KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı

Leave a comment

(Kitabımıza ulaşabileceğiniz adresler takdimin hemen altındadır.)

KİTAP TAKDİMİ:

KÂİNATIN SIRRINI KEŞFEDEN KİTAPLARLA TANIŞIN!

Bu kitapta büyük bir hakikati arama ve bulma macerasına davetlisiniz. Hayalî ve zihinsel bir keşif yolculuğunda bize eşlik etmenizi arzu ediyoruz. Seyahat biletlerinizin ise tek bir ücreti var:

Gerçeğin arayışında kuvvetli bir merak duygusu…

İnsanın, hayatın, kâinatın ve dinin yüksek hakikatini keşfetmek… Aklen, ruhen ve kalben gelişim yolunda ilerlemek…Bulunduğumuz dünyayı anlamlandırmak… Hiç olmadığı kadar şaşırtıcı bir farkındalık kazanmak…İlahî teknolojinin işleyiş mekanizmasını anlamak… Muhteşem bir zihinsel yolculuk… Hayret verici gerçekler…
 
Hepsi ve Daha Fazlası Sizi Bekliyor! Olağanüstü Bir Keşif Yolculuğu İçin Bizimle Gelin!

1 buyuk

Bu çalışma, içerdiği yüksek hakikatler ve büyük ilmî keşiflerle sizi şaşırtacak ve bazılarınıza “Şimdiye kadar nasıl olur da duymamışım! (ya da gerçek anlamda keşfedememişim)” dedirtecek kadar inanılmaz ve hayranlık uyandıran bir eserle tanıştırmak için kaleme alındı.

2

Bu kitapların temel inceleme konusu şudur:

Kâinatın bilinmez ve gizli kalmış esrarı olan ve insanlığın sürekli merak ettiği varoluşun üç temel sorusuna doğru cevaplar vermek. Bu konularda verilen doğru cevapların keşfedilmesi ise, yalnız başına hakikate ulaşmakta yetersiz kalan insan aklının tek başına kullanılması ile değil, ilahî vahyin ve aklın ortak rehberliği ile gerçekleşmiştir. Bununla birlikte sorulan sorulara bulunan cevaplar, tamamen aklî çıkarımlar ve mantıkî delillerle keşfedilmiştir. O üç soru şudur:


3 “Bu Kâinat ve İçindekiler Nereden Geldi, Nereye Gidecekler ve Burada Ne İçin Bulunuyorlar ve Vazifeleri Nelerdir?”

Bu eserler, tüm insanlığın ihtiyacı olan ve varlığın temel gerçekliğini arayan herkese hitap eden hakikatleri içermekle birlikte, bilim dünyasını ve bilim insanlarını daha da derinden ve yakından ilgilendirmektedir.

Özellikle kuantum fiziğinin, astronomi ve astrofiziğin günümüzde geldiği aşamada, tam da en ileri noktaya gidilerek eşyaya, kâinata ve insana dair olan üç temel soruya cevap arandığı günümüzde; bilim ve bu eserler, artık aynı alana giren konuları incelemektedirler ve aynı çalışma sahasını paylaşmaktadırlar.

4İşte, içinde bilime ve öğrenmeye dair, karşı koyulmaz bir merak ve tutku bulunan insanlar için manevî bir ilim hazinesi olan bu eserlerin adı: Risale-i Nur’dur. Sizi büyük bir hazinenin kapısından içeriye davet ediyoruz ve anahtarını da bu çalışmamızla elinize veriyoruz. Lütfen içeriye buyrun!

Kitap Çalışmamızı Satın Alabileceğiniz Adresler:

– 1000 Adetle Sınırlı Olan Prestij Baskı ve Geliştirilmiş Versiyon –

Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı
Temel/Kaynak Kitabı ve Akademik Ders Müfredatı

Kitabımızın 1000 adetle sınırlı olan bu özel baskısı, prestij baskı ve geliştirilmiş versiyon olarak sizlere ulaştırılacaktır. (Ciltli kapak, 1. sınıf kağıt ve kitap ayraçlı) Kitabımızın bu prestij baskısı 2. hamur kitap fiyatı olan 38 liradan satışa sunulmuş olup, D&R yayınevinin internet mağazasından %25 indirimli olarak satın alabilirsiniz. (Bu siteden satın alınmasının, kitabımızın raflara alınması için önem arz ettiğini bilgilerinize sunar, desteğinizi bekleriz. Yine de bir attaki adresten 16 ayrı yayınevinin değişen indirimli fiyatları üzerinden kargo şartlarını da göze alarak, kendinize uygun gelen birinden satın alabilirsiniz. )

http://www.dr.com.tr/Kitap/Olaganustu-Bir-Hazinenin-Kesif-Yolculugu/Din-Mitoloji/Islamiyet/urunno=0001728291001

http://www.kitabinabak.com/kitap/olaganustu-bir-hazinenin-kesif-yolculugu–ediz-sozuer–cinius-yayinlari–kbk–9786052962664


Kitabımızı ücretsiz olarak indirebileceğiniz adresler: (Word ve Pdf formatında)

 
Aşağıdaki depolama adresindeki “Kitaplar (Risale-i Nur İzah Metinleri)” klasöründen indirebilirsiniz.

 http://goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA (alternatif)

Google Books: http://books.google.com.tr/books/about?id=mATMBgAAQBAJ&redir_esc=y

(Kitabın tamamı önizlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)

Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=mATMBgAAQBAJ

Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir.

Kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz şart değildir.

____________________________________________________________________

Çalışmamızın Temel Özellikleri:

Arzu ettik ki, bu çalışma kapsamlı bir rehber özelliği taşısın ve bu kitabı okuyan kişi, Risale-i Nur’u anlamakta ve imanî ilimlerin tahsilinde ve bu alanda kendini yetiştirmek konusunda ciddî bir altyapı kazanmış olsun. Hem istedik ki, okuyucu sadece bu kitabı bile okusa, imanını kurtarabilme imkânına sahip olsun ve imanî bilgileri ciddî bir ölçüde elde edebilsin. Bu nedenle altı iman esasının ve imana dair temel kavramların kapsamlı bir şekilde ele alındığı detaylı bir içerik hazırlamamız şarttı. Diğer taraftan birçok kişinin herhangi bir yardım almadan Risale-i Nur Külliyatı’nın tamamını 3-4 sefer okuduktan sonra ancak gelebileceği seviyeye, bu kitap okunduktan sonraki ilk külliyat okumasının sonunda ulaşabilmesini sağlayan bir yol açmak istedik ve bunu hedefledik.

* Akademik anlatım tarzı.  * Tam bir anlaşılabilirlik.

* Aklı tatmin eden sağlam bir mantık örgüsü.  * Kalbe hitap eden şiir tadında bir üslup.

* Farklı Mana Açılımları, Çok Kapsamlı Bir İçerik  * Eserin Metni + İzah Metni + Kelime ve Kavram Açıklamaları

* Risale-i Nur alanında ciddi bir altyapı kazanmak ve kendini bu alanda yetiştirmek arzu edenlere hitap eden kapsamlı bir rehber özelliği.

* İlmî ve edebî olmakla birlikte duru bir akıcılığa sahip ve Risale-i Nur’un takip ettiği tarzda bir üslup.

“Duru su gibi… İstersen içersin, istersen yüzersin…” (Bir okuyucumuzun tarifidir..Yani son derece anlaşılır olmakla birlikte, mana derinliğinin de üst seviyede olduğu ifade edilmiş.)

Çalışma içeriği, Risale-i Nur Külliyatı içinden seçilen 19 temel risaleden oluşmaktadır. 23. Söz, Tabiat Risalesi, Haşir Risalesi ve Kader Risalesi ve ilk sekiz Söz’den oluşan on iki temel risalenin tamamı, diğerlerinin ise sadece konuyla ilgili seçilen bölümleri çalışmamıza alınmıştır. Eserlerin asıl metinleri baş tarafa yazılmış, dipnotlarda kelime ve kavram açıklamaları yapılmış ve devamında izah metinlerine yer verilmiştir. Ara sıra ihtiyaç oldukça eser metninin içine de, ara notlar şeklinde izah metinleri koyulmuştur.

İki Ana Bölümden Oluşan Çalışmamızın İlk Bölümü: “İman Hazinesinin Kıymetini Keşfetmek”.  

Bu bölümde, dinin insanlara teklif ettiği iman ve ibadetin insan için ne anlam ifade ettiği ve önemi, kâinatın gizli kalmış sırrını dinin nasıl çözdüğü, imanın güzellikleri ve insanın gerçek kıymetinin iman ile ortaya çıkması, kâinatın sırrını anlamada Kur’an ve felsefe ilimlerinin ne düzeyde oldukları anlatılmaktadır. Son olarak ise dinin, peygamberler eliyle getirdiği büyük müjdesinin ve ölüme getirdiği muhteşem çarenin ne kadar büyük bir müjde olduğuna yakından bakmaya çalışıyoruz ve şu sorunun cevabını arıyoruz: “Acaba bize ebedî bir hayatı kazandıracak olan hakikî bir iman, nasıl bir özelliğe sahiptir?” Bu ilk bölümü, bir hazinenin ne kadar büyük ve kıymetli olduğunun anlaşılması olarak anlayabiliriz.

Çalışmamızın İkinci Bölümü İse: “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak”.

Bu bölümde ise altı iman esası delilleriyle ispat edilmiştir. Yani, ilk bölümde kıymeti anlaşılan, elde edilmek istenilen hazinenin varlığı ikinci bölümde ispatlanmakta, yeri keşfedilmekte ve en nihayetinde hazineye ulaşılmakta ve bu büyük ve ihtişamlı hazine elde edilmektedir. En önce imanın ne büyük bir nimet ve ne kadar kıymetli bir hazine olduğunu anlamak, hazineye ve hazinenin delillerine vereceğiniz önemi belirleyecektir. Bununla birlikte, ilk bölümde de, ciddî anlamda bir hakikat ve delil arayışına girilmiş olduğunu göreceksiniz. Eğitim programını tamamladığınızda, Risale-i Nur Külliyatı’nın önemli bir bölümünü okumuş ve bu eserlerin ders verdiği yüksek iman ilmini tahsil etmede ciddî bir adım atmış olacaksınız.

Görsel Destekli ve Akademik Nitelikli Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u insanlarımıza tanıştırmak maksadıyla hazırlanan eğitim programımızın içeriğinin; bilim sevgisinin ve entelektüel düşünen, araştırmacı insanın artırılmasına ve ayrıca ahlakî, manevî ve dinî değerlerin akademik olarak ele alınıp anlatılmasına yönelik toplumsal ihtiyacı karşılama ve insanlık olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olduğuna inanıyoruz.

“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın üzerine bina edilen ve akademik nitelikteki 33 adet seminer dersiyle tamamlanan 42 saatlik eğitim programımız, konu anlatımlı şemalardan, etkileyici resimlerden ve metin vurgularından oluşan 2000’e yakın görsel ve konuyla ilgili çarpıcı videolar ile ders videolarını içeren 170 adet video kullanılarak, izahlı ve görsel destekli olarak inşa edilmiştir. Daha sonra programda kullanılan görsel materyallerin, bir sanatçı hassasiyetiyle nakış nakış işlenerek alanında dünyada bir ilk olan (yenilikçi bir din eğitimi mahiyetindeki) görsel/interaktif kitaplara dönüştürülmesiyle çok boyutlu bir hizmet ve eğitim projesi olarak kullanıma sunulmuştur.

Kitap Çalışmamızın ve Eğitim Programımızın 3 Temel Hedefi Var:

1- İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak ve Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek, tanıtmak ve okunmasını sağlamak.

2- Dünyanın her tarafında Risale-i Nur’u okuyan ve okumaya devam eden sayıları milyonları aşan kardeşlerimizin de, özgün anlatımlarla eserlerin anlaşılmasında yeni ufuk arayışlarına girilen ve misallerin geliştirilmesine çalışılan kitabımız ve eğitim programımız vesilesiyle, yazıya dökülmüş sistematik ve görsel destekli bir izahlı Risale-i Nur dersi alarak, farklı açılımlar kazanmalarına ve ülfet, sıradanlık perdesini yırtıp atmalarına yardımcı olmak.

3- Akademik eğitim faaliyetlerimiz ve eğitim programımızla, Bediüzzaman Said Nursi’nin asrın başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra eğitim yaklaşımı”nın bilim felsefesini oluşturmaya ve yaratıcının varlığına dair diğer bilimsel yaklaşımlara alternatif olacak bilimsel model, yorum ve kabul görecek ilmî yaklaşımlar üretmeye katkıda bulunarak, yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına ve insanlığa nasıl takdim edileceği hakkında ciddî çözümlemeler ve fikrî altyapı niteliğinde incelemeler ortaya koymak.

Eğitim programımız, Medresetüzzehra’nın prototip (fakat maksadı tam karşılayan ve eğitim kurumlarında okutulmaya layık) bir uygulaması olarak (tüm metin, video, sunum ve kitap dosyalarıyla) her türlü incelemeye açıktır.

Çalışmamızın Çıktısını Kendileri Almak İsteyenler İçin Özel Notumuz:

Yukarıda adresi yazılı depolama alanlarına yüklü dosyaları gerçek büyük boyutta (16*23 cm) veya A4’ün yarısı olan orta boyutta rahatlıkla çıktısını alabilir, kestirebilir ve ciltlettirebilirsiniz. Spiral cilt veya tam bir kitap görünümüne sahip olan yapıştırma cilt, renkli karton kapak tercih edebilirsiniz. Özellikle iki cilt olarak da yükledik ki öbür türlü çok büyük ve ağır oluyor. Her iki cildin arkasında da Kavramlar Sözlüğü mevcut. Bu şekilde okuması çok rahat ve keyifli oluyor. Çıktı almak için Pdf versiyonu tercih edin. (Eğer Ankara’daysanız Kızılay Karanfil sokak 21/A’da Gürozalit kopyalama merkezi var. Akşam 21.00’e kadar açık. Orası çok kaliteli, hızlı ve uygun fiyatlı. Tavsiye ederim. Ben hep oraya gidiyorum.)

Çalışma Metinlerini E-Kitap Olarak Okumak İsteyenlere Özel Notumuz:

Size tüm cihazlarınızda (cep telefonu, tablet, android, ios) kullanabileceğiniz ve cihazlarınızı bir E-kitap okuyucusuna dönüştüren harika bir program söyleyeceğiz: “Wps Office”. Kingsoft Office’in bu maharetli programını cihazınızın market programı üzerinden (android cihazlar için Google Play’den) aynı isimle aratarak bulabilir ve yükleyebilirsiniz veya www.wps.com adresinden de ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz. Bu programla açmış olduğunuz Word dosyasını hem orijinal hem de mobil görünümde okuyabiliyorsunuz. (Mobil görünüm, karakterlerin büyüklüğü ile okuma kolaylığı sağlıyor) Hem istediğiniz sayfaya gidebiliyor, hem sayfa içinde arama yapabiliyor ve hem de kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Ayrıca metin içindeki dipnot numaralarının üzerine dokunduğunuzda (sayfanın veya metnin sonuna gitmenize gerek kalmadan) söz konusu dipnot metni açılıyor ve siz de rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Programın özellikleri burada da bitmiyor. Çalışmamızın arkasında yer alan ve http://goo.gl/hNIUou adresine ayrıca yüklediğimiz bir “Kavramlar Sözlüğü”müz var. Şimdi siz Word formatında “Tek Cilt Kitap Taslağı” ile “Kavramlar Sözlüğü”nü indirip bu programda ayrı ayrı açabiliyor ve çok basit bir dokunuşla birinden diğerine sekmeli geçişler yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu programla kitabımızı E-Kitap olarak okurken “Kavramlar Sözlüğü”nü de kullanma imkânınız oluyor. Diğer taraftan tüm kitaplarımız için kullanabileceğiniz bu 20 sayfalık dosyayı ihtiyaç oldukça bakmak için kâğıt ortamında yazdırabilir ve yanınızda bulundurabilirsiniz. Tercih sizin.

 

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.