KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Seminer Programı: Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası İzah Çalışmaları

Leave a comment

Seminer Programı: Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası İzah Çalışmaları

(Birinci Bölüm)

Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’nın Fikrî Alt Yapısı, İlmî Yaklaşımı ve Eğitim Felsefesi
 
(Risale-i Nur Eğitim Programı Ek Bölümler-3)
 
Tarih/Saat: 22 Haziran 2019 Cumartesi 15.00-17.00
 
Adres: KorkutReis Mah. Cihan Sok. 11/1 Sıhhiye/ANKARA
(Enerji-Sa karşısındaki Sürmeli Otelin karşı çaprazı)
 
Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın ek bölümleri içine alınan ve “Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları” isimli kitapla aynı içeriğe sahip olan bölümlerin, eğitim programının bir parçası olarak görsel destekli seminerlerle sunulması planlanmıştır.
 
Seminer sunumlarının gerçekleşmesi beklenmeden yayına almayı uygun gördüğümüz aynı isimli görsel/interaktif kitabın içeriği, inşallah yaklaşık 6 saatlik bir sunumla 3 seminer ile sunacağız.

Kitabın aşağıda adresi verilen sayfasına giderek seminer programı hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz:
 
 
Program Takdimi:
 
“Risale-i Nur İzah Çalışmaları” faaliyetlerinin temel hedefi şudur:
 
“İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak ve Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek, tanıtmak ve okunmasını sağlamak.”
 
Aşağıda sıraladığımız çok önemli sorular hakkında ciddî cevapların verileceği, çarpıcı tespitlerin yapılacağı seminer sunumlarında; Risale-i Nur’u ve içindeki Kur’ânî hakikatleri insanlığa mal etmek için neler yapılabileceği hakkında detaylı incelemeler yapılacak, çözüm önerileri geliştirilecek ve hayata geçirilmiş somut çalışmalar tanıtılacak.
 
Bu çalışmaların ana başlıkları şöyle: Risale-i Nur İzah Metinleri kitap çalışmaları, Görsel Destekli ve İzahlı Risale-i Nur Eğitim Programı ve Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmaları, Keşif Yolculukları Video Kanalı, Akademik Eğitim Faaliyetleri.
 
İşte seminer programı boyunca sorulacak bazı sorular ve ele alınacak konular:
 
*Kur’ân’ın izahına ne gerek var? Kur’ân kendi kendine yeterli bir kitap değil midir?
 
*Peki Risale-i Nur’un izahına ne gerek var ve ne gibi bir faydası olur?
 
* Bir müslüman olarak Kur’ân’a, Kur’ân’ı izah ve tefsir eden Risale-i Nur gibi islamî kitaplara ve âlimlere ölçülü bakış açımız nasıl olmalı?
 
*1400 senelik bir islâmî ilim birikimi çerçevesinde sahip olmamız gerekli hür fikirli ve aklı esas alan bir ilim üretim kültürünün nasıl ve ne şekilde bir parçası olabiliriz?
 
*Kur’an medeniyeti nasıl bir anlayışla inşa edilebilir?
 
*İslam medeniyetinin bilim felsefesi yeniden nasıl işler hale getirilebilir?
 
*Bir Risale-i Nur talebesinin yazılı bir metin kaleme almasına sağlıklı bir yaklaşımla bakmak nasıl olmalıdır?
 
*Mutaassıp bir zihniyetin temel taşları hangi zeminde inşa olur? Hayalî bir Bediüzzaman nasıl sevilir?
 
*Bir Kur’ân ve Risale-i Nur talebesinin “islamî ilim üretimi” konularında tavrı nasıl olmalıdır?
 
*Yazılı izah metinlerinin sözlü anlatımlara kıyasla üstün ve verimli yönü nedir?
 
*Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi nasıl gerçekleşir?
 
*Yenilik adına her türlü yeniliğe karşı çıkmak kabul edilebilir mi?
 
Özellikle Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, çalışmamızı hararetle tavsiye ve takdim ediyoruz.
 
1.BÖLÜM KONU BAŞLIKLARI
 
* Risale-i Nur İzah Çalışmalarının Nedeni ve Nasılı
 
* Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Alternatif Bir Model
 
* Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları
 
* Risale-i Nur Hizmetinde Sorumluluk Alanımız
 
* Risale-i Nur’un Dilinin Anlaşılabilirliği ve İzah Çalışmalarının Gerekliliği
 
* “Kur’ân, Risale-i Nur ve Risale-i Nur İzahı”nın İslamî İlim Noktasındaki Yerleri

1.BÖLÜM KONU BAŞLIKLARI

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.