KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Gaflet Edilen Büyük Bir Hakikatin Yeniden İlanı (Değerler Eğitiminin Yürütmesinin Durdurulması Kararı Vesilesiyle)

Leave a comment

22.jpg

Gaflet Edilen Büyük Bir Hakikatin Yeniden İlanı

(Değerler Eğitiminin Yürütmesinin Durdurulması Kararı Vesilesiyle)

Danıştay’ın değerler eğitiminin yürütmesini durdurduğunu üzülerek işittik. Temennimiz, kadere nasıl ve ne şekilde fetva verildiğinin idrak edilmesidir. Şerleri hayırlara dönüştüren Allah’a havale ediyor ve üzerimize düşeni yapmış olmak için dava ettiğimiz hakikatlerin anlaşılması için yeniden bu konuya dikkatleri çekiyoruz.

Ortaya koymuş olduğumuz yaklaşım üç temel noktada ifadesini buluyor:

1- Çok sayıda ders kitabının mana-yı harfi ekseninde dönüştürülmesinin gerekli fakat zor ve zaman alıcı olması ve ayrıca imanî hakikatlerin tüm detaylarıyla anlatılmasının ancak müstakil bir ders programıyla mümkün olacağı gerekçesiyle; istenen maksadı karşılayacak, kolay ve ulaşılabilir bir hedef olarak tercihen din dersine entegre edilecek bir Risale-i Nur Eğitim Programı’nın üzerinde durulması gerektiğini vurguluyoruz.

2- Risale-i Nur’un ders kitabı olarak okutulması manasının ancak haricî bir eğitim kitabı ile gerçekleştirilebileceğini gerekçeleriyle ifade ediyoruz.

3- Risale-i Nur’un topluma takdimi ve eğitim müfredatına entegrasyonunda yapılması gerekenin, Risale-i Nur’un içindeki Kur’ânî hakikatlerin akademik ve anlaşılır bir üslupla, mantık kurgusu sağlam bir metinle ve modern bir şekilde sunularak yeniden takdim edilmesi olduğu vurgulanarak; insanımıza bu detaylı ve derinlikli hakikatleri hakkıyla verebilmek ve imanların tahkikî yapılarak kurtuluşuna vesile olabilmek için muhakkak gayet açık ve şeffaf bir yol izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

Teklif ettiğimiz ve elimizin altında uygulanmaya hazır olarak bekleyen Risale-i Nur Eğitim Programı’mız,

* Herhangi bir mevzuat ve müfredat değişikliği şartına bağlı olmadan tatbik edilebilir.

* Seçmeli bir ders veya tercihe bağlı olarak okutulacak bir eğitim programını kabul ettirmeye çalışmak, tüm dersleri dönüştürmeye çalışmaktan çok daha gerçekçidir.

* Daha etkilidir ve neticeye çabuk ulaşılabilirdir.

* Toplumda önyargı ve tepkiye neden olmadan uygulanabilir.

(Bu maddelerin gerekçeli ve delilli detayları aşağıda verilen kaynaklardadır.)

Yeniden ciddiyetle tetkik edilip en azından bundan sonra dikkate alınması temennisiyle 3 adet yazı ve sunumu ve kaynak bir kitap çalışmasını aşağıda tekrar paylaşıyoruz. Gereken önemin verilip dikkate alınması temennisiyle, vazifemizi yapıp neticeyi Allah’a havale ediyoruz.

Bir parça fikir verebilmek için, değerler eğitimi ile ilgili yazdıklarımızdan çarpıcı bir parçayı buraya da alıyoruz:

“…… Diğer taraftan “en büyük hile, hilesizliktir”düsturunu rehber alarak, tamamen şeffaf ve ortada olan bir hizmet ve eğitim faaliyetinde bulunarak, aslında potansiyel muarızları, karşıt grupları baştan etkisiz hale getirmiş olursunuz. Bilirsiniz ki, nifak ve ikiyüzlülük ile iş gören bir fesat şebekesi her zaman iş başından eksik olmuyor. Gizlilik, hile ve şüpheyi hissettirir, cehalet veya kasıt sebebiyle din karşıtlığı yapan insanların eline koz verir, tecavüzlerine haklı bir gerekçeyi ellerine koz olarak verir.”

“Misal olarak “Değerler Eğitimi adı altında Said Nursi’nin kitaplarını okutuyorlar” diye yayın organlarında kara propaganda yapılıyor. Aynen bunun gibi aslında tepkili ve önyargılı kesimin çoğu nifakla ve bu tür bahanelerle saldırmayı tercih edeceğinden ve işe “biz de müslümanız, ama bunların maksadı başka” üslubuyla tepkilerini ortaya koyduklarından, bu tarzdaki (ya cahil veya kasıtlı) kişilerin hilelerini boşa çıkarmanın en tesirli yolu, hile ve gizliliği, üstü kapalılığı vs terk etmek olacaktır.”

“Çünkü doğru ve gerekli bir iş yapıyor ve “başka bir maksadınız” da yoksa, faaliyetlerinizi neden gizli ve üstü kapalı yapacaksınız ki? Bu işin adını koyarak muhaliflerin silahlarını ve itiraz gerekçelerini kökünden ortadan kaldırabilirsiniz. Örneğin “Risale-i Nur Eğitim Programı” adı altında bir ders koyarsanız, kimse bu derste “Said Nursi’nin kitapları okutuluyor” diye tepki gösteremez, bu gayet doğaldır çünkü.”

Dava ettiğimiz hakikatleri en son 2. Uluslararası Yaratılış Kongresinde haykırdık. İşte kongre sunumumuz:

1- Eğitimde Müspet Dönüşümün Başlatılması İçin Yöntem Tespiti ve Bir Acil Durum Planı

(Yazının hemen başında yer alan sunum videosunun soru-cevap bölümü olan 17.ci dakikasından itibaren ilk defa bu kadar saklamadan ve doğrudan ve kalpten çıkan bir özel paylaşımı dikkatlerinizi arz ediyoruz. Daha önce hiçbir umumi ortamda dile getirmediğimiz bu çok özel ve şaşırtıcı paylaşımı konuyla ilgilenen kardeşlerimizin muhakkak izlemelerini arzu ve tavsiye ediyoruz.

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/11/19/egitimde-muspet-donusumun-baslatilmasi-icin-yontem-tespiti-ve-bir-acil-durum-plani/

2- Risale-i Nur’un Topluma Takdimi ve Eğitim Müfredatına Entegrasyonunda Yöntem Tahlilleri

(Risale-i Nur’un topluma takdimi ve eğitim müfredatına entegrasyonunda bazı yöntemleri ve bu konuda sahip olunan yanlış düşünceleri, tuhaf çekinceleri, garip tereddütleri, hatta kabul edilmez korkuları vs. tahlil ediyoruz.)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2017/02/01/risale-i-nurun-topluma-takdimi-ve-egitim-mufredatina-entegrasyonunda-yontem-tahlilleri/

3- Seminer Videosu-Risale-i Nur’un Eğitime Entegrasyonu ve Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Örneği

(Risale-i Nur’un ve bu milletin istikbalini belirleyecek bir yol haritası ve bir “acil durum müdahale reçetesi” mahiyetinde çok önemli bir seminerdir. Aşağıda her ne kadar metni de olsa, içerdiği vurgu ve ilave izahlar için muhakkak video izlenmeli.)

https://risaleinuregitimprogramidotcom.wordpress.com/2017/01/11/medresetuzzehranin-uygulamali-bir-modeli/

4- “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları”

Risale-i Nur’u ve içindeki Kur’ânî hakikatleri insanlığa mal etmek için neler yapılabileceği hakkında detaylı incelemelerin yapıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği ve hayata geçirilmiş somut çalışmaların tanıtıldığı inceleme yazılarından oluşan bu küçük kitap çalışmasını, konuyla ilgilenenler için emsalsiz bir kaynak olarak takdim ediyoruz.

https://risaleinuregitimprogramidotcom.wordpress.com/risale-i-nuru-insanliga-mal-etme-cabasi-izah-calismalari/

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.