KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Dinî Konularda Zihni Karışık Olanlara ve Ateistlere Tavsiye ve Ricamız

Leave a comment

Dinî Konularda Zihni Karışık Düşüncelerle Dolu Olup, Her Tarafa Soru Soranlar ve Ateistik Fikir Yaklaşımını Benimseyenler İçin Tavsiye ve Ricamız

İmanî Meselelerde Alt Yapı Niteliğinde Olan Bu Temel/Kaynak Yazı, Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’nın Resmî Tavsiyesidir.

Önemli Bilgilendirme: Eğitim programımıza başlayacaklara, dinî konularda zihni karışık olanlara ve ateistlere, her şeyden önce bir temel alt yapı niteliğindeki bu kaynak yazıyı okumalarını ve yazıda adresi verilen seminerlerin metinlerini okumakla birlikte (pekiştirme metodunun faydası ve ekstra diyaloglar için)  muhakkak videolarını da atlamadan izlemelerini tavsiye ve rica ediyoruz.

İmanî meselelerde temel bir yaklaşım kazanmadan söz konusu alanda fikir üretmek hatalara sebep olacağından ve işleri daha da fazla içinden çıkılmaz bir hale getireceğinden, okunmasını hararetle tavsiye ettiğimiz kaynak yazılara, temel/kaynak nitelikte bir eğitim kitabına ve eğitim programının görsel destekli ders videolarına ulaşabileceğiniz adresleri aşağıya alıyoruz. Lütfen siz de etrafınızdaki insanlara ulaştırınız.

Öncelikle önemle belirtmek isteriz ki, dinî konularla ilgilenmenin bir ciddiyeti vardır. Mesela sizin gözünüzde, dinî ilimlerin bir fizik, bir matematik kadar önemi olmazsa, (hakikat noktasında ilimlerin başı, kaynağı ve en büyük ilmin iman ilmi olduğundan habersiz bir şekilde) aklınıza her gelen soruyu rastgele her yere yazarsınız ve insanlardan ayak üstü cevap beklersiniz! Halbuki olacak iş midir bu!

Aynı işi fizik için yapsanız size ne derler ve nasıl yaklaşırlar acaba? Elbette size ya uzman bir fizikçiye danışmanız ve ondan ders almanızı veya bir okula yazılmanızı ya da en iyi ihtimalle en azından ciddî ve güvenilir bir fizik kitabı alıp okumanızı tavsiye ederler değil mi?

Şimdi siz de samimiyet göstergesi olmayan ve dinî konulara verilen saygıyı ve önemi göstermeyen (hatta haklı olarak insanların kafasını karıştırıp zihinlerine şüphe uyandırıp inançlarını sarsmak ithamıyla karşılaşabileceğiniz) bu rastgele soruları bir kenara bırakın. Size temel/kaynak bir eğitim kitabı tavsiye edeceğiz. Lütfen internet sitemizi inceleyip kitabımızı okuyun veya seminer videolarımızı izleyin. Seçenek çok. Görsel makalelerden de okuyabilirsiniz. Ciddî ve samimî olduğunuzu görürsek ve talep de ederseniz biz de sizi yönlendirebiliriz. Fakat köklü bir çözüm olarak e-kitap olarak veya basılı olarak temin edip kitabın tamamını okumanızı tavsiye ederiz. Pekiştirme manası ve ekstra diyaloglar için, seminer şeklinde sunulan ders videolarını da mutlaka zaman ayırarak, ciddiyetle ve önem vererek izlemenizi arzu ve tavsiye ediyoruz.

Kitabı basılı ve elektronik olarak temin edeceğiniz adres (Tıklayın)

Eğitim programını sistematik olarak takip edebileceğiniz, ders videolarını izleyebileceğiniz adres (Tıklayın)

Temel bir alt yapı için muhakkak aşağıda öncelikli olarak okumanızı tavsiye ettiğimiz kaynak yazıları ve özellikle yukarıda ulaşabileceğiniz adresi verilen temel/kaynak kitabımızın tamamını okumanızı rica ve tavsiye etmekle beraber, muhtelif ve detaylara ilişkin sorularınız için www.sorularlaislamiyet.com sitesini kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Google’a sorunuzu yazıp sonuna sorularlaislamiyet yazdığınızda çoğunlukla cevabı çıkıyor.

Temiz bir zihinle ve odaklanarak eğitim kitabımızı ve ders videolarını pekiştirme metoduyla takip edip bitirmenizin, tahmin edemeyeceğiniz kadar yüksek bir fayda potansiyeli vardır. Biz bunun sözünü önceden verelim. Ama şu şartla ki, zihninizin içinde karışık vaziyette bulunan düşünceleri bir kenara bırakıp odaklanmanız ve kusur bulma ve arama gözüyle değil hakikati samimî ve ciddî olarak arama ve bulma isteği ve hissiyatıyla dolu olmak şartıyla. Yoksa verdiğimiz sözü hemen geri alırız. Ayrıca, biz size bu çalışmalardan fazlasını veremeyiz. Size günde 2 saat meşgul olarak ancak 2 ayda bitirebileceğiniz (kitap+video dersler) bir içeriği kaynak olarak gösterdik. Lütfen bunlarla meşgul olun! O yüzden gerçekten ihtiyaç olmadıkça, öncelikle sahsımıza müracaat etmeyin lütfen. Kaynağa yönelin. Bunun için yine yardımcı olabiliriz. Program içeriklerine veya kitaba ulaşma konusunda ihtiyaç olursa. Ya da bu çalışmalarla ciddî olarak meşgul olmakla beraber gerçekten ihtiyaç olursa, bize ulaşabilirsiniz elbette.

Öncelikle Okunmasını Tavsiye Ettiğimiz Kaynak Yazılar:

İmanî meselelerde çok temel bir yaklaşım kazandıran aşağıdaki kaynak yazıları herkese tavsiye ediyoruz.

1-İmanî Meselelere Doğru Taraftan Bakmak

İmanî delillerin ne kadar sağlam noktalara dayandığının bilinmesi ve böylece imanî meseleleri sağlıklı bir fikrî yaklaşımla değerlendirebilecek bir altyapıya sahip olmak çok önemlidir. İki bölümden oluşan yazımızın ele aldığı konu, bu çok gerekli temel altyapıyı kazandırıyor. Bu nedenle yazımızın, “Allah’a Doğru Taraftan Bakmak” isimli yazımızla birlikte muhakkak okunmasını ve okutulmasını tavsiye ediyoruz.

Yazı Adresleri:

1.Bölüm İçin Buraya Tıklayın

2.Bölüm İçin Buraya Tıklayın

2-Allah’a Doğru Taraftan Bakmak:

Yazı İçin Buraya Tıklayın

Yazımızda insan gibi aciz ve zayıf bir varlığın ibadetine Allah’ın ihtiyacının olup olmadığı sorgulanıyor. Göz önünde görünen bu kadar zulümlere ve acılı ölümlere Allah’ın nasıl müsaade ettiği sorusuna tatmin edici cevaplar veriliyor ve insanın önemli bir yanlışının, Allah’ın yaratımını ve faaliyetlerini anlamaya çalışırken, kendi tarafından bakması olduğu vurgulanıyor. Yazımızın ele aldığı konu, imanî meselelere sağlıklı bir yaklaşımla bakabilmek için çok gerekli bir temel altyapıyı kazandırıyor.

3-Hakikate Kör Noktadan Bakmak

Yazı İçin Buraya Tıklayın

İman ve inkâr arasındaki ince çizgide mesele hep aynı kör noktada düğümlenir durur. Bir yaratıcıyı ve bilinçli bir yaratımı kabul etmek istemeyenin gözü, hakikate kör noktadan bakmaktadır denilebilir. Baktığı kör noktada, aslında en basit zihinli biri tarafından fark edilip takdir edilebilen sanatlar, hikmetler ve nimetler gizlenir ve saklanır. “Evet, gözleri hasta olan, güneşin ziyasını inkâr eder; ağzı acı olan, tatlı suya acı der”.

İşte bu yukarıdaki yazımız da temel bir yaklaşım kazandıran ve çok önemli tespitler içeren bir yazıdır. Yazımızda “İspatlamaktan neyi anlıyoruz? İspatlamak ne demektir? Bir iddianın kesin bir delile sahip olması nedir? Akli delil ile somut gerçeklik arasındaki fark nedir? Öncelikle, bir şeyin somut ve görsel bir gerçekliği yoksa bile, akli bir delili ve ispatı pekâlâ olabilir.” denilerek bahsedilen sorulara cevaplar aranıyor.

4- Varoluşu Sorgulayan Kâinat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)

Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı (Görsel/İnteraktif Seminer Metni ve Videosu)

Seminerde özellikle ilginizi çekeceğini düşündüğümüz bazı başlıklar: Neden Akıl Tek Başına Hakikati Bulamaz? İspatlamaktan Neyi Anlıyoruz? İspatlamak Ne Demektir? Kâinatın Anlaşılabilirliği, Anlaşılmaz Bir Şey Değildir (Agnostik Felsefe Eleştirisi) Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinatın Kabul Edilemez Olduğunun Ortaya Koyulması.

Görsel/İnteraktif Yazı ve Seminer Videosu İçin Buraya Tıklayın

Varoluşu sorgulayan herkese hitap eden ve özellikle akademik camianın dikkatini çeken bu çok özel seminer sunumunda, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ortaya koyuluyor ve yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim anlayışı oluşturmaya katkıda bulunacak ve yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ve bir bilim felsefesinin alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemeler, görsel destekli olarak sunuluyor.

Bu sunum akademik camiada bir milattır. Seminer videosunu mutlaka izleyin. Metinde bulamayacağınız çok sayıda ekstra diyaloga ve ifade edilen hakikatlerin en gür bir seda ve heyecanla takdimine şahit olacaksınız.

5- Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1
Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?
 
Denilebilir ve Yeni Ateizmin Sözcülüğünü Yapanlarca Deniliyor ki: “Siz yaratıcının varlığına delil olarak rastgele ve ölçüsüz hareket eden tabi unsurlardan ortaya çıkan düzenli ve sanatlı eşyayı gösteriyorsunuz. Fakat tabii sebepler rastgele ve düzensiz mi hareket ediyorlar? Hâlbuki kâinatta ve maddede düzenli ve düzeni netice veren tabiat yasaları var. Bunlar ölçüsüz ve rastgele mi? Yani demek istiyoruz ki, kâinattaki tabii sebepler, tabiat yasaları sayesinde gayet düzenli hareket etmektedirler ve eşyanın düzenliliğini sağlamaktadırlar! Ayrıca haricî bir müdahaleye ihtiyaç olduğunu da nereden çıkarttınız!?”

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.