KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Artık Kimse Uzun Videoları Seyretmiyor! Kalın Kitapları da Okumuyor!

Leave a comment

Artık Kimse Uzun Videoları Seyretmiyor! Kalın Kitapları da Okumuyor!

Artık kimse uzun videoları izle(ye)miyor ve kalın kitapları da okumuyor gerekçesiyle, hakikat adına verilmesi gereken içeriğin çoğundan taviz vermek ve vazgeçmek mi…

Yoksa popülerlik ve sayı kaygısını bir tarafa bırakıp, keyfiyeti ve kaliteyi esas tutup, hakikatin tanıtımını yapmaya değil, kendisini anlatmaya odaklanmak mı…

Evet, bakıyoruz ve görüyoruz ki, ilk yolu mecburiyetle (veya mecbur olduğu düşüncesiyle) takip edip ikinci yolu terk edenlerin sayısı zaten çok sayıda ve bizim de bu birinci tarzda hizmet etmemize hiç ihtiyaç bırakmıyorlar.

(Evet, o yönde de hizmet etmeye ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. Biz de bu vazifenin çok önemli bir kısmını, bunu bizden çok daha iyi yapan kardeşlerimize havale etmişiz.)

O halde bizim temel maksadımız, hakikati en mükemmel şekilde ve tüm detaylarıyla, içeriğinden taviz vermeden anlatmak olduğundan ve insanların kendilerini yetiştirebilecekleri, neticesine nispeten gayet kolay ve kısa bir yol açmayı hedef aldığımızdan, ikinci noktaya odaklanmayı tercih ettik ve bunu da doğru gördük ve çok sayıda kişiye ulaşamamakla ve popüler olamamakla bedelini de ödedik. Fakat birilerinin hem nitelikli ve hem de içerikten taviz verilmemiş çalışmalar üretmesi ve bu alandaki boşluğu doldurması ve o bedeli de ödemesi gerekiyordu sanıyorum. İşte o kişi biz olduk!

Evet, biz bu ikinci yola bilinçli girdik. Fakat elimizden geldiği nispette, insanların bu hakikatlerden haberdar olup, onları talep etmelerini temin etmenin vesilelerini araştırdık ve bu yönde ciddî gayret sarf ettik. Keyfiyeti ve ihlası esas alarak daha tesirli hizmet etmenin yöntemlerini aramak, bulmak ve kullanmak çabası içinde, sürekli bir iyileştirme ve geliştirme faaliyeti içinde olduk.

Misal olarak, 6 seminerde ve 10 saatte sunulan video içeriğini, 25 tane kısa videoya bölüp, ayrıca kullanıma sunduk. Örneğin 688 sayfalık temel/kaynak kitabımızı 12 adet küçük kitaba bölerek, metin ve görsel/interaktif versiyonlarda servis ettik. Kitabımızı henüz okumamış insanlar için bir köprü veya atlama taşı olacak, çok sayıda metin ve görsel versiyonda makale yayınladık. Temel kitabımızın tamamını görsel destekli seminerlerle sunmakla kalmadık. Bir de sunumlarda kullanılan görsel ve videoları ve seminer videolarını metin kitapların içine yerleştirerek, alanında dünyada bir ilk ve bambaşka bir deneyim olan görsel/interaktif kitaplar ürettik. Mükemmel hiç değiller. Fakat temel maksadı (yani imanı kurtarma ve kuvvetlendirme maksadını) karşılama noktasında gerçekten harika olarak ortaya çıktılar diyebiliriz.

(Yanlış anlaşılmasın, ikinci yolu tercih ederek hizmet eden ihlassızdır demiyoruz. Sadece bu nitelik ve kategori farkına dikkat çekiyoruz. Bizce hepsi birbirini tamamlıyor ve her iki yöntemle çalışanlar, birbirlerinin çalışmalarını insanlara tavsiye edip yönlendirdikçe, kendileri de eksik kalmayacaklar, bir bütün olacaklar. Bunu yapmadıkça hem kendilerinin hizmeti eksik kalacak, hem de muhataplarını eksik bırakmış olacaklar… Biz kendi adımıza bunu en başından beri hep yatık. Hizmet işbirliği tekliflerimize cevap alamamış olsak da bundan vazgeçmedik…)

Onlarda olan bizde, bizde olan onlarda yok. Herşey bir arada olmuyor. Fakat rahatlıkla iddia ederiz ve böyle olduğunu da biliyoruz ki, o 5-10 dk.lık videolardan 50-100 tane seyretmek yerine, içerikten taviz verilmemiş ders videolarımızın tek bir saati çok daha faydalı ve bilgilendiricidir. Metod farkı…

Her şey kendi kategorisinde değerlendirilmeli. Uzun metrajlı film çekmişseniz, “neden kısa metrajlı film gibi kısa değil?!” denilmemeli! Akademik bir eğitim programı sunuyorsanız, elbette karşılıklı sohbet ve soru-cevap formatından veya 10-15 dk.lık video sunumlarından farklı özelliklere sahip olacak! Akademik bir eğitim programı derslerinin elbette hatırı sayılır bir ciddiyet ve ağırlığı olacak ve elbette zaman alacak!

Siz hiç 5 dk. (hatta yarım saat olsun) süren fizik dersi gördünüz mü? Sizce o kadar kısa sürede fizik anlatılabilir mi? Peki size soruyoruz: Bütün ilimlerin kaynağı ve esası, şahı ve padişahı denilen iman ilmi bu kadar kısa sürelerde sizce hakkını vererek ve içerikten taviz vermeden, tüm detaylarıyla anlatılabilir mi veya anlaşılabilir mi? Buna kim ihtimal verebilir? Fragman (tanıtım videosu) ile filmin kendisini birbirinden ayırt edemeyen ve asıl (uzun metrajlı) filmin nasıl bir şey olduğundan gerçek anlamda haberi olmayan biri böyle bir ihtimali mümkün sanabilir!

Biz boşluk ve ihtiyaç olan bir bölgeye el atmak ve bu sahada çalışmalar ortaya koymak istedik ve elimizde de bu yazılı izah metinleri vardı. Yani maksadımız bu çalışmaları insanlarımızla buluşturmaktı. Yoksa sohbet, ders vermek değildi.

İnsanlarımız yorulmadan eğlenerek ilim sahibi olmak istiyor… Bedel ödemek, zahmet çekmek, kafa yormak istemiyor. Halbuki elde edilen neticeye kıyasla derslerimizin ne kadar hafif, zevkli, keyifli, rahat ve kolay olduğunu bir bilseler! Bunu görebilmek için farklı bir noktadan bakmak gerekiyor… Okul derslerinin yarısı kadar veya bize mevki ve para kazandıracak bir ücretli kursun çeyreği kadar ciddiye alma noktasından…. Ve o verdiğiniz önem nispetinde zahmet çekme, emek verme ve zaman ayırma noktasından…

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.