KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Leave a comment

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi-Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Görsel Yazı ve Görsel Destekli Sunum


Önemli Bilgilendirme: Dünyanın fani ve birkaç senelik hayatından çok daha kıymetli olan milyonlar senelik bir ebedî hayatın anahtarı olan ve bitmeyecek bir saadetin kapısını açan iman hizmetinde karşılık beklemeden ve netice kaygısız bir gayret ve sebatla çalışmanın kıymeti elbette paha biçilmezdir. Bununla birlikte, maneviyat için olan bu idealist tavrı, dünyevî saadetimiz ve mesuliyetlerimiz için de aynı şekilde kullanmalı ve insanlığa İslam’ın yüksek ahlakî değerlerini bizzat yaşayıp yaşatarak ilan etmeliyiz… Bu sosyal ve manevî sorumluluk bilinciyle, büyük emekler vererek hazırlanan proje dosyamızı sizlerle paylaşıyoruz.
 

Öneri yazımızın, görsel destekli Powerpoint sunumu hazırladık. Buna ilaveten Hem Word ve Pdf formatında indirebileceğiniz, hem de internet sitemiz üzerinde okuyabileceğiniz görsel yazı olarak ayrı ayrı yayınladık. Fırından taze çıkmış haliyle sizlere servis ve takdim ediyoruz.


İndirme Adresi: (Depolama Alanı)


MÜKELLEF HİZMETLERİ TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında

İnceleme ve Öneriler

 

Gelir İdaresi Başkanlığına

Gelir İdaresi Başkanı Makamına,

 

Bir çok kurumun hayal dahi etmediği öncü bir anlayışla ortaya çıkartılmış, zaman içinde çok güzel meyveler vereceğine inandığımız bir oluşum olan Mükellef Hizmetleri misyonunu ve faaliyetlerini takdir ettiğimiz gibi; mükellef hizmetleri faaliyetleri ile ilgili yenileştirmeye ve geliştirmeye yardımcı fikirlerimizi öneri mahiyetinde paylaşmak ve gördüğümüz eksiklikleri de sorumluluk bilinciyle değerlendirmek maksadına yönelik olarak, makamınıza sunulmak üzere aşağıdaki inceleme ve öneri yazısı hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllarda kurumumuzca yayınlanan eylem ve strateji planları, değerlendirme yazımız yazıldıktan sonra tarandığı ve önerilerimizi teyit eden çok noktalar göze çarptığı için, örtüşen noktaları belirtmek maksadıyla, strateji ve eylem planlarından çerçeve içinde alıntılar yapılmıştır.

Sunumumuz, aşağıda belirtilen konular hakkında değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır:

1- Vergi Bilinci ve Denetim Odaklı Doğru Maliye ve Gelir Politikalarının Önemi Nedir?

2- Mükellef Hizmetlerinin Önemi ve Sağlayacağı Yarar Nedir?

3- Kurumsal Uzmanlaşma, SGK Modeli ve Gelir Uzmanları

4- Kurumsal/Toplumsal Dönüşümde Mükellefin ve Gelir Uzmanlarının Katkıları Neler Olabilir?

Continue reading


Leave a comment

Başımıza Bir de “Risale-i Nur Tebliğcisi” Tabiri Çıktı! “Mübelliğ-i Nur???!”

Başımıza Bir de “Risale-i Nur Tebliğcisi” Tabiri Çıktı!

“Mübelliğ-i Nur???!”

Allah aşkına bu nasıl bir tabirdir böyle?

“Binaenaleyh Risale-i Nur’u cemaate okumak nimetine mazhar olan kendisinden bir şey katmadan mübelliğ-i Nur olmalıdır.”

Bu hilkat garibesi ve çok vahim tabir, “Hüsnü Ağabey ve Nur Cemaatlerinin Müşterek Lahikası” başlığı yayınlanan lahika metninde geçiyor.

Acaba tarihte Risale-i Nur kadar, okuyanların kutsal kitap gibi algıladığı iddiası yapılan ve müellifinin de peygamber gibi görüldüğü ithamıyla çürütülmeye şiddetli bir şekilde gayret sarf edilen ikinci bir kitap ve müellif var mıdır ki, bu akla ziyan tabiri kullanmaktan hiç kimse çekinmedi?

Hadi bizim yaşımız tutmaz, bunları sadece mahkeme müdafaalarında okuduk, gördük, etraftan işittik. İyi de bu ithamların yapıldığı davalara şahitlik etmiş insanların bulunduğu bir heyetin iştirakıyla, umuma açık olarak yayınlanan bu lahikada böyle uygunsuz ve yanlış anlaşılmaya çok müsait bir cümleye yer verilmesine nasıl izin verilir?

Diğer taraftan, bizler öyle zannediyor ve biliyorduk ki, biz Müslümanız ve yalnız ve yalnız İslamiyet ve imanın yüksek hakikatlerini tebliğ ediyoruz!

Bu yolda Risale-i Nur ise, Kur’an’ın hakikatlerinin, zamanımız insanına hitap eden en kuvvetli delil ve ispatlarını bulunduran ve bu delilleri sağlam bir mantık kurgusu ile sunan bir eser olduğu için, İslamiyeti tebliğ etmek için etkili bir hizmet aracı olarak kullandığımız bir vesiledir sadece. Esas maksadımız değildir, öyle zannediyorduk! Continue reading


Leave a comment

Artık Kimse Uzun Videoları Seyretmiyor! Kalın Kitapları da Okumuyor!

Artık Kimse Uzun Videoları Seyretmiyor! Kalın Kitapları da Okumuyor!

Artık kimse uzun videoları izle(ye)miyor ve kalın kitapları da okumuyor gerekçesiyle, hakikat adına verilmesi gereken içeriğin çoğundan taviz vermek ve vazgeçmek mi…

Yoksa popülerlik ve sayı kaygısını bir tarafa bırakıp, keyfiyeti ve kaliteyi esas tutup, hakikatin tanıtımını yapmaya değil, kendisini anlatmaya odaklanmak mı… Continue reading


Leave a comment

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-1

Article Series of “Science Approach of Creation Model”

First Article

Click Here for Turkish Versiyon

Note: We have already divided this article series of articles into four parts. This first part was long, but we needed to maintain the integrity of the article. Therefore we could not divide this piece. Always short, not good. Sometimes it means short, incomplete content! Do not laze and read. You will witness how much it is worth!

Article Title:

How can We Correlate the Natural Causes, Which Seem to Move Randomly and İrregularly, to the Magnificent Order That Appears in the Universe and Matter?

Submission of Feuilleton and Topics to be Discussed:

 The article series that we will present under the main title “Scientific Approach of Creation Model Articles” is for now planned to be published in four parts. Each part may contain more than one section about the topic. In the article series, we will address crucial issues and introduce innovative perspectives, implementation methods and strategic approaches about them. While stating that it is very important for you to read the source materials that are cited in the article in order to form a whole picture in your mind, let us list the topics that we will examine:

In our first article, we will provide remarkable examples of serious analyses in the characteristics ofintellectual (theoretical) background of the scientific philosophy of Creation Model and we will provide satisfactory answers to the strange questions raised by the spokespersons of the new atheism. Continue reading


Leave a comment

Biz Ne Sizin Aldığınız Bu Dersi, Ne de Üstadınızı Tanımıyoruz ve Reddediyoruz!

(Bu Mailimizde birbiriyle irtibatlı ve birbirinin devamı olan üç yazımız paylaşılmıştır. En yeni yazı en baştadır.)

BİRİNCİ YAZI:

Biz Ne Sizin Aldığınız Bu Dersi, Ne de Üstadınızı Tanımıyoruz ve Reddediyoruz!

Bize Öyle Üstad Lazım Değil! Eksik Olsun!

Her türlü yanlış anlamaya müsait şu manasız ve hatalı cümleyi demeden edememişler!

Yani “Sesinizi Kesin, Ders Yapacaksanız Papağan Gibi Aynen Okuyun” Diyorlar!

“Binaenaleyh Risale-i Nur’u cemaate okumak nimetine mazhar olan kendisinden bir şey katmadan mübelliğ-i Nur olmalıdır.”

https://www.nurdanhaber.com/tr-tr/haberler/82998/husnu-agabey-ve-nur-cemaatlerinin-musterek-lahikasi/

Bu ne şimdi?

Bu izah karşıtlığı ile fikir ve düşünceye ve onun sözlü ve yazılı ifadesine ve ilme düşmanlık edilmiş olmuyor mu?

Böyle bir tavra ve hatalı bir yaklaşıma, 1400 yıllık İslam ilim kültür mirasının hangi safhasında rastlanmış?
Continue reading


Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Yazı Başlığı:

Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?

Yazı Dizisi Takdimi ve Ele Alınacak Konular:

“Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları” üst başlığı altında sunacağımız yazı dizimiz şimdilik dört parça halinde yayınlanacak inşallah. Her parçada konuyla ilgili birden fazla bölüm bulunabiliyor. Yazı dizisinde çok önemli konuları ele alacağız ve bunlarla ilgili yenilikçi bakış açıları, uygulama yöntemleri ve stratejik yaklaşımlar ortaya koyacağız. Yazı içinde atıfta bulunulan kaynak yazıları da okumanızın, zihninizde bütün bir resim oluşması için çok önemli olduğunu ifade edelim ve ele alacağımız konuları sıralayalım:

İlk yazımızda, Yaratılış Modelinin bilim felsefesinin fikrî (teorik) alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemelerimizin dikkat çekici örneklerine yer vereceğiz ve yeni ateizmin sözcülüğünü yapanlarca dile getirilen acaip sorulara tatmin edici cevaplar vereceğiz.

Bu yazımızdaki çözümlemelerimizin ayrıcalıklı özelliği şudur: Geçmiş, gelecek ve içinde bulunduğumuz an, yani tüm zamanlar için geçerli olmaları ve bilimsel verilerin değişkenliğinden etkilenmeyen bağımsız üst yaklaşımlara sahip olmalarıdır. Continue reading


Leave a comment

İman Hizmetinde Yardım ve Destek Talebine Karşılık Vermemek Ne Anlama Gelir? Manevî Mesuliyeti Yok Mudur?

İman Hizmetinde Yardım ve Destek Talebine Karşılık Vermemek Ne Anlama Gelir? Manevî Mesuliyeti Yok Mudur?

Din kardeşimizin yardım talebine cevap vermemiz, kardeşimizin bizim üzerimizdeki bir hakkıdır.
 
Aşağıdaki ayet ve hadisler, din kardeşlerinin birbirinin yardımına koşmalarını ne kadar önemli göstermiş lütfen bir okuyun ve kendi gözlerinizle görün.
 
Şimdi size soruyoruz: Acaba dünyevî ihtiyaç ve sıkıntıları için sizden yardım isteyen bir kardeşinize yardım etmenin yeri dinimizde bu kadar önemli ise,
 
Yardım isteyen kardeşimiz dünyevî ve şahsî bir talepte bulunmuyorsa ve sırf iman hizmetinde Allah için yardım talebinde bulunuyorsa, acaba bunun hükmü, önemi, mesuliyeti ve o yardım talebinde bulunan kişinin, kardeşleri üzerindeki hakkı ne derecede olur siz cevap verin.
 
Peki, bu yardım çağrısına ilgisiz kaldıkları halde, bu yardım çağrısı sebebiyle onu ihlassız olmakla suçlayanlar veya yardım talebine karşılık “Sana Allah yardım etsin!” manasına gelecek şekilde tevekkül ve ihlas tavsiye edenler için ne düşünülmesi lazımdır acaba?

Continue reading


Leave a comment

Dinî Cemaatler, Eserler ve Âlimlerin Gerekliliği ve Güzelliği: İslamiyet Tek Başına Yaşanan Bir Din Değildir!

İslamiyet Tek Başına Yaşanan Bir Din Değildir!(Dinî Cemaatler, Eserler ve Âlimlerin Gerekliliği ve Güzelliği)

Dinî Cemaatler, Eserler ve Âlimlerin Gerekliliği ve Güzelliği: İslamiyet Tek Başına Yaşanan Bir Din Değildir!

Click Here for English Versiyon

Yazımızda özelde Risale-i Nur’un okunmasının ve Risale-i Nur derslerine katılmanın, genel manada ise islamî eserlerin okunmasının ve dinî sohbet ve cemaatlere iştirak etmenin gereklilikleri ve güzellikleri, en akılcı ve makul düzeyde ve kalbin derinliğinden samimiyetle kopup gelen duygulu, çarpıcı ve etkileyici tespitler eşliğinde incelenmiştir. 

Her zaman güncelliğini ve önemini koruyacak bir içeriğe sahip olan bu yazı ve seminer videosuna, her kesimden inanan kardeşlerimizin gereken ilgiyi göstermelerini ve etraflarındaki insanlara sosyal sorumluluk ve doğru bilgilendirme adına ulaştırmalarını arzu ve tavsiye ediyoruz.

Continue reading


Leave a comment

Akademik Dergi Makalesi-Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinat Tasavvurunun Kabul Edilemezliği

Akademik Dergi Makalesi

Katre Dergisi-Dergipark

Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinat Tasavvurunun Kabul Edilemezliği

Makalemiz, DergiPark bünyesinde yayın yapan bir akademik dergi olan Katre Dergisi’nin 8.sayısında yayınlanmıştır. Continue reading


Leave a comment

An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator-The Concept of the Universe Questioning Existence

The Concept of the Universe Questioning Existence (An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator)

Click Here for Turkish Versiyon

Visual/Interactive Article

Üsküdar University Special Seminar Program

This seminar program was presented at the Nermin Tarhan Conference Hall at Üsküdar University Central Campus on Friday, November 29, 2019.

In order to honor the outstanding achievements, the awards given to the successor with high spiritual value are called plaques. At the end of the program, Ediz Sözüer was presented a plaque signed by Üsküdar University Rector Nevzat Tarhan.


Address of the Seminar Video: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

YouTube Playlist Address where you can find Seminar Short Videos and the full video of the seminar together:

We divided each topic of the seminar into short videos. A total of 10 short videos appeared.

Continue reading