KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

2 Comments

medresetuzzehranin-uygulamali-bir-modeli

Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

“Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı. Nâmahrem olan kimseler nazar etmesin……”

13 Mayıs 2017 Cumartesi günü 13.30’da Risale Akademi merkezinde gerçekleştirilen “Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli” isimli ve Risale-i Nur’un ve bu milletin istikbalini belirleyecek bir yol haritası ve bir “acil durum müdahale reçetesi” mahiyetinde çok önemli bir seminerdir. (Video en alttadır.)

Önceki iki yazımızın ortaya koyduğu durum tespitinin üzerine bina ettiğimiz bu yazımız, uygulanabilir ve maksadı karşılayabilir kabiliyette bir çözüm önerisini ortaya koyacaktır inşallah.

Önceki İki Yazımız ve Eğitim Programımızın Fikrî Alt Yapısı:

1-Medresetüzzehra hayali nasıl gerçekleşecek?

2-Risale-i Nur nasıl ders kitabı olarak okutulabilir?

3-Ayrıca takdim edeceğimiz eğitim programının fikrî alt yapısı olan inceleme yazılarımızdan oluşan kapsamlı inceleme ve tespitlerimizi mutlaka okumanızı hararetle tavsiye ediyoruz. (“Eğitim Programımızın Fikrî Alt Yapısı” isimli bu yazı içeriğini https://goo.gl/7SyuwB adresinden indirebilir ve okuyabilirsiniz)

Risale-i Nur’un ve bizim temel maksadımız, “imanı tahkikî yaparak kuvvetlendirmek ve kurtarmak”tır.  Mevcut müfredat paralelinde bu maksadı karşılayan bir ders kitabı yazmanın mümkün olmadığını düşünüyoruz. Çıkış noktası bağımsız, müstakil ve müfredatı kendinden olan detaylı, kapsamlı bir tek eğitim programı olabilir ancak. O da elimizin altında. Hemen, beklemeden uygulanabilir. Daha sonrasına ayrıca bakılır.

Bizim şimdi sizlere takdim edeceğimiz çözüm önerimiz hayat kurtarıcı bir acil müdahale reçetesidir.. Artık daha fazla kaybedilecek zaman kalmadı. Erken bir kıyameti mi bekliyoruz. Dünyanın ne kadar ömrü kaldı ki zaten?

Üstadımız çok daha uygunsuz şartlarda hem Medresetüzzehra’yı savundu, 1.Meclise kabul ettirdi (gerekçelerini ve kimlere nasıl kabul ettirdiğini lütfen hatırlayınız) hem de 1950-1960 dönemleri gibi şimdiden çok daha uygunsuz şartlarda hükümet yetkililerinden Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulmasını teklif etti. 50-60 sene sonra gelen bizler ise, o dönemden çok daha yüksek sesle bu talebi aynen ve içeriğinden taviz vermeden dile getirmeli ve çekinmemeliyiz.

Fakat onun en azından yarısı kadar bu talebin gerçekleşeceğine inancımız olmalı değil mi? Önce biz bu talebin gerçekçi, kabul görecek ve vazgeçilmez derecede gerekli olduğuna kendimiz inanmalıyız.

Vazife bizden, netice Allah’tan. Yapmamız gereken sadece bu hakikatleri akademik ve anlaşılır bir üslupla, mantık kurgusu sağlam bir metinle ve modern bir şekilde yeniden takdim etmek. Biz bu mananın en üst bir şekilde şimdi takdim edeceğimiz eğitim projemiz ile maksadı karşılayacak bir surette ortaya çıktığına tüm akıl ve kalbimizle inanıyoruz.

Bir proje kıymetinde olduğunu düşündüğümüz görsel destekli ve akademik nitelikli eğitim programımızı ve programın temel/kaynak kitabı ve ders müfredatı olan kitap çalışmamızı takdim etmek istiyoruz. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın/eğitim programımızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entellektüel düşünen, araştırmacı insanın arttırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

Eğitim programımızın üzerine bina edildiği kaynak kitabımız, bir boyutuyla popüler bilim kategorisinde akademik temelli bir araştırma/inceleme kitabıdır; diğer boyutuyla felsefe, din ve bilim alanında telif edilmiş ve her türden ve yaştan insan tabakalarına hitap edebilecek kadar anlaşılır ve şiir tadında edebî bir üsluba sahip bir kültür kitabıdır.

Kitap çalışmamız, yüzlerce görsel ve onlarca video kullanılarak, konu anlatımlı şemalarla, etkileyici resimlerle ve metin vurgularıyla izahlı ve görsel destekli bir eğitim programı olarak işlenmiştir. Programın ders videoları, internet sitemizin eğitim takip bölümünde kategorik ve sistematik olarak yayınlanmıştır. Daha sonra programda kullanılan görsel materyallerin, bir sanatçı hassasiyetiyle nakış nakış işlenerek görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesi olarak kullanıma sunulmuştur. 

Kitap çalışmamızı, ilk andan itibaren “sadece bir kitaptan çok daha fazla bir şey” olarak gördük. Çok fonksiyonlu bir toplumsal dönüşüm projesi olarak tasavvur ettik. Bu çalışmanın cidden önem vererek bakılmaya layık kıymette olduğuna ve kapsamlı ve sürekliliği olan bir eğitim projesi gözüyle bakılarak hassasiyetle değerlendirilmesi gerekliliğine itikad ediyoruz. Çalışmalarımız ortadadır. İnandığımız gibi bir kabiliyet ve kıymete sahip olup olmadığını görmek için her şekilde tetkik edilebilir. (goo.gl/hNIUou adresinden kitap çalışmalarımız ve eğitim programı içeriğine ulaşılabilir.)

Bu eğitim programının, bambaşka bir eğitim ve bilim yaklaşımının ve insanlığa yeni bir ümit verecek taptaze bir Kur’ân medeniyetinin (ayak seslerini iliklerinizde hissettirecek) bir ön habercisi ve ilancısı olduğuna detaylı olarak incelendiğinde şahit olunacağına inanıyoruz. Bu eğitim faaliyetlerinin en gerekli ve ihmal edilmiş bir alan bulunduğuna ve istikbale yönelik olarak aziz milletimize edilecek en önemli eğitim hizmeti olduğuna da tüm akıl ve kalbimizle itikad ediyoruz.

Temel/kaynak kitabımızı 12 adet küçük kitapla “Risale-i Nur İzah Metinleri İzah Metinleri Küçük Kitaplar Serisi” ismi altında metin kitaplar ve görsel/interaktif kitaplar olarak servis etmekteyiz. Dolayısıyla bu çalışmamız çok boyutlu bir eğitim projesi paketi olarak düşünülebilir ve parça parça da toplumun değişik kesimlerine ulaştırılabilir. Her bir küçük kitapta esas kitap metni haricinde özellikle eklenmiş bulunan ilave bölümler, her bir küçük kitabın temel/kaynak kitaba benzer şekilde bir yeterliliğe sahip olmasına sebep olmuştur.

Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi, toplumun ferd ferd eğitilmesi ve aydınlatılmasına önem ve öncelik veriyordu. Daha asrın başında şöyle diyordu: “Milletin kalb hastalığı, zâf-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir.” Bu ifadeler belli ki şu hadisten ilham alınmıştı: “Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki, o iyi, doğru, düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru, düzgün olur; o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.” 

İşte imanın yeri de kalpte olduğundan, büyük bir insan olarak düşünülen toplumun da her kademede doğru, düzgün olması için itikadı düzgün insanlara ihtiyacı vardır. Teferruat meselelerle uğraşmak işimizi göremez. Kökü çürümüş bir ağacın yaprak ve dallarını ilaçlamak veya süslemeye çalışmak neticesiz kalır. Toplumda yaygın hale gelmiş olan dindeki lakaytlığın ve ahlakî değerlerdeki bozukluğun kaynağı olan iman zayıflığı, milletin kalbinin hasta olması demektir.

Reçete ise ancak sağlam inançlı insanlar yetiştirmek ve insanların imanlarını takviye ederek toplumun kalıcı ve sağlıklı bir şekilde düzelmesine zemin hazırlamaktır. Evet, bu iş çok zaman alır ama başka çare yoktur. Demek bir toplumu şekillendirmek ve değiştirmenin yolu insan inşasından geçmektedir. İşte size takdim ettiğimiz çalışmamızın da bütün gayreti, bu yoldadır.

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı’nın Bilim Felsefesini ve Ders Müfredatını Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetlerimiz ve eğitim programımız, Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve okullarda okutulmaya layık) bir uygulaması olarak (tüm metin, video, sunum ve kitap dosyalarıyla) her türlü incelemeye ve kullanıma açık olarak karşınızda ve elinizin altındadır. Çalışmalarımızın tümünü bir arada bulabileceğiniz internet sitemiz: www.risaleinuregitimprogrami.com

Kanaatimiz iman hakikatlerinin şeref ve kıymetlerine layık nezih, kaliteli, modern, akademik ve entellektüel bir şekilde insanlarımıza takdim edilmesi gerektiğidir. Ciddî emeklerle hazırlamış olduğumuz görsel sunumlu Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimizi, ayda bir defa Ankara Kızılay’da Yazarlar Birliği’nde yapıyoruz. Akademik kalitede bir üslubla ama bununla birlikte halkın seviyesine de inebilen anlaşılırlıkta ve teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanan hizmetler ortaya koyarak çalışmanın faydasına inanıyoruz.

Dünya çapında alanında bir ilk olan görsel destekli ders programlarıyla ve yüzlerce görsel ve videolarla, konu anlatımlı şemalarla, etkileyici resimlerle ve metin vurgularıyla nakış nakış işlenen ve %50 gibi çok yüksek bir görsellik oranına sahip görsel/interaktif kitaplarla ortaya koyulan ve sunulan bu akademik eğitim faaliyetleri ve ders müfredatı, Risale-i Nur’u insanlığa mal etme çabasının modern şeklidir ve Medresetüzzehra eğitim yaklaşımının bilim felsefesini oluşturmaya katkıda bulunmayı hedefleyen, prototip bir uygulamalı modeli ve çok boyutlu bir hizmet ve eğitim aracıdır.

Risale-i Nur Eğitim Programımızın ve Kitap Çalışmalarımızın 3 Temel Hedefi Var:

1-İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u ve içindeki Kur’ânî hakikatleri ilan, takdim ve talim etmek ve toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak ve Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek, tanıtmak ve okunmasını sağlamak.

2-Dünyanın her tarafında Risale-i Nur’u okuyan ve okumaya devam eden sayıları milyonları aşan kardeşlerimizin de, özgün anlatımlarla eserlerin anlaşılmasında yeni ufuk arayışlarına girilen ve misallerin geliştirilmesine çalışılan kitabımız ve eğitim programımız vesilesiyle, yazıya dökülmüş sistematik ve görsel destekli bir izahlı Risale-i Nur dersi alarak, farklı açılımlar kazanmalarına ve ülfet, sıradanlık perdesini yırtıp atmalarına yardımcı olmak.

3-Akademik eğitim faaliyetlerimiz ve eğitim programımızla, Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına ve insanlığa nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve fikrî altyapı niteliğinde incelemeler ortaya koymak.

İslâm medeniyetinin insanlığın maddî ve manevî gelişimine yaptığı büyük katkının ilim dalındaki en nadide numunelerinden biri, bu vatan topraklarında ortaya çıkmış ve manevî bir ilim hazinesi olarak, içindeki elmas kıymetindeki hakikatlerin keşfedilmesini ve bütün bir insanlığa mal edilmesini bekleyen Risale-i Nur eserleridir.

Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi, çoğu zaman eser üzerinde yapılan çok yönlü çalışmalarla gerçekleşmiştir.

İşte böyle bir eğitim programının ortaya koyulmasının maksadı tam da budur: Söz konusu eserin incelenmesi, eserle ilişkili temel kavramların kavranılabilmesi, varoluş üzerine güncel bilimsel yaklaşımlara sağlıklı bakış açıları geliştirebilmesi, eserin ele aldığı konuların daha iyi anlaşılabilmesi ve kabul görecek alternatif bir bilimsel yoruma yön verecek düzeyde ciddî bir ilmî keşif ve kaynak eser olarak benimsenmesine, ayrıca kıymetine uygun, güncel ve akademik bir tarzda yeniden takdim edilebilmesine zemin hazırlamak. Emsal teşkil etmesini ümit ettiğimiz eğitim programımızla çıktığımız keşif yolculuğunda, kâinatın varoluşunu ve işleyişini açıklamaya yönelik ortaya atılmış teorileri ve güncel bilimsel yaklaşımların en meşhurları üzerinde incelemeler yaptık ve alternatif bir bilimsel yorum düzeyinde değerlendirmeler ortaya koyduk ve biz de bu manaya hizmet etmeye çalıştık.

Bir Proje Kıymetinde Olduğuna İnandığımız Bu Çalışmadan Beklenen Faydalar:

1-İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak.

2-Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek.

3-Altı iman esasının ve imana dair temel kavramların kapsamlı bir şekilde ele alındığı detaylı içerik sayesinde, sadece bu çalışmanın okunması durumunda bile imanî bilgilerin ciddî bir ölçüde elde edilmesi imkânının okuyucunun eline verilmesi.

4-Risale-i Nur içindeki kavramların, delil ve yaklaşımların popüler bilim yaklaşımları ile karşılaştırmalı olarak (Risale-i Nur’un Kur’ânî çizgisine uygun, ölçülü bir kıvam ve üslupta, zihinleri bulandırmadan) ele alınması ve kıymetine layık, güncel ve akademik bir tarzda yeniden takdim edilebilmesi.

5-Risale-i Nur’u ilk defa okuyacaklara kapsamlı bir rehber ve yardımcı kitap özelliği olmak ve bu çalışmayı okuyan kişinin Risale-i Nur’u anlamakta ve imanî ilimlerin tahsilinde ve bu alanda kendini yetiştirmek konusunda ciddî bir altyapı kazanması.

6-Ayrıca Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve felsefî altyapısı niteliğinde incelemeler ortaya koymak.

7-Birçok kişinin herhangi bir yardım almadan Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını 3-4 sefer okuduktan sonra ancak gelebileceği seviyeye, bu kitap okunduktan sonraki ilk külliyat okumasının sonunda ulaşabilmesini sağlayan bir yol açılması.

8-Risale-i Nur’u okuyan ve okumaya devam edenlerin ise daha iyi anlamalarına ve farklı mana açılımlarına vesile olmak ve alternatif bir eğitim/hizmet aracını ellere vermek.

Aynı tarzda ve kapsamda bir çalışmaya rastlamadığımızdan, önemli bir boşluğu dolduracağına ve özellikli bir ihtiyaca cevap vereceğini hayal ettiğimiz bu çalışmanın sadece “Detaylı Konu Fihristi” bölümünü bile incelemeniz, nasıl bir çalışma ile karşı karşıya olduğunuz hakkında fikir verecek.

Kitap içeriği, Risale-i Nur Külliyatı içinden seçilen 19 temel risaleden oluşmaktadır. 23. Söz, Tabiat Risalesi, Haşir Risalesi, Kader Risalesi, ilk sekiz Söz ve diğer risalelerin konuyla ilgili seçilen bazı bölümleri kitabımıza alınmıştır. Eserlerin asıl metinleri baş tarafa yazılmış, dipnotlarda kelime ve kavram açıklamaları yapılmış ve devamında izah metinlerine yer verilmiştir. Ara sıra ihtiyaç oldukça eser metninin içine de, ara notlar şeklinde izah metinleri koyulmuştur.

Çalışmada, basitten karmaşığa ve kolaydan zora doğru gelişen bir akış tercih edildiğinden kitabın ikinci bölümünde yer alan (özellikle Tabiat Risalesi, 29.Söz ve Haşir Risalesi izah metinleri gibi) bölümler incelenmeden metin üslup ve niteliği hakkında önyargılı kanaatlerden kaçınılmalıdır.

İki ana bölümden oluşan kitabımızın/eğitim programımızın ilk bölümü: “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek”. Bu bölümde, dinin insanlara teklif ettiği iman ve ibadetin insan için ne anlam ifade ettiği ve önemi, kâinatın gizli kalmış sırrını dinin nasıl çözdüğü, imanın güzellikleri ve insanın gerçek kıymetinin iman ile ortaya çıkması, kâinatın sırrını anlamada Kur’an ve felsefe ilimlerinin ne düzeyde oldukları anlatılmaktadır. Bu ilk bölümü, bir hazinenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunun anlaşılması olarak anlayabiliriz.

Kitabın ikinci bölümü ise:  “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak”.  Bu bölümde ise altı iman esası delilleriyle ispat edilmiştir. Yani, ilk bölümde kıymeti anlaşılan, elde edilmek istenilen hazinenin varlığı ikinci bölümde ispatlanmakta, yeri keşfedilmekte ve en nihayetinde hazineye ulaşılmakta ve bu büyük ve ihtişamlı hazine elde edilmektedir. En önce imanın ne büyük bir nimet ve ne kadar kıymetli bir hazine olduğunun anlaşılması, hazineye ve hazinenin delillerine verilecek önemi belirleyecektir. Bununla birlikte, ilk bölümde de, ciddi anlamda bir hakikat ve delil arayışına girilmiş olduğu görülecektir. Kitap/eğitim programı tamamlandığında, okuyucu Risale-i Nur Külliyatı’nın önemli bir bölümünü okumuş ve bu eserlerin ders verdiği yüksek iman ilmini tahsil etmede ciddî bir adım atmış olacaktır.

Çok boyutlu eğitim projemiz şu şekillerde değerlendirilebilir:

1-Temel/kaynak kitabımız, zorunlu din dersi müfredatı içine entegre edilebilir veya seçmeli bir ders olarak ortaöğretim ve üniversite seviyesindeki okullarda ders kitabı olarak okutulabilir. Ayrıca akıllı tahtalarda eğitim programının Powerpoint formatındaki görsel sunumları ders kitabıyla birlikte görsel destekli bir eğitim programı olarak işlenebilir.

2-Temel/kaynak kitabımız, bir yardımcı din dersi kaynak/rehber ders kitabı ve yardımcı eğitim materyali olarak (görsel ve interaktif formatta, z-kitap) Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nca tavsiye edilebilir, okullara dağıtılabilir, kütüphanelere konulabilir ve eğitim programı içeriği görsel/interaktif kitap formatında EBA projesi bünyesinin içine entegre edilebilir.

3-Kapsamlı bir kitap projesi çalışması başlatılarak, temel/kaynak kitap çalışmasıyla birlikte 12 küçük kitap çalışmasının da yayınlanması suretiyle geniş kitlelere ulaşmak için gerekli girişimlerde bulunulabilir.

Talebimiz, yukarıda bahsettiğimiz gibi çalışmamızın toplumsal faydası yüksek bir eğitim/bilim/kültür projesi niteliğinde görülerek tarafınızca desteklenmesi, sahip çıkılması ve yaygınlaştırılmasının temin edilmesi maksadıyla gerekli girişimlerin başlatılmasıdır.

Böyle önemli ve kudsî bir eğitim projesi teşebbüsünün hayata geçirilmesi konusunu, resmî makamlara ve Risale-i Nur’a gönül veren insanlarımıza arz ve havale ediyoruz.                

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

2 thoughts on “Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

  1. Pingback: Gaflet Edilen Büyük Bir Hakikatin Yeniden İlanı (Değerler Eğitiminin Yürütmesinin Durdurulması Kararı Vesilesiyle) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  2. Pingback: Gaflet Edilen Büyük Bir Hakikatin Yeniden İlanı | NurNet.Org

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.