalarının fikrî alt yapısını ortaya koyan ve bu alanda geliştirilen çok boyutlu hizmet faaliyetleriyle tanıştırmak maksadıyla kaleme alınan çarpıcı bir kitap çalışmasına davet ediyoruz sizi.. Kitap takdimini okumak ve kitaba ulaşmak için buraya tıklayınız.

Reklamlar