KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

1 Comment

medresetuzzehra-hayali-nasil-gerceklesecek

Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

Bir giriş mahiyetindeki bu kısa yazımızda Medresetüzzehra hayalinin gerçeğe dönüşmesi için hayatın içinden alınmış bazı vakıaları ve tespitlerimizi paylaşacağız.

Bilene malumdur ki, Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismidir “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”.

Peki bu hayal pratikte nasıl gerçekleşecek? Bu konuda düzenlenmiş ve bizim de bazılarına katıldığımız eğitim toplantılarında gördük ki, pek çok ütopik şeyler gerçekleştirilmeye çalışılıyordu. Her bir ders için ve her bir yaş grubu için ayrı ayrı ders kitabını mana-yı harfi ile telif etmek gaye ittihaz ediliyordu. Halbuki bu çok zaman ve insan sayısına muhtaç. (Binlerce gönüllü yazar ve binlerce kitaptan bahsediyoruz.) Hem milli eğitim de bu kitapları yayınlamaya hazır beklemiyor ve buna can atmıyor. Halbuki bu konuda gerçekten organize olma ve birilerini bu konuda istihdam etme noktasında işlerin hiç de böyle olmadığı göründü. Değil binlerce kitabı dönüştürmek, 10 tane sağlam gönüllü ders kitabı yazarının bile ortaya çıkartılamadığı, düzenlenen organizasyonlar vesilesiyle görüldü.

Bu konuda hem bu işin nasıl yapılacağı konusunda fikir sahibi olunmadığı, hem de bu konuda kabiliyetli ve fedakar ve açık fikirli olmak özelliklerini bir arada taşıyacak kişilerin bir araya toplanmasının zorluğu kendini açıkça gösterdi.

Bizim ise, binlerce kitabı dönüştürmek yerine çok daha gerçekçi, pratik, kolay ulaşılabilir ve kısa zamanda netice alınabilir ve emsal çalışmaların ortaya çıkmasına vesile olabilir potansiyeli kendinde bulunduran ve hemen uygulamaya geçirilebilir bir alternatif teklifimiz vardı. 

Beklentimizin ve kabiliyetimizin pek çok üstünde ve maksadı tam karşılayacak özellikteki Risale-i Nur İzah Metinleri çalışmamız ortaya çıkmıştı. Hem de görsel destekli sistematik bir eğitim programına dönüşmüştü. Çok daha pratik sonuç alınabilir ve emsal çalışmaları meyve verebilecek ve aynı tarzdaki çalışmaların nasıl yapılabileceği konusunda bir kaynak olabilecek kabiliyetteki bu program ve kitabın üzerinde durulmasını eğitim programlarında talep ettik. Fakat ne yazık ki, hayatın pratiğinden uzak bir tavırla meselenin etrafında sadece dönüp durulduğunu ve sadece üzerinde konuşulduğunu, maksadı yeterince ve tamamen karşılayacak somut bir üretimde bulunulmadığını, bu noktadan çok uzak düşüldüğünü katıldığımız eğitim toplantılarında gözlerimizle gördük. İş görecek ve maksadı karşılayacak ve elimizin altında hazırda mevcut olan bir hizmet ve eğitim ürününden (Risale-i Nur eğitim programımızdan) yararlanmaya ve onu kullanmaya da odaklanılmadı maalesef.

Tek tek derslerin ve her bir ders kitabının “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”na uygun bir anlayışla dönüştürülmesi güzel ve gerekli de olsa, bizce öncelikli olarak gereken (ve her daim bize lazım olan), müstakil bir dersle bu hakikatlerin tüm detaylarıyla ve sağlam bir mantık kurgusuyla anlatılmasıdır.

Çünkü bir fizik dersini din dersine dönüştüremezsiniz. Kapsamlı ve içerikten taviz vermeden anlatmaya da zamanınız yetmez. Ne yazık ki “soru işareti oluştursak yeter, açıkça Allah, yaratıcı demeye gerek yok” diyenler bile vardı o toplulukların içinde fikir beyan edenlerden. Açıkça söylüyoruz: Zamanımızın ateizm, materyalizm ve gaflet karışımından oluşan dehşetli tahribatını küçük kırıntılarla ortadan kaldıramazsınız, tesirini kıramazsınız, bir gayr-ı müslimden farksız bir şekilde konuşan ve yaşayan şu yeni nesli kurtaramazsınız.

Bizim teklifimiz ise, çok daha kolay ve çabuk ulaşılabilecek etkili bir hedef. Mevcut eğitim programımızı, müstakil bir din dersi programı ve zorunlu (veya seçmeli) bir ders olarak veya hiç olmazsa eğitim kurumlarınca tavsiye edilen bir eğitim programı ve yardımcı/kaynak kitap olacak bir tarzda eğitim alanının içine yerleştirmek, yaygınlaştırılmasına çalışmak ve ona odaklanmak..

Bunun detaylarına ve kapsamlı sunumuna inşallah bir sonraki yazımızda yer vereceğiz.

Seminer Videosu:

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

One thought on “Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

  1. Pingback: Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.