KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

RİSALE-İ NUR EĞİTİM PROGRAMI TEKLİFİ, TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NDA!

Leave a comment

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONUNUN KARARI
Komisyonun Kararı Hakkında Önemli Bir Bilgilendirme: TBMM Meclis Komisyonu’na verdiğimiz Risale-i Nur Eğitim Programı teklifi dilekçesi hakkında komisyondan gelen olumsuz cevap, talebimizin içeriğiyle ilgili değildir. Konunun görev ve yetki alanına girmediğini belirterek, talebin ilgili idare nezdinde incelenmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Bu durumda talebimize ilgisiz kalan bir idare söz konusu olduğundan, üst düzey icra makamlarına (tercihen Cumhurbaşkanı düzeyinde) ulaşılması gerektiği ortaya çıkıyor. Böyle bir görüşmeyi yapma imkanı olan birinin talebimizi doğrudan iletmesi ve teklif edilen eğitim programının şahsen görüşülerek sunulması gerekmektedir. Bu arada biz de başvurumuzu ilgili kurum nezdinde yenilemeyi uygun gördük ve Milli Eğitim Bakanlığına BİMER üzerinden yeni bir talep dilekçesi gönderdik.

DİLEKÇİNİN İSTEĞİ VE BAŞKANLIK DİVANI KARARI
 
“Dilekçi: Okullardaki din eğitimi için hazırladıkları ders kitabı, görsel destekli eğitim programı ve görsel/etkileşimli kitapları barındıran görsel destekli ve akademik temelli programın Milli Eğitim Bakanlığınca incelenmesi istenmektedir. Gereği Düşünüldü: Dilekçe konusu husus Dilekçe Komisyonunun yetki ve görev alanına girmediğinden konunun genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip ilgili idare nezdinde takip edilmesi usul ekonomisi açısından daha faydalı olduğundan bu aşamada, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile TBMM İçtüzüğü’nün 116’ncı maddesi uyarınca dilekçe hakkında Komisyonumuzca başka bir işlem yapılamayacağına karar verildi.”

RİSALE-İ NUR EĞİTİM PROGRAMI TEKLİFİ, TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NDA!

https://edilekce.tbmm.gov.tr/VatandasKayit.aspx adresinden yapacağınız kayıt sonrasında “İmzalayabileceğim Dilekçeler” bölümünden dilekçemizi bulup “İmzala” kısmına tıklayarak bu dilekçeyi siz de imzalayabilir ve eğitim projemize destek verebilirsiniz.

Şu an itibariyle dilekçemiz sistemde çok yeni olduğu için hemen bulabilirsiniz. Yeni dilekçeler eklendiğinde bulabilmeniz için Dilekçe geçici no: 80065, E-Dilekçe No: 14421 Ayrıca “Arama” bölümüne “Risale-i Nur” yazdığınızda dilekçemiz hemen çıkıyor.

Kayıt olduktan sonra https://edilekce.tbmm.gov.tr/DilekceKom/DilekceDetayImza.aspx?Id=80065 adresinden de dilekçemize ulaşabilirsiniz.

Kardeşlerimizden bu önemli konuda duyarlı olmalarını ve davalarına sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bir dilekçe sahibine iletilen bilgiye göre dilekçenin Meclis komisyonunda görüşülmesi için en az 500 imza gerekiyormuş. (ilk etapta)

Dilekçe Detay

Adı: Ediz

Soyadı : SÖZÜER

Dilekçe Tipi : Şahsi

Kısaca dilekçenin konusu: Görsel destekli ve akademik temelli, yenilikçi din eğitimi, Risale-i Nur Eğitim Programı (Ders kitabı, görsel destekli eğitim programı, görsel/etkileşimli kitaplar)

Şikayet edilen idare: T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü

Talebiniz Adli Mercilerin incelenmesine alındı mı : Hayır

Talebinizi daha önce idari makamlara yönelttiniz mi : Evet

Bimer, Cimer, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü

Dilek ve şikayetinizi anlatınız:

Ders kitabı, görsel destekli eğitim programı ve görsel/etkileşimli kitapların yer aldığı, görsel destekli ve akademik temelli, yenilikçi bir din eğitimi mahiyetindeki Risale-i Nur Eğitim Programı çalışmamızı muhtelif makamlara takdim ve teklif ettik.

Ancak “okullarımızda okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler ve İmam Hatip Liseleri meslek dersleri kitaplarıyla ilgili iş ve işlemler Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Bu bağlamda yaptığınız çalışmanın konusu itibariyle ilgili birimi Din Öğretimi Genel Müdürlüğüdür.” şeklinde cevap alınması üzerine ilgili kuruma 900535054 sayılı başvurumuzu gönderdik.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nden ise, bizce projenin nitelik ve mahiyetine hiç uygun olmayan şu cevabı aldık:

“Okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler dersleri mevcut olup kitapları da öğrencilerimize ücretsiz olarak dağıtılmaktadır. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyoruz.”

Projemiz üzerinde bir inceleme yapılmadan ve kamu faydası ve niteliği ortaya koyulmadan “çalışmanıza ihtiyaç yoktur” manasına ifade eden bir cevabın, sunulan çalışmanın hakkı olan ilgiyi karşılamadığını düşünüyoruz.

Eğitim projemizin, eğitim kitabı ve görsel materyalleri ile birlikte yetkili icra makamlarınca tetkik ve inceleme altına alınmasını talep ediyoruz.

Eğitim Projesi Kısa Takdimi:

Bir proje kıymetinde olduğunu düşündüğümüz görsel destekli ve akademik nitelikli eğitim programımızı ve programın temel/kaynak kitabı ve ders müfredatı olan kitap çalışmamızı takdim etmek istiyoruz. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın/eğitim programımızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entellektüel düşünen, araştırmacı insanın arttırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

Eğitim programımızın üzerine bina edildiği kaynak kitabımız, bir boyutuyla popüler bilim kategorisinde akademik temelli bir araştırma/inceleme kitabıdır; diğer boyutuyla felsefe, din ve bilim alanında telif edilmiş ve her türden ve yaştan insan tabakalarına hitap edebilecek kadar anlaşılır ve şiir tadında edebî bir üsluba sahip bir kültür kitabıdır.

Kitap çalışmamızın üzerine bina edilen eğitim programımız, konu anlatımlı şemalarla, etkileyici resimlerle ve metin vurgularından oluşan 2000’e yakın görsel ile ders videolarından ve konu ile ilgili çarpıcı videolardan oluşan 170 video kullanılarak, izahlı ve görsel destekli olarak inşa edilmiştir. Programın ders videoları, internet sitemizin eğitim takip bölümünde kategorik ve sistematik olarak yayınlanmıştır. Daha sonra programda kullanılan görsel materyallerin, bir sanatçı hassasiyetiyle nakış nakış işlenerek görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesi olarak kullanıma sunulmuştur.

İlk andan itibaren çok fonksiyonlu bir toplumsal dönüşüm projesi olarak tasavvur ettiğimiz ve temel/kaynak kitabını sunum dosyamızla birlikte takdim ettiğimiz bu çalışmanın cidden önem verilmeye layık kıymette olduğuna ve kapsamlı ve sürekliliği olan, faydası yüksek bir eğitim projesi gözüyle bakılarak hassasiyetle değerlendirilmesi gerekliliğine itikad ediyoruz. Eğitim programımız ortadadır. İnandığımız gibi bir kabiliyet ve kıymete sahip olup olmadığını görmek için her şekilde tetkik edebilirsiniz.

Toplumda yaygın hale gelmiş olan dindeki lakaytlığın ve ahlakî değerlerdeki bozukluğun kaynağı olan iman zayıflığı, milletin kalbinin hasta olması demektir. Reçete ise ancak sağlam inançlı insanlar yetiştirmek ve insanların imanlarını takviye ederek toplumun kalıcı ve sağlıklı bir şekilde düzelmesine zemin hazırlamaktır. Bir toplumu şekillendirmek ve değiştirmenin yolu insan inşasından geçmektedir. İşte size takdim ettiğimiz çalışmamızın da bütün gayreti, bu yoldadır.

Çalışmalarımızın tümünü bir arada bulabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz internet sitemiz: www.kesifyolculuklari.com ve www.risaleinuregitimprogrami.com

Çok boyutlu eğitim projemiz şu şekillerde değerlendirilebilir:

1- Temel/kaynak kitabımız, zorunlu din dersi müfredatı içine entegre edilebilir veya seçmeli bir ders olarak ortaöğretim ve üniversite seviyesindeki okullarda ders kitabı olarak okutulabilir. Ayrıca akıllı tahtalarda eğitim programının Powerpoint formatındaki görsel sunumları ders kitabıyla birlikte görsel destekli bir eğitim programı olarak işlenebilir.

2- Temel/kaynak kitabımız, bir yardımcı din dersi kaynak/rehber ders kitabı ve yardımcı eğitim materyali olarak (görsel ve interaktif formatta, z-kitap) Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tavsiye edilebilir, okullara dağıtılabilir, kütüphanelere konulabilir ve eğitim programı içeriği görsel/interaktif kitap formatında EBA projesi bünyesinin içine entegre edilebilir.

3- Kapsamlı bir kitap projesi çalışması başlatılarak, temel/kaynak kitap çalışmasıyla birlikte 12 küçük kitap çalışmasının da yayınlanması suretiyle geniş kitlelere ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunulabilir.

Talebimiz, yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışmamızın toplumsal faydası yüksek bir eğitim/bilim/kültür projesi niteliğinde görülerek tarafınızca desteklenmesi, sahip çıkılması ve yaygınlaştırılmasının temin edilmesi maksadıyla gerekli girişimlerin başlatılmasıdır.

Böyle önemli ve kudsî bir eğitim projesi teşebbüsünün hayata geçirilmesi için şahsen de görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı ve çalışmamızı yazılı ve görsel ortamda da bizzat takdim etmekten mutlu olacağımızı belirterek talebimizi hürmetle arz ederiz.

Eklenen dosyalar:

1- Risale-i Nur Eğitim Programı resmi sunum dosyası ve ekleri

2- Eğitim Kitabı

Risale-i Nur Eğitim Programı resmi sunum dosyası ve eklerine ulaşmak için: https://goo.gl/7SyuwB

Eğitim Kitabına ulaşmak için: https://risaleinuregitimprogrami.com/kitap-calismalari/

Eğitim Programımızla Bazı Önemli Noktaları Aşağıda Ayrıca Belirtmek İstiyoruz:

Din derslerinde verilen içeriğin sunduğumuz içerikle hiçbir benzerliğinin olmadığı açıktır. Okullarımızda sadece “din kültürü” dersi verildiğini, “din eğitimi” ve özellikle “iman hakikatlerinin aklî, mantıkî olarak ders verilmesi”nin söz konusu olmadığını biliyoruz. Örneğin bir orta öğretim din dersi kitabında 5-6 sayfada Allah’a iman gibi en önemli bir meselenin olabilecek en yüzeysel ve basit bir biçimde anlatıldığını görüyoruz. Biz ise müfredatta neredeyse hiç yer ayrılmayan ama en gerekli ve önemli bir alanda nitelikli ve alanında dünyada bir ilk olan çalışmalar sunuyoruz. Örneğin Allah’a iman hakikatinin mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı, 150 küsur sayfada yapılıyor) Bunun tercihe bağlı katılımla ve sınav sistemsiz uygulanmasını daha uygun olacağını düşünüyoruz.

* “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu ve Tabiat Kanunları” isimli Uluslararası Yaratılış Kongresi tebliğimizin ve eğitim programınızın bir parçası olan ve bilim felsefesiyle ilgili akademik seminerlerimiz göstermiştir ki, bu proje klasik din eğitimiyle sınırlı bir alandan çok daha fazlasını ilgilendirmektedir. Bu proje eğitim müfredatına eklenmesi talep edilen klasik bir din dersi müfredatı değildir. İngilizce kitapları ile birlikte uluslararası bir kültür/bilim/eğitim odaklı bir toplumsal dönüşüm projesi niteliğindedir. Hedefimiz, Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden ve çıkarımlarını bu yönde yapan bir bilim/eğitim yaklaşımının bilim dünyasına ve insanlığa nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve fikrî altyapı niteliğinde incelemeler ortaya koymaktır.

Bu eğitim programının, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin bir ön habercisi ve ilancısı olduğuna detaylı olarak incelendiğinde şahit olunacağına inanıyoruz. Ayrıca bu eğitim faaliyetlerinin en gerekli ve ihmal edilmiş bir alan bulunduğuna ve istikbale yönelik olarak aziz milletimize edilecek en önemli eğitim hizmeti olduğuna da tüm akıl ve kalbimizle itikad ediyoruz.

* Ders kitaplarının tek tek müspet bir şekle dönüştürülmesi ve Risale-i Nur’un aynı şekliyle ders kitabı olarak okutulması hakkında ne düşünüyoruz?

Bu konuda iki temel durum tespitimiz var. O kadar önemli iki tespit ki, Risale-i Nur’un ve bu milletin istikbalini belirleyecek bir yol haritası ve bir “acil durum müdahale reçetesi” mahiyetinde. Birincisi, çok sayıda ders kitabının mana-yı harfi ekseninde dönüştürülmesinin gerekli fakat zor ve zaman alıcı olması ve ayrıca imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının ancak müstakil bir ders programıyla mümkün olacağı gerekçesiyle; istenen maksadı karşılayacak, kolay ve ulaşılabilir bir hedef olarak tercihen din dersine entegre edilecek bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nın üzerinde durulması gerektiği. İkincisi, Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulması manasının ancak haricî bir eğitim kitabı ile gerçekleştirilebileceği. Bu konunun detayları için https://goo.gl/7SyuwB adresindeki “Eğitim Programı fikrî alt yapısı” bölümüne müracaat etmelisiniz. Aynı adreste Risale-i Nur Eğitim Programı resmi sunum dosyasına da ulaşabilirsiniz.

Konuyla ilgili Risale Haber Röportajına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
1

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.