KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Milli Eğitim Bakanlığı’na Gönderdiğimiz Yeni BİMER Başvurumuz

Leave a comment

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA GÖNDERDİĞİMİZ YENİ BİMER BAŞVURUMUZ

Önemli Bir Ara Not ve Bilgilendirme: TBMM Meclis Komisyonu’na önceden verdiğimiz Risale-i Nur Eğitim Programı teklifi dilekçesi hakkında komisyondan gelen olumsuz cevap, talebimizin içeriğiyle ilgili değildir. Konunun görev ve yetki alanına girmediğini belirterek, talebin ilgili idare nezdinde incelenmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir. Bu durumda talebimize ilgisiz kalan bir idare söz konusu olduğundan, üst düzey icra makamlarına (tercihen Cumhurbaşkanı düzeyinde) ulaşılması gerektiği ortaya çıkıyor. Böyle bir görüşmeyi yapma imkanı olan birinin talebimizi doğrudan iletmesi ve teklif edilen eğitim programının şahsen görüşülerek sunulması gerekmektedir. Bu arada biz de başvurumuzu ilgili kurum nezdinde yenilemeyi uygun gördük.

Başvuru Metni:

Eğitim kitabı, görsel destekli eğitim programı ve görsel/etkileşimli kitapların yer aldığı, görsel destekli ve akademik temelli, yenilikçi bir din eğitimi mahiyetindeki Risale-i Nur Eğitim Programı çalışmamızı makamınıza takdim etmek istiyoruz.

Okullarımızda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, seçmeli Kur’an-ı Kerim, Hz. Muhammed’in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerinin mevcut olduğunu biliyoruz. Bu derslerde verilen içeriğin ise size sunduğumuz içerikle hiçbir benzerliği bulunmamaktadır.

Okullarımızda “iman hakikatlerinin tüm detaylarıyla ve sağlam bir mantık kurgusu içinde aklî, mantıkî olarak ders verilmesi ve anlatılması” içerikli müfredat mevcut değildir. Örneğin bir orta öğretim din dersi kitabında 5-6 sayfada Allah’a iman gibi en önemli bir meselenin olabilecek en yüzeysel ve basit bir biçimde anlatıldığını görüyoruz. Biz ise müfredatta neredeyse hiç yer ayrılmayan ama en gerekli ve önemli bir alanda nitelikli ve alanında dünyada bir ilk olan çalışmalar sunuyoruz. Örneğin Allah’a iman hakikatinin mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatı, 150 küsur sayfada yapılıyor.

Biz müfredatta olmayan ve fakat çok gerekli ve önemli yeni bir içerik teklif ediyoruz. Bu nedenle projemiz üzerinde ciddî bir inceleme yapılması ve kamu faydası ve niteliğinin ortaya koyulması gerekmektedir.

Görsel destekli ve akademik nitelikli eğitim programımızın ve programın temel/kaynak kitabı ve ders müfredatı olan “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entellektüel düşünen, araştırmacı insanın arttırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

Eğitim programımızın üzerine bina edildiği kaynak kitabımız, bir boyutuyla popüler bilim kategorisinde akademik temelli bir araştırma/inceleme kitabıdır; diğer boyutuyla felsefe, din ve bilim alanında telif edilmiş ve her türden ve yaştan insan tabakalarına hitap edebilecek kadar anlaşılır ve şiir tadında edebî bir üsluba sahip bir kültür kitabıdır.

Kitap çalışmamızın üzerine bina edilen eğitim programımız, konu anlatımlı şemalarla, etkileyici resimlerle ve metin vurgularından oluşan 2000’e yakın görsel ile ders videolarından ve konu ile ilgili çarpıcı videolardan oluşan 170 video kullanılarak, izahlı ve görsel destekli olarak inşa edilmiştir. Kullanılan görsel materyallerin görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesi olarak kullanıma sunulmuştur.

Toplumun her kademede doğru, düzgün olması için itikadı düzgün insanlara ihtiyacı vardır. Kökü çürümüş bir ağacın yaprak ve dallarını ilaçlamak veya süslemeye çalışmak neticesiz kalır. Toplumda yaygın hale gelmiş olan ahlakî değerlerdeki bozukluğun kaynağı olan iman zayıflığının reçetesi ise ancak sağlam inançlı insanlar yetiştirmek ve insanların imanlarını takviye ederek toplumun kalıcı ve sağlıklı bir şekilde düzelmesine zemin hazırlamaktır. Bir toplumu şekillendirmek ve değiştirmenin yolu insan inşasından geçmektedir. İşte size takdim ettiğimiz eğitim programımızın da bütün gayreti, bu yoldadır.

Çalışmalarımızın tümünü bir arada bulabileceğiniz ve inceleyebileceğiniz internet sitemiz: www.kesifyolculuklari.com ve www.risaleinuregitimprogrami.com

İndirme Linki: http://goo.gl/hNIUou Bu adres içindeki “Kitaplar (Risale-i Nur İzah Metinleri)” bölümünden temel/kaynak kitap olan eğitim kitabına ve görsel/interaktif kitaplara, “Risale-i Nur Eğitim Programı Dersleri” bölümünden eğitim programı Powerpoint sunum ve metinlerine ulaşılabilir.

Çok boyutlu eğitim projemiz şu şekillerde değerlendirilebilir: Temel/kaynak kitabımız ortaöğretim ve üniversite seviyesindeki okullarda ders kitabı olarak okutulabilir ve akıllı tahtalarda eğitim programı bir seminer programı olarak işlenebilir. Bunun tercihe bağlı katılımla ve sınav sistemsiz uygulanmasını daha uygun olacağını düşünüyoruz. Tavsiye veya yardımcı bir kaynak olarak da düşünülebilir ve eğitim programı içeriği görsel/interaktif kitap formatında EBA projesi bünyesinin içine entegre edilebilir.

Eğitim projemizin, eğitim kitabı ve görsel materyalleri ile birlikte makamınızca tetkik ve inceleme altına alınmasını ve toplumsal faydası yüksek bir eğitim/bilim/kültür projesi niteliğinde görülerek desteklenmesi, sahip çıkılması ve yaygınlaştırılmasının temin edilmesi maksadıyla gerekli girişimlerin başlatılmasını talep ediyoruz.

Böyle önemli ve kudsî bir eğitim projesi teşebbüsünün hayata geçirilmesi için şahsen de görüşme gerçekleştirmekten memnuniyet duyacağımızı ve çalışmamızı yazılı ve görsel ortamda da bizzat takdim etmekten mutlu olacağımızı belirterek talebimizi hürmetle arz ederiz.

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.