KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Yazı Başlığı:

Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız?

İlk Yazının Adresi: (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2020/01/08/yaratilis-modelinin-bilim-yaklasimi-yazilari-1/

Alt Başlıklar: Yaratıcının Bilimselliğe Uygunluğunun Ortaya Koyulması Neden Önemlidir? Bilimsellik Kriterleri Nasıl Sorgulanmalı? Doğru Eğitim Metodu ve Strateji Nedir?

Şöyle Meraklı Bir Soru Akla Gelebilir: “Bir yaratıcının varlığının kabulünün ve varlığına dair delillerin bilimsel nitelikte olduğunu ve yaratıcının varlığı meselesinin incelenmesinin bilimin konusuna girdiğini iddia ediyorsunuz. Fakat bilim camiasında kabul görmüş bilimsellik kriterlerinin hatalı olduğunu siz de ifade ettiğiniz halde, neden bilimsellikte bu kadar ısrarlısınız?”

Continue reading


Leave a comment

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi-Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Görsel Yazı ve Görsel Destekli Sunum


Önemli Bilgilendirme: Dünyanın fani ve birkaç senelik hayatından çok daha kıymetli olan milyonlar senelik bir ebedî hayatın anahtarı olan ve bitmeyecek bir saadetin kapısını açan iman hizmetinde karşılık beklemeden ve netice kaygısız bir gayret ve sebatla çalışmanın kıymeti elbette paha biçilmezdir. Bununla birlikte, maneviyat için olan bu idealist tavrı, dünyevî saadetimiz ve mesuliyetlerimiz için de aynı şekilde kullanmalı ve insanlığa İslam’ın yüksek ahlakî değerlerini bizzat yaşayıp yaşatarak ilan etmeliyiz… Bu sosyal ve manevî sorumluluk bilinciyle, büyük emekler vererek hazırlanan proje dosyamızı sizlerle paylaşıyoruz.
 

Öneri yazımızın, görsel destekli Powerpoint sunumu hazırladık. Buna ilaveten Hem Word ve Pdf formatında indirebileceğiniz, hem de internet sitemiz üzerinde okuyabileceğiniz görsel yazı olarak ayrı ayrı yayınladık. Fırından taze çıkmış haliyle sizlere servis ve takdim ediyoruz.


İndirme Adresi: (Depolama Alanı)


MÜKELLEF HİZMETLERİ TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında

İnceleme ve Öneriler

 

Gelir İdaresi Başkanlığına

Gelir İdaresi Başkanı Makamına,

 

Bir çok kurumun hayal dahi etmediği öncü bir anlayışla ortaya çıkartılmış, zaman içinde çok güzel meyveler vereceğine inandığımız bir oluşum olan Mükellef Hizmetleri misyonunu ve faaliyetlerini takdir ettiğimiz gibi; mükellef hizmetleri faaliyetleri ile ilgili yenileştirmeye ve geliştirmeye yardımcı fikirlerimizi öneri mahiyetinde paylaşmak ve gördüğümüz eksiklikleri de sorumluluk bilinciyle değerlendirmek maksadına yönelik olarak, makamınıza sunulmak üzere aşağıdaki inceleme ve öneri yazısı hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllarda kurumumuzca yayınlanan eylem ve strateji planları, değerlendirme yazımız yazıldıktan sonra tarandığı ve önerilerimizi teyit eden çok noktalar göze çarptığı için, örtüşen noktaları belirtmek maksadıyla, strateji ve eylem planlarından çerçeve içinde alıntılar yapılmıştır.

Sunumumuz, aşağıda belirtilen konular hakkında değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır:

1- Vergi Bilinci ve Denetim Odaklı Doğru Maliye ve Gelir Politikalarının Önemi Nedir?

2- Mükellef Hizmetlerinin Önemi ve Sağlayacağı Yarar Nedir?

3- Kurumsal Uzmanlaşma, SGK Modeli ve Gelir Uzmanları

4- Kurumsal/Toplumsal Dönüşümde Mükellefin ve Gelir Uzmanlarının Katkıları Neler Olabilir?

Continue reading


1 Comment

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-1

Article Series of “Science Approach of Creation Model”

First Article

Click Here for Turkish Versiyon

Note: We have already divided this article series of articles into four parts. This first part was long, but we needed to maintain the integrity of the article. Therefore we could not divide this piece. Always short, not good. Sometimes it means short, incomplete content! Do not laze and read. You will witness how much it is worth!

Article Title:

How can We Correlate the Natural Causes, Which Seem to Move Randomly and İrregularly, to the Magnificent Order That Appears in the Universe and Matter?

Submission of Feuilleton and Topics to be Discussed:

 The article series that we will present under the main title “Scientific Approach of Creation Model Articles” is for now planned to be published in four parts. Each part may contain more than one section about the topic. In the article series, we will address crucial issues and introduce innovative perspectives, implementation methods and strategic approaches about them. While stating that it is very important for you to read the source materials that are cited in the article in order to form a whole picture in your mind, let us list the topics that we will examine:

In our first article, we will provide remarkable examples of serious analyses in the characteristics ofintellectual (theoretical) background of the scientific philosophy of Creation Model and we will provide satisfactory answers to the strange questions raised by the spokespersons of the new atheism. Continue reading


1 Comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Click Here for English Versiyon

Yazı Başlığı:

Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?

Yazı Dizisi Takdimi ve Ele Alınacak Konular:

“Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları” üst başlığı altında sunacağımız yazı dizimiz şimdilik dört parça halinde yayınlanacak inşallah. Her parçada konuyla ilgili birden fazla bölüm bulunabiliyor. Yazı dizisinde çok önemli konuları ele alacağız ve bunlarla ilgili yenilikçi bakış açıları, uygulama yöntemleri ve stratejik yaklaşımlar ortaya koyacağız. Yazı içinde atıfta bulunulan kaynak yazıları da okumanızın, zihninizde bütün bir resim oluşması için çok önemli olduğunu ifade edelim ve ele alacağımız konuları sıralayalım:

İlk yazımızda, Yaratılış Modelinin bilim felsefesinin fikrî (teorik) alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemelerimizin dikkat çekici örneklerine yer vereceğiz ve yeni ateizmin sözcülüğünü yapanlarca dile getirilen acaip sorulara tatmin edici cevaplar vereceğiz.

Bu yazımızdaki çözümlemelerimizin ayrıcalıklı özelliği şudur: Geçmiş, gelecek ve içinde bulunduğumuz an, yani tüm zamanlar için geçerli olmaları ve bilimsel verilerin değişkenliğinden etkilenmeyen bağımsız üst yaklaşımlara sahip olmalarıdır. Continue reading


Leave a comment

An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator-The Concept of the Universe Questioning Existence

The Concept of the Universe Questioning Existence (An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator)

Click Here for Turkish Versiyon

Visual/Interactive Article

Üsküdar University Special Seminar Program

This seminar program was presented at the Nermin Tarhan Conference Hall at Üsküdar University Central Campus on Friday, November 29, 2019.

In order to honor the outstanding achievements, the awards given to the successor with high spiritual value are called plaques. At the end of the program, Ediz Sözüer was presented a plaque signed by Üsküdar University Rector Nevzat Tarhan.


Address of the Seminar Video: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

YouTube Playlist Address where you can find Seminar Short Videos and the full video of the seminar together:

We divided each topic of the seminar into short videos. A total of 10 short videos appeared.

Continue reading


Leave a comment

Görsel/İnteraktif Yazı-Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru

Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)

(Click Here for English Versiyon)

Görsel/İnteraktif Yazı

Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı

29 Kasım 2019 Cuma günü 14.00’de Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda sunulmuştur.

Üstün başarıları onure etmek adına başarı sahibine verilen manevi değeri yüksek ödüllere plaket adı verilmektir. Program sonunda Ediz Sözüer’e Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan imzalı plaket takdim edilmiştir.


Seminer Videosunun Adresi: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

Kısa Videoları ve seminerin tamamının tek videoda sunulduğu videoyu bir arada bulabileceğiniz YouTube Oynatma Listesi Adresi:

Seminerin her bir başlığını kısa videolara bölerek yayınladık. Toplam 10 adet kısa video ortaya çıktı.

Continue reading


Leave a comment

Muhakkak Maslahat, Mevhum Mazarrata Feda Edilmez

Muhakkak Maslahat, Mevhum Mazarrata Feda Edilmez….

(Kesin olarak faydalı olan bir iş, gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen zararlara feda edilmez.) 

Bir kardeşimiz bir önceki mailde sizlerle paylaştığımız Risale-i Nur Eğitim Programı teklifimiz hakkında şöyle yorumda bulunmuş. Bu tarzda gelecek bir itiraza cevap verilmesi için güzel bir vesile oldu. Önce yorumunu sonra teklifimizi yazalım. Sonra da cevabımızı yazalım. 

“Ediz Sözüer kardeşim, Bu tarz ve anlayış zamanla su-i istimale açık ve problemli bir yaklaşım. Zira birisi çıksa benim de bu konuda çalışma ve ilmi eserlerim okunsun, istifade edilsin dese; yada birisi dese ki nasıl olsa bu da Risale-i Nurun izah ve anlatımları,bunu anlamak daha kolay, Risale-i Nuru okumaya ne gerek var dese ne diyeceğiz ve ne yapacağız? Al sana bir problem ve fitne. Kaldı ki geçmişte bu tarzı malum yapı kullandı; nasıl mı, resmî ve göstermelik bir bölüm ve kısım okudular arkasından malum zatın buna dair fikir ve yorumları okunmaya geçildi. Şimdilerde de bazı yerlerde Risale-i Nurdan önce hadis ve fıkıh gibi dersler okunsun diye eski köye yeni âdetler çıkarıyorlar. Ben şahsen 35 senedir bir çok grubun derslerine katıldım ve gördüm; ne böyle bir adet ve nede böyle bir uygulama görmedim. Üstadımızın yanında onun usul ve tarzını bilen ve gören abilerimiz den bu dersler böyle gelmiş ve kabul görmüş.” 

“Zamanla su-i istimale açık ve problemli bir yaklaşım” olarak nitelendirilen teklifimiz şuydu:

“Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimiz ve izah metinlerimiz, belirlenecek zamanlarda ve bir program dahilinde umumi ve hususî derslerde okunmalı ve mümkünse görsel destekli olarak sunulmalıdır. Özellikle kitap okuma programlarında kısa zamanda çok mesafe aldıran ve insan yetiştiren sistematik bir eğitim programı ve yoğunlaştırılmış, hızlandırılmış bir kurs mantığı içinde muhakkak surette tatbik edilmelidir.” 

Continue reading


Leave a comment

“Risale-i Nur Eğitim Programı Derslerimiz ve İzah Metinlerimiz, Umumi Derslerde Risale-i Nur Yerinde Okunsun, Okunmalı” diyemez miyiz?!!

“Risale-i Nur Eğitim Programı Derslerimiz ve İzah Metinlerimiz, Umumi Derslerde Risale-i Nur Yerinde Okunsun, Okunmalı” diyemez miyiz?!!

Hayır efendim, öyle değil! Pekala diyebiliriz, deriz ve diyoruz! Nasıl mı? İşte buyrun:

(Aşağıda verilen “kurulması gereken doğru ve isabetli cümle”ye lütfen dikkat!)

Aslında bu garip soruda bir mantık hatası olduğunu belki siz de fark etmiş olmalısınız fakat biz yine de konuya açıklık getirelim. Çalışmalarımız hakkında bir kardeşimiz şöyle demiş:

“İlk zamanlardan beri çalışma ve paylaşımlarını takip ediyor, kendi sayfalarımda paylaşıyorum. Risale-i Nur’a merak ve alakası olanlar için elbet çok güzel ve istifadeli; öyle kişilere tavsiye ediyoruz. Umumi derslerde Risale-i Nur yerinde okunsun, okunmalı diyemeyiz.

Verdiğimiz cevabın herkese faydalı olduğunu düşünüyoruz:

“Öncelikle bu cümlede çok ciddî bir mantık hatası ve yanlış var. Sanki bizim derslerimiz ve Risale-i Nur birbirinden ayrı ve farklı bir şeymiş gibi ifade edilerek bunun onun yerine okunması teklif edilmez denilmiş. Bu söz tamamen yanlıştır. Çünkü bizim Risale-i Nur egitim programı derslerimizde, önce Risale-i Nur’un asıl metni okunuyor, sonra bu metne ait izah metni okunuyor. Bu nedenle böyle bir cümle tamamen manasız oluyor! İnsana, acaba bu kardeşimiz bizim tek bir ders videomuzu izlememiş ve eğitim kitabımızdan bir tek bölüm okumamış mi ki, çalışmanın mahiyetinden habersiz biri gibi böyle yanlış bir cümle kurmuş dedirtiyor! (ilk zamanlardan beri takip eden biri böyleyse dışardan bakan diğerlerini tasavvur bile edemiyoruz!)

Dolayısıyla kurulması gereken doğru ve isabetli cümle şudur:

“Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimiz ve izah metinlerimiz, belirlenecek zamanlarda ve bir program dahilinde umumi ve hususî derslerde okunmalı ve mümkünse görsel destekli olarak sunulmalıdır. Özellikle kitap okuma programlarında kısa zamanda çok mesafe aldıran ve insan yetiştiren sistematik bir eğitim programı ve yoğunlaştırılmış, hızlandırılmış bir kurs mantığı içinde muhakkak surette tatbik edilmelidir.”

Continue reading


3 Comments

İslâm’ın ve Risale-i Nur’un İstikbalini Tehdit Eden İşte Esas Tehlike: İlim Üretim Faaliyetine, Düşünceye ve Akla Düşmanlık

İslâm’ın ve Risale-i Nur’un İstikbalini Tehdit Eden İşte Esas Tehlike:

İlim Üretim Faaliyetine, Düşünceye ve Akla Düşmanlık

Temel/Kaynak Yazı

(Lütfen “Mutlak Vekillik ve İzah Karşıtlığı” meselelerinde yazdığımız inceleme yazılarının bir arada sunulduğu yazımızın tamamını, adresleri verilen diğer yazılarla birlikte okuyun. 10 dk.lık çok önemli ve metinden farklı içeriğe sahip olan ve aşağıda adresi verilen videoyu da muhakkak izleyin. Resmin tamamını görmek için bunu yapmalısınız.)


Öncelikle yazımızın çatısını koymak istiyoruz. Daha sonra meseleyi detaylandıracağız. İşte buyrun:
 
“Risale-i Nur Herşeye Yeter” demek (yani hiç bir ilim üretim faaliyetinde bulunmadan herşeyi ondan beklemek, Kur’an medeniyetinin kendi kendine kurulup insanlığa hâkim olacağı zannı içinde oturup beklemek ve herkesi de oturup beklemeye sevk etmek) İslamiyete İhanettir!
 
Kısa Video Adresi: https://youtu.be/UnY-4kb6o9w
 
Risale-i Nur’un herşeye yetmediğini görmek de bir yeterlilik ve ufuk gerektirmektedir. Herşeyi 100 sene önce yazılmış bir eserden ve insandan beklemek acizliktir, tembelliktir ve asla gerçekçi değildir. Eğer böyle bir şey gerçekçi olsaydı herşey Kur’an ve hadisten beklenirdi, bir İslamî ilim kültür birikimi oluşmasına ihtiyaç olmazdı. Değil mi?Halbuki daha yapılması ve geliştirilmesi gereken çok ve büyük işler vardır. Bu yönde gayret gösteren kişilere destek vermemek, taraftar olmamak hatta karşı çıkıp mani olmaya çalışmak ise, tarifi mümkün olmayan bir vahim hatadır.

Continue reading


Leave a comment

M.KEMAL VE İSLAM’A ZARAR VEREN İNKILAP VE İCRAATLARI HAKKINDA

M.KEMAL VE İSLAM’A ZARAR VEREN İNKILAP VE İCRAATLARI HAKKINDA
 
Fikrî ve ilmî kanaat düzeyinde ve hiç kimsenin itiraz edemeyecegi bir mantık kurgusuyla ve düzgün bir üslupla İslam dinine ve Kur’an’a çok ciddî zarar veren icraatların ne derece çirkin, gereksiz ve millete karşı yapılan bir hainlik manasına gelen yanlış uygulamalar olduğunun gösterilerek hakikatlerin ifade edilmesidir:
 
“İnkılablar adı altında yapılan icraatlar ve mahiyetleri ortadadır. Bu icraatların İslam dininin hükümlerine uygun olup olmadığı, imanın gereklerine ters düşüp düşmediği ve dolayısıyla bu uygulamaların dine zarar verip vermediği yönünden incelenmesi ve ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
Zaten İslamî hassasiyete sahip insanlar, bu tür icraatlara baktıklarında dinen tasvip edemeyecekleri noktaları –eğer varsa- göreceklerdir ve görmelidirler.
 
Aslında burada sorun, yapılan uygulamaları doğru ve güzel işler olarak görülmesidir! Evet, esas mesele bu icraatlerin ne derece çirkin, gereksiz ve millete karşı yapılan bir hainlik manasına gelen yanlış uygulamalar olduğunu göstermektedir. Gerisi çok da önemli değildir.

Continue reading