KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesi ve Bağımsız Türkiye (Meclis Komisyonu’na Verilen Dilekçeyi İmzalayın!)

Leave a comment

Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesi ve Bağımsız Türkiye

TBMM Dilekçe Komisyonu’na Verilen Dilekçeyi İmzalayarak Destek Olun! (Komisyon olumsuz karar aldığı için artık imzalayamazsınız, fakat talebi insanlara ulaştırabilirsiniz.)

Sağlam bir mantık kurgusuyla, farklı bir yaklaşımla gerekçelendirilmiş ve benzerlerinden tamamen ayrılan etkileyici bir Ayasofya talebi


Önemli Not: Meclis komisyonu acele olarak aldığı olumsuz kararla dilekçenin imzalanmasının kapısını kapatmıştır. kararda talebimizin içeriği ile ilgisi bulunmayan ve müzenin yılda bir gün ibadete açılması ve Kurban Bayramı namazı kılınması hakkında açılan davaların Bakanlığın lehinde olması ve konu hakkında Bakanlar Kurulu kararı bulunduğundan bahisle yapılacak işlem olmadığına karar vermiştir. Ancak aşağıdaki gerekçeli talebimizin, insanların zihnini alıştırmak ve geçişi kolaylaştırmak için, makamlara ve insanlara ulaştırılması halen büyük önem taşıyor.


Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesi talebiyle TBMM Dilekçe Komisyonu’na sunulan ve aşağıda tam metnini verdiğimiz ve halkın imzasına açık olan dilekçeye destek olmak için https://edilekce.tbmm.gov.tr/VatandasKayit.aspx adresinden kayıt yapılması gerekiyor. Sonrasında “İmzalayabileceğim Dilekçeler” bölümünden “Arama” bölümüne “Ayasofya’nın Yeniden Camiye Çevrilmesi” yazarak dilekçeyi bulun ve en sağdaki “İmzala” kısmına tıklayarak destek olun. (Arama bölümüne yazılacak ifadeyi kopyala-yapıştır yaparak eksiksiz aktarın) E-Dilekçe No: 6960 (Bu numarayı aratarak dilekçeye ulaşamıyorsunuz, sadece ilk yöntem işe yaramazsa dilekçeyi eskiden yeniye sıralananlar içinde bulmak için kullanabilirsiniz.)

Talebimizin gerçekleşmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak için TBMM Meclis Komisyonuna verilen dilekçemizin çok sayıda insan tarafından imzalanması yardımcı olacaktır. Herkesten ve özellikle Risale-i Nur’a gönül vermiş kardeşlerimizden bu önemli konuda duyarlı olmalarını ve davalarına sahip çıkmalarını talep ediyoruz. Bir dilekçe sahibine iletilen bilgi, dilekçenin Meclis komisyonunda görüşülmesi için ilk etapta en azından 500 imza gerektiği yönünde. Ayasofya ile ilgili olarak yazılan ve dilekçede yer verilemeyen önemli bilgilerin bulunduğu detaylı yazımızı da aşağıdaki adresten okumanızı tavsiye ediyoruz:

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/09/24/ayasofyanin-bilinmeyen-buyuk-onemi-ve-bagimsiz-turkiye/


Dilekçe Tam Metni:

Ayasofya camii hem Türk milletinin, hem İslam Dünyası’nın, hem de Hrıstiyan dünyası nezdinde; fethin sembolüdür, yadigarıdır ve Hıristiyanlığın İslâmiyet ‘e devir ve tesliminin bir abidesidir. Bunun için kilise iken cami olmuştur. Elbette tekrar camiye çevrilmelidir.

Hrıstiyan dünyası Ayasofya’nın camiye çevrilmesini ve aslî, mukaddes vazifesine dönmesini bu nedenle istememektedir. Fakat Ayasofya’nın müze yerine aslî vazifesi olan ibadet mekânı olmasına, cami de olsa taraftar olacak önemli bir Hristiyan kesim de mevcuttur.   

Eğer biz devlet olarak tam bağımsız olduğumuzu iddia ediyorsak, halk nezdindeki şüpheleri fiilen tekzip etmemiz için bu mekânı muhakkak camiye çevirmeliyiz. Yoksa mevcut durumun devam etmesi iddiaların üstü kapalı olarak kabul edilmesi anlamına gelecektir.

Zaman zaman gündeme getirilen Ayasofya’nın kilise-cami birlikteliğini (veya müze olarak kullanılmaya devam ederken ibadete açık olmasını) ise iki önemli gerekçeyle kabul edemeyiz:

Birisi, İslam dininin temel taşı olan tevhid akidesinin korunması. (Hristiyanlığa hakaret kastıyla değil, inancımız öyle gerektirdiği için ikisini aynı anda beraber kabul edemeyiz.) Tevhid ilkesinin korunması ise, İslâmiyet’te “hiç bir şeye ve kişiye hakikî tesir edici ve meded edici bir kuvvet ve kudsiyet atfetmemek” ile mümkün olur. Halbuki Ayasofya içindeki heykel ve resimler, ibadet edilme vasıfları olmasa da, bu yönüyle tevhid ilkesine tamamen ters düşmektedir ve mekânı mecazî manada “puthane” mahiyetine dönüştürmektedir. Dolayısıyla klise-cami birlikteliği veya müze, her iki alternatif de asla mâkul ve “iki tarafı da memnun edecek bir formül” olarak görülemez ve her ikisi de İslam Dünyası kabulleri açısından kesin olarak kabul edilemezdir. Dolayısıyla Ayasofya, “puthane” vasfından tamamen kurtarılarak ve “putlardan” temizlenerek fethin sembolü olan şekline, yani tamamen, mukaddes vazifesi olan camiye çevrilmelidir. Hem kimin malını kimden sakınacağız ve kimden çekineceğiz? İslâmiyet’in ve milletimizin şeref, haysiyet ve izzeti, elbette birilerini memnun etmekten daha önemsiz değildir.

Diğer sebep de en az bunun kadar önemlidir. Hem fetih yadigârı olması, hem de müzeye çevrilmesinin halk nezdinde İslâmiyet’e ihanetin ve dışa bağımlılığın (biatın) nişanesi olmasıdır. Türk hükümeti tarafından geçmişte yapılan benzeri gayr-ı islamî icraatlerin yabancı devletler nezdinde nasıl algılandığı ve onlar açısından ne mana ifade ettiği, kendi meclislerinde yüksek sesle ilan edilen bir tarihî hadise olduğundan, halk nezdindeki bu tarzdaki şüphelerin fiilen tekzip edilmesi ve bu mekânın muhakkak camiye çevrilmesi zaruridir.

Mevcut durumun devam edilmesine çeşitli bahanelerle izin verilmesi, hedef şaşırtmaca ve halkı kandırmak manasına gelecek, devlet güvenilirliğini ciddî olarak zedeleyecek ve malum iddiaların Türk hükümeti tarafından zımnen de olsa (üstü kapalı da olsa) kabul edilmesi anlamına gelecektir.

İşte sıralanan nedenler ve haklı gerekçeler sebebiyle, Ayasofya diğer mâbedlerle kıyas edilemez. Zaten bunun böyle olduğu uluslararası güçler tarafından çok iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir. Mekânın camiye çevrilmesi ihtimaline Hristiyan Dünyası’nın şiddetli tepkisinin esas sebebi de bu noktada gizlidir. Bununla birlikte, esas itibarıyla Hristiyan dünyasının dindar kısmının Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilmesine sanıldığı kadar tepkisi olmayacaktır. Müze yerine Allah’a ibadet edilen bir mâbed olmasını onlar da tercih edeceklerdir.

İslâmiyet’te o veya bu nedenle kimsenin mâbedine karışılmaz, hatta imkânları yoksa devlet eliyle bile yaptırılır. Hâlbuki burada (tekrar önemle vurguluyoruz) fethin sembolü olan bir yadigâr (yani emanet niteliğinde bir hâtıra) söz konusudur. Hem Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi öyle alelâde bir mesele değildir. Batılı devletlerin bu konudaki aşırı ve anlamsız hassasiyeti ve İslâmiyet’e zarar veren geçmiş zamanda tatbik edilen diğer uygulamalar birlikte düşünüldüğünde müzeye çevirme sebebinin, sırf hümanistlik olsun diye olmadığı; İslâmiyet’e ihanet ve yabancı devletlere manevî rüşvet ve bağlılığın sembolü (biat) olarak müzeye çevrildiğine olan inanç, özellikle dindar halk nezdinde yerleşik bir kabul halindedir. 

İşte Ayasofya’nın ifade ettiği mana tam da bu nedenle bambaşkadır. Devletimizin kendi milleti nezdinde böylesi bir ittihamla maruz kalmasının zararlı neticeleri ise izaha ihtiyacı olmayan bir hakikattır.

Halkımızın önemli bir kitlesi, bahsi geçen yerleşik inanç sebebiyle şöyle düşünmektedir: “Ne zaman ki Ayasofya açılır, artık yabancı esaretinden kurtulmuş, bağımsız bir Türkiye olduğumuz anlaşılır.” 

Doğrudur veya yanlıştır. Madem böyle zararlı bir inanç toplumun önemli bir kesiminde bir sosyal vakıadır. O halde bu konuya devlet eliyle müdahale edilmesi elbette zorunludur.

Bu millet madem ki, Ayasofya’nın yeniden cami olarak açılmasıyla, artık birilerinin sözüyle hareket etmeyen bir Türkiye’nin varlığını bilecek ve anlayacak ve devletine olan güveni kat be kat artacaktır.

O halde devletimize düşen. milletine ihtiyacı olan bu güveni vermektir.

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.