KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

“It is Completely Different Word” Text Version

Yorum bırakın

Note: Turkish presentation text, under the English presentation.

(Türkçe takdim metni, İngilizce takdimin altındadır)

“It is Completely Different Word” Text Version

(A Part of “Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program”)

Free Download Addresses: (Pdf, Word, Google Books and Google Play links)
You can download our book in word or pdf format from the following web addresses: https://goo.gl/hNIUou or https://yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA You can download the text of our book and its visual/interactive versions from the folder of “It is Completely Different Word” in “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations” section in this address. Besides, you can view or download the files of all of our books, and videos, texts and PowerPoint presentations of our seminars altogether or one by one, from these storage spaces where all of our work on Risale-i Nur (Treatise of Light) are uploaded.

In Google Books and Google Play, it is not possible to open and view the links and videos just by clicking them. We suggest that you download the Pdf files from the address we provide before or from Google Books and read them.


Direct Download Address (Pdf ve Word):

https://drive.google.com/open?id=1L4ddJ6xoMzDipZcTZ80ZImoUifT25584


 

Google Books: (Processing)

(The whole book can be previewed and downloaded in Pdf format)

Google Play: (Processing)

Our book is free. The whole book can be read in “Free sample” section. Submission of credit card information in Google Play is just a technical requirement in order to buy the book for “0” (zero) Turkish Lira.


BOOK PRESENTATION:

We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery. There is only one fixed price for a ticket of the Journey: A strong sense of wonder in the search for truth.

In this section, which is an explanatory work, based on 17th Degree of”7th Ray- The Treatise of Supreme Sign “of Risale-i Nur, you will see all logical inferences and striking proofs as to How Qur’an presents its big case which conquers the spirits, minds and hearts and which spiritually sweeps whole world and what a big moral transformation it has realized in humanity, since its emergence, beyond all dreams and the fact that it is not the words of human beings.

This work is a part of our basic/source book called “A Journey of Discovery for an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program” upon which our “Journeys of Discovery, Risale-i Nur Training Program” is constructed and it is “It is Completely Different Word”, which is the third truth of the six truth, dealt with in the first main part of that book, which is called “Discovering the Value of the Treasure of Faith”.     

We strongly suggest and present this book to those who regularly read Risale-i Nur as well as to those who want to get some information for the first time.

The epilogue of our book which is entitled “Your Journey Just Begins Now!” is also included in this work as it contains emotional, striking and impressive points coming sincerely from the deepest parts of our hearts about the reading of Risale-i Nur and attendance to the Risale-i Nur Lectures.


BOOK INDEX

* Journeys of Discovery Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program, Based on Academic Work and Supported by Visuals

* Declaration on Copyright All Kinds of Free Usage, the Right to Print and Publish

* Let’s Get Acquainted with the Books Discovering The Secret of The Universe!

It is Completely Different Word! (The Truth of Revelation and the Proof of the Coming of Qur’an from Allah)

Sub Headings:

* Extraordinary Spiritual Mastery of a Wonderful Book

* An Unprecedented Challenge

* Understanding the Environment in Which and the Persons against whom The Quran Made This Unprecedented Challenge

* Uniqueness of Quran’s Style

* A Spiritual Transformation Beyond Every Imagination

* Quran’s Amazing Influence

* Good News from the Holly Books

* Quran: A Miracle Beyond the Capabilties of The Human Being

* Scientific Miracles of Quran

Additional Sections

* Scientific Findings about Evolution and the Miracles of Quran

* About Quantum Approach and Divine Truths

THE COMPANIES OF ROAD FOR YOUR PERSONAL VOYAGE

* Your Journey Just Begins Now!

*Seminar Texts, Presentations and Videos

* Our Website for The Journeys of Discovery

*Our Books on Explanatory Notes for Risale-i Nur

(Texts and Visuals/Interactive)

*Our Video Channel for The Journeys of Discovery

* Suggested Websites

*The Opportunity to Read and Listen Risale-i Nur Round The Clock Wherever You Are

*Locations Where You Can Participate in Risale-i Nur Conversations and Classes

*Other Academic Training Activities

* Author’s Contact Address


TÜRKÇE TAKDİM:

“Bambaşka Bir Sözdür O!” İngilizce Kitap (Metin Versiyon)

“It is Completely Different Word” Text Version

Risale-i Nur Eğitim Programı

Word ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adresteki “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations” klasöründen kitabımızı metin ve görsel/interaktif versiyon olarak indirebilirsiniz. Ayrıca tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü olduğu bu depolama alanlarından tüm kitaplarımızın dosyalarını ve bütün seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir, hem de ister tek tek, ister toplu olarak indirebilirsiniz.

Direk İndirme Adresi (Pdf ve Word):

Google Books: (işleniyor)

(Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)

Google Play: (işleniyor)

Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir. Google Play’de “0 (sıfır)” liraya satın almak için kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz, tamamen teknik bir gerekliliktir.

KİTAP TAKDİMİ:

Risale-i Nur’un “7. Şua – Ayet-ül Kübra Risalesi”nin 17.Mertebe’si üzerinde geliştirilmiş bir izah çalışması olan bu eserde;

* Kur’ân’ın; ruhları, akılları ve kalpleri fetheden ve dünyayı manen istila eden büyük davasını nasıl ortaya koyduğunu,

* İnsanlık âlemi içinde ortaya çıktığı andan itibaren, bütün hayallerin ötesinde ne mertebede büyük bir manevî inkılap gerçekleştirdiğini ve,

* İnsan sözü olmadığının mantıkî çıkarım ve delillerinin en çarpıcılarını göreceksiniz.

Gerek Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek Risale-i Nur’u okumaya yeni başlayacaklara çalışmamızı tavsiye ve takdim ediyoruz.

Kitap içeriğinde eser metni, izah metni ve kavram açıklamaları birarada sunulmuştur.

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Üçüncü Hakikatidir.

Kitap çalışmamızın “Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!” isimli son sözü ise, Risale-i Nur’un okunmasının ve Risale-i Nur derslerine katılmanın önemi hakkında kalbin derinliğinden samimiyetle kopup gelen duygulu, çarpıcı ve etkileyici tespitler içerdiğinden, bu çalışma içine alınmıştır.


KONU FİHRİSTİ

* Görsel Destekli ve Akademik Nitelikli Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Telif Hakkı Bildirisi ve Her Türlü Serbest Kullanım, Basım ve Yayım Hakkı

* Kainatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!

Bambaşka Bir Sözdür O! (Vahyin Hakikatı ve Kur’an’ın Allah’tan Geldiğinin İspatı)

Alt Başlıklar:

* Harika Bir Kitabın Olağanüstü Manevî Hâkimiyeti

* Eşi Görülmemiş Bir Meydan Okuma

* Kur’ân’ın Eşi Görülmemiş Meydan Okumasını Nasıl Bir Ortamda ve Kimlere Karşı Yaptığını Anlamak

* Kur’ân Üslubunun Benzersizliği

* Hayallerin Ötesinde Bir Manevî İnkılâb

* Kur’an’ın Şaşırtıcı Etkisi

* İlahî Kitapların Müjdeli Haberleri

* Kur’ân: İnsan Gücünün Üstünde Bir Mucize

* Kur’an’ın Bilimsel Mucizeleri

Ek Bölümler:

Evrim ve Yaratılış Hakkındaki Bilimsel Bulgular Üzerine

Kur’ân Mucizeleri Hakkındaki Bilimsel Bulgular Üzerine

Kuantum Fiziği ve İlahî Hakikatler

Kişisel Yolculuğunuzda Rehberlik Edecek Yol Arkadaşlarınız

* Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!

* Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları

* Keşif Yolculukları İnternet Sitemiz

* Risale-i Nur İzah Metinleri Kitap Çalışmalarımız

* Keşif Yolculukları Video Kanalımız

* Tavsiye Edilen İnternet Siteleri

* 24 Saat Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı

* Risale-i Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz Yerler

* Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri

* Kitap Yazarının İletişim Adresleri

Reklamlar

Yazar: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.