KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Yazı Başlığı:

Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız?

İlk Yazının Adresi: (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2020/01/08/yaratilis-modelinin-bilim-yaklasimi-yazilari-1/

Alt Başlıklar: Yaratıcının Bilimselliğe Uygunluğunun Ortaya Koyulması Neden Önemlidir? Bilimsellik Kriterleri Nasıl Sorgulanmalı? Doğru Eğitim Metodu ve Strateji Nedir?

Şöyle Meraklı Bir Soru Akla Gelebilir: “Bir yaratıcının varlığının kabulünün ve varlığına dair delillerin bilimsel nitelikte olduğunu ve yaratıcının varlığı meselesinin incelenmesinin bilimin konusuna girdiğini iddia ediyorsunuz. Fakat bilim camiasında kabul görmüş bilimsellik kriterlerinin hatalı olduğunu siz de ifade ettiğiniz halde, neden bilimsellikte bu kadar ısrarlısınız?”

Continue reading


1 Comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Click Here for English Versiyon

Yazı Başlığı:

Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?

Yazı Dizisi Takdimi ve Ele Alınacak Konular:

“Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları” üst başlığı altında sunacağımız yazı dizimiz şimdilik dört parça halinde yayınlanacak inşallah. Her parçada konuyla ilgili birden fazla bölüm bulunabiliyor. Yazı dizisinde çok önemli konuları ele alacağız ve bunlarla ilgili yenilikçi bakış açıları, uygulama yöntemleri ve stratejik yaklaşımlar ortaya koyacağız. Yazı içinde atıfta bulunulan kaynak yazıları da okumanızın, zihninizde bütün bir resim oluşması için çok önemli olduğunu ifade edelim ve ele alacağımız konuları sıralayalım:

İlk yazımızda, Yaratılış Modelinin bilim felsefesinin fikrî (teorik) alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemelerimizin dikkat çekici örneklerine yer vereceğiz ve yeni ateizmin sözcülüğünü yapanlarca dile getirilen acaip sorulara tatmin edici cevaplar vereceğiz.

Bu yazımızdaki çözümlemelerimizin ayrıcalıklı özelliği şudur: Geçmiş, gelecek ve içinde bulunduğumuz an, yani tüm zamanlar için geçerli olmaları ve bilimsel verilerin değişkenliğinden etkilenmeyen bağımsız üst yaklaşımlara sahip olmalarıdır. Continue reading


Leave a comment

Görsel/İnteraktif Yazı-Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru

Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)

(Click Here for English Versiyon)

Görsel/İnteraktif Yazı

Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı

29 Kasım 2019 Cuma günü 14.00’de Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda sunulmuştur.

Üstün başarıları onure etmek adına başarı sahibine verilen manevi değeri yüksek ödüllere plaket adı verilmektir. Program sonunda Ediz Sözüer’e Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan imzalı plaket takdim edilmiştir.


Seminer Videosunun Adresi: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

Kısa Videoları ve seminerin tamamının tek videoda sunulduğu videoyu bir arada bulabileceğiniz YouTube Oynatma Listesi Adresi:

Seminerin her bir başlığını kısa videolara bölerek yayınladık. Toplam 10 adet kısa video ortaya çıktı.

Continue reading


Leave a comment

GÖRSEL/İNTERAKTİF YAZILAR (SEMİNER VİDEOLARI EKLİ)

GÖRSEL/İNTERAKTİF YAZILAR (SEMİNER VİDEOLARI EKLİ)
 
Lütfen bu çok önemli içeriğe sahip, yazı sonuna seminer videoları eklenmiş ve görsellerle desteklenmiş yazıları sosyal ve manevî bir sorumluluk olarak etrafınızdaki insanlara ulaştırınız.

Continue reading


Leave a comment

Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?

Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?

This article is “2. International Congress of Creation in the Light of Sciences” Presentation.

Click Here for Turkish Versiyon

Abstract

The purpose of study is to clearly reveal out whether it is possible for the material factors in nature to come together and give life to things. Firstly, basic concepts such as “coincidence, material factors, the laws of nature, the mechanisms of evolution”, on which the existence of the material and the formation of an object is based, will be discussed and their features will be analysed.

Then, stating that a claim to form the base for the answer to a question like “What is the main reason for the creation of this object or that event?” should first make three issues clear.

The end of the analysis: It will be basically found that, it would be a non-scientific, difficult and vague way to try to explain the creation of an object through material factors and nature or by claiming that it has come out by itself.

This study will contribute to the determination of the fact that it would be more scientific, reasonable, rational and acceptable to explain the creation of an object with a Creator, as an alternative possibility involving required conveniences and that, if there was a scientifically acceptable model, such model would better deserve to be scientifically accepted.

Continue reading


Leave a comment

Sonsuz Bir Kudretin Delilini, Onun Yokluğuna Delil Yapmak!

Sonsuz Bir Kudretin Delilini, Onun Yokluğuna Delil Yapmak!

Bu Yazıyı Büyük Bir Heyecanla Hissederek Hatta Yüksek Sesle Okumak Lazım!

Şu kâinatın ve canlıların üstünde görünen hayranlık verici görsel estetiğin, göz alıcı güzelliğin, incelikli sanatın ve karmaşık tasarımın yapılabilmesi ve çok sayıda mekanizmanın birbiri içine girip beraber çalışması ve sürekli işlemesiyle bölünemez bir bütün haline gelmiş devasa düzenin hassas dengesinin meydana gelebilmesi, bozulmadan devam edebilmesi ve çok faydaları netice veren önemli vazifelerinin aksamadan yerine getirilmesi, ancak her şeyin her şeyini gören, bilen, düşünen, planlayan ve karar veren kapsamlı bir ilme ve iradeye ve her şeyi idare eden ve kâinatı yaratan büyük bir kudrete sahip olmakla mümkün olabilir, başka yolu yoktur.

Çünkü hepsi birbiri içinde çalışıyor. En küçük bir şeyi yaratabilmek ve o büyük düzen içerisinde işler hale getirebilmek ve o düzeni bozmadan onu orda çalıştırabilmek için bütün kâinatı yaratabilmeniz, bütün kâinatla olan işleyişlerini bilebilmeniz, kontrol edebilmeniz gerekiyor. Başka türlü olmaz.

Continue reading


Leave a comment

How will the Civilization of Islam/Quran be Built? What does the Dream of Medresetüzzehra Express?

How will the Civilization of Islam/Quran be Built? What does the Dream of Medresetüzzehra Express?

Click Here Turkish Version

We talk about something new and very different: Mentioning Allah, even mentioning Him with justifications; and building a science approach and philosophy of science that will be approved and be presented to humanity totally differ from each other and have big cliffs between.

There is also this point: Telling what comes to your mind, mouth and heart at that moment, and telling the truths of faith with an academic program syllabus based on a written and systematic text and instruct it are also very different things like day and night…

“Medresetüzzehra Education Approach” introduced by Bediuzzaman Said Nursi as an innovative education project at the beginning of the era is the special name of “instructing rational and religious sciences together, reconciliation and merging of them” It is not restricted to their being instructed together only.

Bediüzzaman Said Nursi, at the beginning of last century, presented “Medresetüzzehra Education Approach”, as the special name of a project of innovational educational program, teaching of rational and religious sciences together, their reconciliation and integration.

Our program aims to provide serious analysis and studies, as a philosophical basis, in terms of introduction to the Scientific World  of such an educational approach which accepts the existence of a Creator, by developing scientific models, and interpretations which can prove to be alternatives to scientific approaches to the existence of the Creator, by developing alternative scientific approaches  that can be accepted and by establishing the philosophy of science and curriculum of “Medresetüzzehra Education Approach”.

We have presentations which have been presented in two languages in  international congresses (Turkish orally, English written) and published in academic literature, which search for the proofs of the acceptance of a creator’s existence and makes its deductions in this direction; which reveal the value of scientific approaches and studies for humanity, and make deductions on the worth of scientific knowledge and interpretations in this direction. We also have some analyses on how a scientific approach will be presented to the scientific world.

For us, the most prior and important subject is to occupy oneself for the sake of Medresetuzzehra and Quran civilization.

Yes, making significant analyses about how to present such an education approach to the scientific world and producing intellectual infrastructure is an occupation above all.  

Yet, unfortunately, we deeply express our sadness witnessing that in the two Creation congresses, the number of presentations dealing with this subject are only a couple although around 90-100 years passed over the publishing of the Works.

What we mean is to give justification and offer proofs to the existence of the creator in an academic and systematic manner, not with premises. We don’t say it is not made, for sure. Yet, it is made in a disorganized, unplanned and unprepared  manner. This is not enough. What we talk about is “to build a philosophy of science to build a philosophy of science which accepts the existence of a creator and makes its deductions and expressions in this direction, which has a solid logic construct about all these, which confronts humanity with alternative models, and puts across itself”

We need this so much.

 


Leave a comment

Risale-i Nur, Civilization of Islam/Quran and Philosophy of Science

Risale-i Nur, Civilization of Islam/Quran and Philosophy of Science

Click Here Turkish Version

We start with what should be understood when philosophy of science is mentioned. We understand this: It is a discipline that analyzes scientific methods in terms of reliability, critizes the purposes and functions of science, comes up with explanations based on ratinality on this subject. The definition of this expression is already in this direction. That is, it has nothing to do with materialist/atheist philosophy. Actually, it’s verily our subject. (That is, it is the very interest and should be the interest of those who set their hearts on Risale-i Nur which presents Islam to the understanding of the era in the most appropriate and rational way.)

Here, we desperately need to build a philosophy of science which accepts the existence of a creator and makes its deductions in this direction, which has a solid logic construct about all these, which confronts humanity with alternative models, and puts across itself. Otherwise, how and in what way will the dignified Civilization of Islam/ Quran which is heralded and is the last hope of humanity be built!

According to certain academicians and teachers “the textbooks have been written so far as if there was no creator, now they will be written by accepting actually there is, that’s all!”

No, this is not easy and simple that much.

We leave our detailed analyses on how this is going to and should be done, to our other examinations. Looked from this side, we see many and great tasks required to be done and developed. Risale-i Nur can only be a basis and source/guide book. In the face of the developing world, science and technology; we need new, developed explanation and presentation styles which will adress humanity and satisfy, which will have strong and sufficient logic constructs to be applauded on science platforms.

At the moment, we want to mention the contributions of our “Discovery Voyages Risale-i Nur Program” to philosophy of science and civilization of Quran (It is a divine beneficence and came out above our expectation).

We think that we have substantially reached our significant below-mentioned goals in our education program:

Our goal was that healthy perspectives on contemporary scientific approaches to existence could be developed and besides Risale-i Nur could be adopted as “an important scientific discovery and source book giving direction to an alternative scientific interpretation that will be accepted” and to lay the ground for it to be presented again in a way that is worthy, contemporary, and academic.

One purpose was: To produce serious analyses and studies as groundwork about how to present, to the scientific world and to the humanity, an educational approach that accepts the existence of a creator by contributing to the setting up of the philosophy of science/knowledge of Medresetüzzehra Educational Approach, which is the special name given to an innovative education project presented by Said Nursi at the beginning of the Century, as the teaching of natural and religious science together, in a way where they are reconciled and integrated with our academic activities and training programs, and by making contributions to the production of alternative scientific methods, interpretations and approaches that would gain acceptance.

Impressive results that arose above our expectations:

In this journey of discovery that we started with our Risale-I Nur Training Program, we examined the most known theories on and scientific approaches to the existence and the working of the Universe and we made our evaluations, which were at the level of alternative scientific interpretations and we tried to serve this purpose.

Thanks to the methodology set forth and analysis and proving methods, , contacts made with contemporary scientific approaches and responses for opponent approaches and above all, authentic definitions, approach methods, conceptualisations and  categorical evaluations; superior approaches were utilized like the infrastructure of a philosophy of science  and where the changefulness of scientific data will not affect the outcome. The validity of the findings will not be lost, hopefully, until the Day of Judgment, was built with a solid logic construct.

For instance, the superior approach that “the stability of regularity whatever the mechanism and functioning is” (We livingly expressed the approach in Risale-i Nur again)

Two small examples to this:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/07/18/important-points-on-evolution-atheism-and-creation/

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/04/27/scientific-findings-about-evolution-and-the-miracles-of-quran/

Example to other outcomes is the whole of our book ” A Journey of Discovery for an Extraordinary Treasure:  Risale-i Nur (The Treatise of Light) Training Program “.

We present our two presentations of Creation Congresses which are very important presentations, and kind of mainstones in building of a Quran civilization and philosophy of science to the attention of the enthusiasts.

In first presentation called “The Scientific Compliance of the Thought of the Existence of a Creator and the Laws of Nature “, four significant presentations which are like cornerstones and science manifestos are introduced.

1- Questioning the Factors That Determine the Value of Scientific Information,

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/06/18/questioning-the-factors-that-determine-the-value-of-scientific-information/

2- The Scientific Compliance of the Thought of The Existence of A Creator,

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/07/14/evaluation-of-the-educational-approach-and-the-philosophy-of-science-of-medresetuzzehra/

3- Important Findings on Evolution, Atheism and Creation and

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/07/18/important-points-on-evolution-atheism-and-creation/

4-Approach to Nature Laws.

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/07/19/approach-to-the-laws-of-nature/

We give the summary of the presentations below in order for the produced study’s critical importance in the building of Quran civilization to be understood:

 “In this study, some inferences are made about the value of scientific approach and studies that investigate the evidence of the acceptance of the existence of a creator for the humanity and makes its inferences in this way and the worth of the scientific knowledge and interpretations in this direction. Also, some analyses have been made about how a scientific approach that accepts the Creator’s existence will be presented to the world of science. The creation model is an upper model that deals with the one who operates the mechanisms and not with the nature of them and it does not address the approaches as evolution directly.  

In a world where some world-famous physicists try to explain the origins of the universe through laws and theories, the rotten atheism trap will be deciphered by clarifying the laws of nature in the clearest way and academic analyses. I will clearly and certainly be proved that the evolution cannot be an alternative to creation. This study will also contribute to the creation of a scientific model, interpretation and accepted scientific approaches that will be an alternative to the other scientific approaches about the existence of the creator.”

From the address below: you can read our 2. Creation Congress titled “Is it Possible for the Material Causes in Nature to Come Together and Create Creatures?” which reveals the concepts, definitions and findings that are cornerstones of the creation model:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2019/04/12/is-it-possible-that-material-factors-in-nature-come-together-and-create-living-beings/

We also give the summary of this presentation here:

“The purpose of study is to clearly reveal out whether it is possible for the material factors in nature to come together and give life to things. Firstly, basic concepts such as “coincidence, material factors, the laws of nature, the mechanisms of evolution”, on which the existence of the material and the formation of an object is based, will be discussed and their features will be analysed. Then, stating that a claim to form the base for the answer to a question like “What is the main reason for the creation of this object or that event?” should first make three issues clear, it will be noted that the validity of the claim could only be checked by analysing the following three issues.

1-The features of the event or object that has come out.

2-Whether the thing pointed out to be the source of the resultant event or object has the features and capacity to create those.

3-Whether the reason and the result have a visible co-occurrence during the creation of the object or event. The analysis is based on these three issues and is performed through analogies that are built upon various scientifically accepted data, comparisons and logical reasoning methods. The end of the analysis: It will be basically found that, it would be a non-scientific, difficult and vague way to try to explain the creation of an object through material factors and nature or by claiming that it has come out by itself. This study will contribute to the determination of the fact that it would be more scientific, reasonable, rational and acceptable to explain the creation of an object with a Creator, as an alternative possibility involving required conveniences and that, if there was a scientifically acceptable model, such model would better deserve to be scientifically accepted.”


1 Comment

Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?

Is It Possible That Material Factors in Nature Come Together and Create Living Beings?

Our article, 8-9 November 2018 Nenehatun Cultural Center, Atatürk University Campus The second International Congress of Creation in Erzurum is the full text of our presentation.

The purpose of study is to clearly reveal out whether it is possible for the material factors in nature to come together and give life to things.

Firstly, basic concepts such as “coincidence, material factors, the laws of nature, the mechanisms of evolution”, on which the existence of the material and the formation of an object is based, will be discussed and their features will be analysed.

After, the question will be asked: “What is the main reason for the creation of this object or that event?”

The end of the analysis: It will be basically found that, it would be a non-scientific, difficult and vague way to try to explain the creation of an object through material factors and nature or by claiming that it has come out by itself.

This study will contribute to the determination of the fact that it would be more scientific, reasonable, rational and acceptable to explain the creation of an object with a Creator, as an alternative possibility involving required conveniences and that, if there was a scientifically acceptable model, such model would better deserve to be scientifically accepted.

Continue reading


4 Comments

Evrim Mekanizmaları, Yaratıcıya Olan İhtiyacı Ortadan Kaldırır Mı?

Evrim Mekanizmaları, Yaratıcıya Olan İhtiyacı Ortadan Kaldırır Mı?

Click Here for English Versiyon

Yazı sonundaki seminer videosunun seyredilmesini hararetle tavsiye ediyoruz.

Yazımızda ateistik evrimin dışındaki iki gruptan biri olan ve “evrimi yaratıcının inşa mekanizması gören” ve ikinci grup olan ve “biz sadece süreçlerle ilgiliyiz, yaratıcı bizim konumuzun dışındadır, onunla ilgilenmiyoruz” diyenlere karşı nasıl tavır alınması gerektiğini çözümlüyoruz. Bu belirleyici tavrımız ve diğer tespitlerimiz, ateistik evrimi derhal etkisizleştirip “konu dışı” bırakmaktadır. Sunumumuzun hedefi çok açıktır: Ateistik evrimi temelinden söküp atmak…

Evrimi yaratılışın alternatifi, karşıt görüşü ve rakibi olarak görerek, doğrudan reddetmeli miyiz? Yoksa farklı kategoride olan meseleleri doğru yerlerine yerleştirip, meselenin inceliklerini ortaya koyan akademik bir yaklaşımı mı esas almalıyız? Evrimi doğru görmekle ilgisi olmayan böyle bir yaklaşımla, ateistik evrimin gerçek mahiyeti deşifre edilip, etkisizleştirilebilir mi? Bu soruların cevaplarını bulacağınız yazımızın, evrim lehinde veya aleyhinde değil, sadece akademik ve kategorik bir değerlendirme olarak görülmesi uygun olacaktır. Evrimin gerçek bile olsa, ancak canlı oluşumunun bir mekanizması olabileceğini, yaratıcının varlığına alternatif olamayacağını açıkça ortaya koyarak, devamını yazımıza havale ediyoruz.

Continue reading