KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Leave a comment

Risale-i Nur Dersine Davetlisiniz! (Ebedî Hayatın Varlığının İspatı-“Finalsiz Film” ve “Dirilen Yeryüzü”)

Risale-i Nur Dersine Davetlisiniz!

Ebedî Hayatın Varlığının İspatı

“Finalsiz Film” ve “Dirilen Yeryüzü”

(Haşir Risalesi – 10. Söz – 3. ve 9. Hakikat)

14 Mart 2020 Cumartesi 20.00-21.45

Manisa İlim Kültür Vakfı

Yarhasanlar Mah. 2301 Sok. 7/A Şehzadeler/MANİSA (Hanımlar için 1. Kattaki 1 Nolu daire ayrılmıştır.)

Daha önce hiç olmadığı kadar farklı bir şekilde ebedî hayatın gerçekliğini hissetmek için..

Âhiretin varlığını kesin olarak ispatlayan Risale-i Nur’un Onuncu Söz’ünü daha önce hiç anlamadığınız kadar bambaşka bir düzeyde anlamak, zevk etmek ve muazzam bir manevî hazla keyifle deneyimlemek için…. Continue reading


Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4

Yazı Başlığı:

“Siz Hep Eleştiriyorsunuz ve Yanlışları Söylüyorsunuz. Peki, Siz Ne Söylüyorsunuz?”

Eski ve Çağı Geçmiş Denilen Eskimez Bakış Açısı

İlk Yazı İçin Buraya Tıklayın (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

İkinci Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız? Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

Üçüncü Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsel Metodu Öyle Belirlemişler! Red ve Kabul Dışında Üçüncü Bir Yol: Kendi Kavram ve Yaklaşımlarımızı Üretmek!)


Dördüncü Yazı

Birinci Bölüm: 

Bilimsellik Konusunda İslâm Âleminin Materyalist Çerçeveden Kurtulamama Sorunu

“Yaratıcının Akademik İspatı” İsimli İngilizce Kitabımıza Gelen Şaşırtıcı Yorumlar

Önemli Not: Ateistlerin itiraz etmediği “Yaratıcının Akademik İspatı” isimli İngilizce kitabımıza Müslüman camiadan bazı itirazlar gelmesi şaşırtıcı ve üzücüydü. Bize akademik ve bilimsel kavramlarının ne demek olduğunu sordular. (yani o kavramları bilmediğimizi ve öğrenmemiz gerektiğini ima ettiler.) Ayrıca bizim çalışmamızda akademik bir ispat göremediklerini dile getirdiler. Süphanallah!

Bu hadiseyi önemle zikretmemizdeki maksadımız, Müslüman camiada rastlanan, bilimsellik konusunda materyalist çerçeveden kurtulamama sorununun ciddiyetine dikkat çekmektir.

Continue reading


Leave a comment

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-3

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-3

Third Article

Click Here for Turkish Versiyon

Click Here for First Article (How can We Correlate the Natural Causes, Which Seem to Move Randomly and İrregularly, to the Magnificent Order That Appears in the Universe and Matter?)

Click Here for Second Article (Why are We So Persistent in Being Scientific? Why is it Important to Establish the Scientific Compliance of the Creator? How Should the Scientific Criteria Be Questioned? What is the Right Training Method and Strategy?)

Article Title: That is How They Set the Scientific Method!

A Third Alternative to Rejection and Acceptance: Producing Our Own Concepts and Approaches!

If it is said to us and it is said: “The things that are touched, visible, and tested for accuracy by observation and experiment can only be considered scientific. That is how they set the scientific method! No matter how logical your proofs of the creator’s existence are, they say it is not scientific! ” Continue reading


Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-3

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-3

Yazı Başlığı:

Bilimsel Metodu Öyle Belirlemişler!

Red ve Kabul Dışında Üçüncü Bir Yol: Kendi Kavram ve Yaklaşımlarımızı Üretmek!

İlk Yazı İçin Buraya Tıklayın (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

İkinci Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız? Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

Bize Denilse ve Deniliyor ki: “Elle tutulan, gözle görülen, gözlem ve deneyle doğruluğu test edilebilen şeyler ancak bilimsel sayılır. Çünkü bilimsel metodu öyle belirlemişler! Senin yaratıcının varlığına dair getirdiğin deliller ne kadar mantıklı olsa da, bilimsel olmadığını söylerler!”

Continue reading


Leave a comment

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-2

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-2

Second Article

Click Here for Turkish Versiyon

Article Title: Why are We So Persistent in Being Scientific?

Sub Headings: Why is it Important to Establish the Scientific Compliance of the Creator? How Should the Scientific Criteria Be Questioned? What is the Right Training Method and Strategy?

A Curious Question May Come to Mind such as: You argue that the acceptance and proof of the existence of a creator are considered as scientific in nature and that the examination of the existence of a creator is the subject of science. But why are you so persistent in being scientific, even though you have stated that the scientific criteria accepted in the scientific community are flawed?”

Here is the answer:

Because everything worthy of being accepted for truth must be in line with reason and science. Why? Continue reading


1 Comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-2

Click Here for English Versiyon

Yazı Başlığı:

Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız?

İlk Yazının Adresi: (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2020/01/08/yaratilis-modelinin-bilim-yaklasimi-yazilari-1/

Alt Başlıklar: Yaratıcının Bilimselliğe Uygunluğunun Ortaya Koyulması Neden Önemlidir? Bilimsellik Kriterleri Nasıl Sorgulanmalı? Doğru Eğitim Metodu ve Strateji Nedir?

Şöyle Meraklı Bir Soru Akla Gelebilir: “Bir yaratıcının varlığının kabulünün ve varlığına dair delillerin bilimsel nitelikte olduğunu ve yaratıcının varlığı meselesinin incelenmesinin bilimin konusuna girdiğini iddia ediyorsunuz. Fakat bilim camiasında kabul görmüş bilimsellik kriterlerinin hatalı olduğunu siz de ifade ettiğiniz halde, neden bilimsellikte bu kadar ısrarlısınız?”

Continue reading


1 Comment

Article Series of “Science Approach of Creation Model”-1

Article Series of “Science Approach of Creation Model”

First Article

Click Here for Turkish Versiyon

Note: We have already divided this article series of articles into four parts. This first part was long, but we needed to maintain the integrity of the article. Therefore we could not divide this piece. Always short, not good. Sometimes it means short, incomplete content! Do not laze and read. You will witness how much it is worth!

Article Title:

How can We Correlate the Natural Causes, Which Seem to Move Randomly and İrregularly, to the Magnificent Order That Appears in the Universe and Matter?

Submission of Feuilleton and Topics to be Discussed:

 The article series that we will present under the main title “Scientific Approach of Creation Model Articles” is for now planned to be published in four parts. Each part may contain more than one section about the topic. In the article series, we will address crucial issues and introduce innovative perspectives, implementation methods and strategic approaches about them. While stating that it is very important for you to read the source materials that are cited in the article in order to form a whole picture in your mind, let us list the topics that we will examine:

In our first article, we will provide remarkable examples of serious analyses in the characteristics ofintellectual (theoretical) background of the scientific philosophy of Creation Model and we will provide satisfactory answers to the strange questions raised by the spokespersons of the new atheism. Continue reading


3 Comments

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-1

Click Here for English Versiyon

Yazı Başlığı:

Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?

İkinci Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız? Yaratıcının Bilimselliğe Uygunluğunun Ortaya Koyulması Neden Önemlidir? Bilimsellik Kriterleri Nasıl Sorgulanmalı? Doğru Eğitim Metodu ve Strateji Nedir?)

Üçüncü Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsel Metodu Öyle Belirlemişler! Red ve Kabul Dışında Üçüncü Bir Yol: Kendi Kavram ve Yaklaşımlarımızı Üretmek!)

Yazı Dizisi Takdimi ve Ele Alınacak Konular:

“Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları” üst başlığı altında sunacağımız yazı dizimiz şimdilik dört parça halinde yayınlanacak inşallah. Her parçada konuyla ilgili birden fazla bölüm bulunabiliyor. Yazı dizisinde çok önemli konuları ele alacağız ve bunlarla ilgili yenilikçi bakış açıları, uygulama yöntemleri ve stratejik yaklaşımlar ortaya koyacağız. Yazı içinde atıfta bulunulan kaynak yazıları da okumanızın, zihninizde bütün bir resim oluşması için çok önemli olduğunu ifade edelim ve ele alacağımız konuları sıralayalım:

İlk yazımızda, Yaratılış Modelinin bilim felsefesinin fikrî (teorik) alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemelerimizin dikkat çekici örneklerine yer vereceğiz ve yeni ateizmin sözcülüğünü yapanlarca dile getirilen acaip sorulara tatmin edici cevaplar vereceğiz.

Bu yazımızdaki çözümlemelerimizin ayrıcalıklı özelliği şudur: Geçmiş, gelecek ve içinde bulunduğumuz an, yani tüm zamanlar için geçerli olmaları ve bilimsel verilerin değişkenliğinden etkilenmeyen bağımsız üst yaklaşımlara sahip olmalarıdır. Continue reading


Leave a comment

İman Hizmetinde Yardım ve Destek Talebine Karşılık Vermemek Ne Anlama Gelir? Manevî Mesuliyeti Yok Mudur?

İman Hizmetinde Yardım ve Destek Talebine Karşılık Vermemek Ne Anlama Gelir? Manevî Mesuliyeti Yok Mudur?

Din kardeşimizin yardım talebine cevap vermemiz, kardeşimizin bizim üzerimizdeki bir hakkıdır.
 
Aşağıdaki ayet ve hadisler, din kardeşlerinin birbirinin yardımına koşmalarını ne kadar önemli göstermiş lütfen bir okuyun ve kendi gözlerinizle görün.
 
Şimdi size soruyoruz: Acaba dünyevî ihtiyaç ve sıkıntıları için sizden yardım isteyen bir kardeşinize yardım etmenin yeri dinimizde bu kadar önemli ise,
 
Yardım isteyen kardeşimiz dünyevî ve şahsî bir talepte bulunmuyorsa ve sırf iman hizmetinde Allah için yardım talebinde bulunuyorsa, acaba bunun hükmü, önemi, mesuliyeti ve o yardım talebinde bulunan kişinin, kardeşleri üzerindeki hakkı ne derecede olur siz cevap verin.
 
Peki, bu yardım çağrısına ilgisiz kaldıkları halde, bu yardım çağrısı sebebiyle onu ihlassız olmakla suçlayanlar veya yardım talebine karşılık “Sana Allah yardım etsin!” manasına gelecek şekilde tevekkül ve ihlas tavsiye edenler için ne düşünülmesi lazımdır acaba?

Continue reading


Leave a comment

An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator-The Concept of the Universe Questioning Existence

The Concept of the Universe Questioning Existence (An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator)

Click Here for Turkish Versiyon

Visual/Interactive Article

Üsküdar University Special Seminar Program

This seminar program was presented at the Nermin Tarhan Conference Hall at Üsküdar University Central Campus on Friday, November 29, 2019.

In order to honor the outstanding achievements, the awards given to the successor with high spiritual value are called plaques. At the end of the program, Ediz Sözüer was presented a plaque signed by Üsküdar University Rector Nevzat Tarhan.


Address of the Seminar Video: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

YouTube Playlist Address where you can find Seminar Short Videos and the full video of the seminar together:

We divided each topic of the seminar into short videos. A total of 10 short videos appeared.

Continue reading