KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Leave a comment

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi-Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Mükellef Hizmetleri Toplumsal Dönüşüm Projesi

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında İnceleme ve Öneriler

Görsel Yazı ve Görsel Destekli Sunum


Önemli Bilgilendirme: Dünyanın fani ve birkaç senelik hayatından çok daha kıymetli olan milyonlar senelik bir ebedî hayatın anahtarı olan ve bitmeyecek bir saadetin kapısını açan iman hizmetinde karşılık beklemeden ve netice kaygısız bir gayret ve sebatla çalışmanın kıymeti elbette paha biçilmezdir. Bununla birlikte, maneviyat için olan bu idealist tavrı, dünyevî saadetimiz ve mesuliyetlerimiz için de aynı şekilde kullanmalı ve insanlığa İslam’ın yüksek ahlakî değerlerini bizzat yaşayıp yaşatarak ilan etmeliyiz… Bu sosyal ve manevî sorumluluk bilinciyle, büyük emekler vererek hazırlanan proje dosyamızı sizlerle paylaşıyoruz.
 

Öneri yazımızın, görsel destekli Powerpoint sunumu hazırladık. Buna ilaveten Hem Word ve Pdf formatında indirebileceğiniz, hem de internet sitemiz üzerinde okuyabileceğiniz görsel yazı olarak ayrı ayrı yayınladık. Fırından taze çıkmış haliyle sizlere servis ve takdim ediyoruz.


İndirme Adresi: (Depolama Alanı)


MÜKELLEF HİZMETLERİ TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM PROJESİ

Kurumsal ve Toplumsal Dönüşümde Gelir Uzmanlarının Nitelikli İşlerde Etkin İstihdamı Hakkında

İnceleme ve Öneriler

 

Gelir İdaresi Başkanlığına

Gelir İdaresi Başkanı Makamına,

 

Bir çok kurumun hayal dahi etmediği öncü bir anlayışla ortaya çıkartılmış, zaman içinde çok güzel meyveler vereceğine inandığımız bir oluşum olan Mükellef Hizmetleri misyonunu ve faaliyetlerini takdir ettiğimiz gibi; mükellef hizmetleri faaliyetleri ile ilgili yenileştirmeye ve geliştirmeye yardımcı fikirlerimizi öneri mahiyetinde paylaşmak ve gördüğümüz eksiklikleri de sorumluluk bilinciyle değerlendirmek maksadına yönelik olarak, makamınıza sunulmak üzere aşağıdaki inceleme ve öneri yazısı hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllarda kurumumuzca yayınlanan eylem ve strateji planları, değerlendirme yazımız yazıldıktan sonra tarandığı ve önerilerimizi teyit eden çok noktalar göze çarptığı için, örtüşen noktaları belirtmek maksadıyla, strateji ve eylem planlarından çerçeve içinde alıntılar yapılmıştır.

Sunumumuz, aşağıda belirtilen konular hakkında değerlendirme ve önerilerden oluşmaktadır:

1- Vergi Bilinci ve Denetim Odaklı Doğru Maliye ve Gelir Politikalarının Önemi Nedir?

2- Mükellef Hizmetlerinin Önemi ve Sağlayacağı Yarar Nedir?

3- Kurumsal Uzmanlaşma, SGK Modeli ve Gelir Uzmanları

4- Kurumsal/Toplumsal Dönüşümde Mükellefin ve Gelir Uzmanlarının Katkıları Neler Olabilir?

Continue reading


Leave a comment

Muhakkak Maslahat, Mevhum Mazarrata Feda Edilmez

Muhakkak Maslahat, Mevhum Mazarrata Feda Edilmez….

(Kesin olarak faydalı olan bir iş, gerçekte olmayıp var sanılan, var diye düşünülen zararlara feda edilmez.) 

Bir kardeşimiz bir önceki mailde sizlerle paylaştığımız Risale-i Nur Eğitim Programı teklifimiz hakkında şöyle yorumda bulunmuş. Bu tarzda gelecek bir itiraza cevap verilmesi için güzel bir vesile oldu. Önce yorumunu sonra teklifimizi yazalım. Sonra da cevabımızı yazalım. 

“Ediz Sözüer kardeşim, Bu tarz ve anlayış zamanla su-i istimale açık ve problemli bir yaklaşım. Zira birisi çıksa benim de bu konuda çalışma ve ilmi eserlerim okunsun, istifade edilsin dese; yada birisi dese ki nasıl olsa bu da Risale-i Nurun izah ve anlatımları,bunu anlamak daha kolay, Risale-i Nuru okumaya ne gerek var dese ne diyeceğiz ve ne yapacağız? Al sana bir problem ve fitne. Kaldı ki geçmişte bu tarzı malum yapı kullandı; nasıl mı, resmî ve göstermelik bir bölüm ve kısım okudular arkasından malum zatın buna dair fikir ve yorumları okunmaya geçildi. Şimdilerde de bazı yerlerde Risale-i Nurdan önce hadis ve fıkıh gibi dersler okunsun diye eski köye yeni âdetler çıkarıyorlar. Ben şahsen 35 senedir bir çok grubun derslerine katıldım ve gördüm; ne böyle bir adet ve nede böyle bir uygulama görmedim. Üstadımızın yanında onun usul ve tarzını bilen ve gören abilerimiz den bu dersler böyle gelmiş ve kabul görmüş.” 

“Zamanla su-i istimale açık ve problemli bir yaklaşım” olarak nitelendirilen teklifimiz şuydu:

“Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimiz ve izah metinlerimiz, belirlenecek zamanlarda ve bir program dahilinde umumi ve hususî derslerde okunmalı ve mümkünse görsel destekli olarak sunulmalıdır. Özellikle kitap okuma programlarında kısa zamanda çok mesafe aldıran ve insan yetiştiren sistematik bir eğitim programı ve yoğunlaştırılmış, hızlandırılmış bir kurs mantığı içinde muhakkak surette tatbik edilmelidir.” 

Continue reading


Leave a comment

“Risale-i Nur Eğitim Programı Derslerimiz ve İzah Metinlerimiz, Umumi Derslerde Risale-i Nur Yerinde Okunsun, Okunmalı” diyemez miyiz?!!

“Risale-i Nur Eğitim Programı Derslerimiz ve İzah Metinlerimiz, Umumi Derslerde Risale-i Nur Yerinde Okunsun, Okunmalı” diyemez miyiz?!!

Hayır efendim, öyle değil! Pekala diyebiliriz, deriz ve diyoruz! Nasıl mı? İşte buyrun:

(Aşağıda verilen “kurulması gereken doğru ve isabetli cümle”ye lütfen dikkat!)

Aslında bu garip soruda bir mantık hatası olduğunu belki siz de fark etmiş olmalısınız fakat biz yine de konuya açıklık getirelim. Çalışmalarımız hakkında bir kardeşimiz şöyle demiş:

“İlk zamanlardan beri çalışma ve paylaşımlarını takip ediyor, kendi sayfalarımda paylaşıyorum. Risale-i Nur’a merak ve alakası olanlar için elbet çok güzel ve istifadeli; öyle kişilere tavsiye ediyoruz. Umumi derslerde Risale-i Nur yerinde okunsun, okunmalı diyemeyiz.

Verdiğimiz cevabın herkese faydalı olduğunu düşünüyoruz:

“Öncelikle bu cümlede çok ciddî bir mantık hatası ve yanlış var. Sanki bizim derslerimiz ve Risale-i Nur birbirinden ayrı ve farklı bir şeymiş gibi ifade edilerek bunun onun yerine okunması teklif edilmez denilmiş. Bu söz tamamen yanlıştır. Çünkü bizim Risale-i Nur egitim programı derslerimizde, önce Risale-i Nur’un asıl metni okunuyor, sonra bu metne ait izah metni okunuyor. Bu nedenle böyle bir cümle tamamen manasız oluyor! İnsana, acaba bu kardeşimiz bizim tek bir ders videomuzu izlememiş ve eğitim kitabımızdan bir tek bölüm okumamış mi ki, çalışmanın mahiyetinden habersiz biri gibi böyle yanlış bir cümle kurmuş dedirtiyor! (ilk zamanlardan beri takip eden biri böyleyse dışardan bakan diğerlerini tasavvur bile edemiyoruz!)

Dolayısıyla kurulması gereken doğru ve isabetli cümle şudur:

“Risale-i Nur Eğitim Programı derslerimiz ve izah metinlerimiz, belirlenecek zamanlarda ve bir program dahilinde umumi ve hususî derslerde okunmalı ve mümkünse görsel destekli olarak sunulmalıdır. Özellikle kitap okuma programlarında kısa zamanda çok mesafe aldıran ve insan yetiştiren sistematik bir eğitim programı ve yoğunlaştırılmış, hızlandırılmış bir kurs mantığı içinde muhakkak surette tatbik edilmelidir.”

Continue reading


5 Comments

İslâm’ın ve Risale-i Nur’un İstikbalini Tehdit Eden İşte Esas Tehlike: İlim Üretim Faaliyetine, Düşünceye ve Akla Düşmanlık

İslâm’ın ve Risale-i Nur’un İstikbalini Tehdit Eden İşte Esas Tehlike:

İlim Üretim Faaliyetine, Düşünceye ve Akla Düşmanlık

Temel/Kaynak Yazı

(Lütfen “Mutlak Vekillik ve İzah Karşıtlığı” meselelerinde yazdığımız inceleme yazılarının bir arada sunulduğu yazımızın tamamını, yazımızın sonuna eklenen ilave yazılarla birlikte okuyun. 10 dk.lık çok önemli ve metinden farklı içeriğe sahip olan ve aşağıda adresi verilen videoyu da muhakkak izleyin. Resmin tamamını görmek için bunu yapmalısınız.)


Öncelikle yazımızın çatısını koymak istiyoruz. Daha sonra meseleyi detaylandıracağız. İşte buyrun:
 
“Risale-i Nur Herşeye Yeter” demek (yani hiç bir ilim üretim faaliyetinde bulunmadan herşeyi ondan beklemek, Kur’an medeniyetinin kendi kendine kurulup insanlığa hâkim olacağı zannı içinde oturup beklemek ve herkesi de oturup beklemeye sevk etmek) İslamiyete İhanettir!
 
Kısa Video Adresi: https://youtu.be/UnY-4kb6o9w
 
Risale-i Nur’un herşeye yetmediğini görmek de bir yeterlilik ve ufuk gerektirmektedir. Herşeyi 100 sene önce yazılmış bir eserden ve insandan beklemek acizliktir, tembelliktir ve asla gerçekçi değildir. Eğer böyle bir şey gerçekçi olsaydı herşey Kur’an ve hadisten beklenirdi, bir İslamî ilim kültür birikimi oluşmasına ihtiyaç olmazdı. Değil mi?Halbuki daha yapılması ve geliştirilmesi gereken çok ve büyük işler vardır. Bu yönde gayret gösteren kişilere destek vermemek, taraftar olmamak hatta karşı çıkıp mani olmaya çalışmak ise, tarifi mümkün olmayan bir vahim hatadır.

Continue reading


Leave a comment

M.KEMAL VE İSLAM’A ZARAR VEREN İNKILAP VE İCRAATLARI HAKKINDA

M.KEMAL VE İSLAM’A ZARAR VEREN İNKILAP VE İCRAATLARI HAKKINDA
 
Fikrî ve ilmî kanaat düzeyinde ve hiç kimsenin itiraz edemeyecegi bir mantık kurgusuyla ve düzgün bir üslupla İslam dinine ve Kur’an’a çok ciddî zarar veren icraatların ne derece çirkin, gereksiz ve millete karşı yapılan bir hainlik manasına gelen yanlış uygulamalar olduğunun gösterilerek hakikatlerin ifade edilmesidir:
 
“İnkılablar adı altında yapılan icraatlar ve mahiyetleri ortadadır. Bu icraatların İslam dininin hükümlerine uygun olup olmadığı, imanın gereklerine ters düşüp düşmediği ve dolayısıyla bu uygulamaların dine zarar verip vermediği yönünden incelenmesi ve ele alınması doğru bir yaklaşım olacaktır.
 
Zaten İslamî hassasiyete sahip insanlar, bu tür icraatlara baktıklarında dinen tasvip edemeyecekleri noktaları –eğer varsa- göreceklerdir ve görmelidirler.
 
Aslında burada sorun, yapılan uygulamaları doğru ve güzel işler olarak görülmesidir! Evet, esas mesele bu icraatlerin ne derece çirkin, gereksiz ve millete karşı yapılan bir hainlik manasına gelen yanlış uygulamalar olduğunu göstermektedir. Gerisi çok da önemli değildir.

Continue reading


2 Comments

Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

(“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın takdim metninden bir parçadır. Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın hangi şartlarda ve nasıl bir ilmî yaklaşımla ortaya çıktığı hakkında fikir veren bir parçadır.)

“Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir” kaidesi düstur alınarak yapılmasına teşebbüs edilen elinizdeki bu çalışma; önemli bir hizmete vesile olması, bir boşluğu doldurabilmesi ve ciddî bir ihtiyacı karşılaması maksadıyla, birçok yönden elverişsiz şartlar altında, ciddî zahmet ve gayretlerle, herhangi bir İslamî ilim dalında uzmanlığı bulunmayan kusurlu bir kardeşiniz tarafından, kendi kusurlarına bakmadan, her nasılsa bu işe girişmeye cesaret edilerek eksiğiyle, kusuruyla hazırlanmıştır. Bu kitap (eğitim programı) mükemmellikten uzak olmasıyla beraber, acz ve kusurlarımıza nispet edildiğinde, ümidimizin ve kabiliyetimizin üstünde harika bir şekilde telif edildiği görülüyor. Bardağın dolu olan tarafından bakılmasını ve kusurlarımızın nazar-ı müsamaha ile karşılanmasını rica ediyoruz. Continue reading


Leave a comment

(Hazırlanan Mail Metni Eklendi) YURT DIŞI RİSALE-İ NUR HİZMETİ İÇİN GÖNÜLLÜ YARDIMCILAR ARANIYOR!

Yurt Dışı Risale-i Nur Hizmeti İçin Gönüllü Yardımcılar Aranıyor-Nurnet

YURT DIŞI RİSALE-İ NUR HİZMETİ İÇİN GÖNÜLLÜ YARDIMCILAR ARANIYOR!

Herkesin bulunduğu yerden ve internet üzerinden yurt dışı Risale-i Nur hizmeti yapabilmesine imkan tanıyan bir hizmet projesinden sizleri haberdar etmek istiyoruz.

Türkçe ve İngilizce olarak Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı tanıtım ve eğitim programı teklifi için hazırlanan mailler, üniversiteler sıralamasında en başlarda yer alan yurt dışı ve yurt içi üniversitelerin ve gerek Türkiye’de gerek yurt dışındaki kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve uluslararası kuruluşların veri tabanları (domain) üzerinden email toplama programıyla toplanan ve 5 aşamalı doğrulama, hatalı mail ayıklama ve spama düşme koruma işleviyle listesi oluşturulan çok sayıda maile gönderilmektedir. Ayrıca 180 adet İslam Üniversitesi’nin resmi mail adreslerine “İngilizce Risale-i Nur Eğitim Programı” mailimizin gönderim süreci tamamlanmıştır. (Maile eğitim programı teklifi eklidir.)


Kardeşlerimizin bu önemli ve ciddi hizmet teşebbüsünde bizi yalnız bırakmamalarını arzu ediyor ve gerek mail toplama gerek gönderim kredisi yükleme anlamında katkıda bulunmalarını talep ediyoruz.


Önemli Bilgilendirme: Söz konusu proje için, internet sitelerinden mail toplamak ve özellikle toplu mail gönderim ücretlerinin karşılanabilmesi için kardeşlerimizin maddi ve manevi yardımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Şunu önemle vurgulayalım. Biz kimseden para istemiyoruz. Mesele, toplu mail gönderim kredisi satın alınıp mailleri satın alanın kendisi -veya talep ederse bizim- tarafımızdan gönderilmesi için, ücretli gönderim yapılan siteye gönderim kredisi yüklenilmesinden ibarettir.

Bu hizmet teşebbüsünün ne kadar büyük bir ufuk açtığına bir bakın lütfen. Dünyada ne kadar İngilizce konuşan ve bir maili olan kişi var siz hesap edin ama biz hedef küçülttük. Şöyle ki: Dünya Üniversite Sıralaması (World University Rankings) listesi üzerinden gönderim yapmak. Burada onbinlerce, yüzbinlerce hatta milyonlarca mailden söz ediyoruz. Bu muazzam bir iş ve bunu ücretli toplu mail gönderim sitesiyle yapmak hem şart hem de sağlıklı ve hedefe ulaştırıcı.

Bir arkadaş 155 lira gönderdi bana mesela. (Beni tanıyan bir arkadaştı. Direk iban numarama gönderdi ama bu şart değil.) 10.000 mail gönderim kredisi. E bu da az değil tabi başlangıç için. Hemen yükledim krediyi ve kendisine de görüntüsünü gönderdim.


Bize ulaşırsanız, siteden açtığımız hesabın kullanıcı adı ve şifresini size bildiririz ve siz de hesaba girip, mail gönderim kredisinin ödemesini kendiniz yapıp belirlediğiniz miktarda krediyi yükleyebilirsiniz. İster kredi kartıyla, ister eft/havale yaparak ödeyebilirsiniz. (Kredi kartında 6 ay taksit, havale ödemelerinde %10 indirim mevcut.)


İletişim: 0 505 5067661 ve edizsozuer@gmail.com

Toplu Mail Gönderim Kredi Ücretlerinin Bulunduğu Satın Alma Sayfası:

https://www.topluemailgonderimi.com/fiyatlar.php


Siz yeter ki hizmet etmek ve maddi-manevi katkıda bulunmak isteyin. Güvenli ödeme alternatifleri bahsettiğimiz gibi mevcut. Biz ödemenin kendi hesabımıza girmesini şart koşmuyoruz. Sadece mükerrer gönderim olmaması için bizim de bilgimiz olsun diyoruz o kadar.


Açıklamaların sonuna, hazırlanan İngilizce maille birlikte Türkçe çevirisi de eklenmiştir.

Kardeşlerimizin böyle önemli bir hizmete katkıda bulunmak için gerekli hassasiyeti göstermelerini istiyoruz.

Continue reading


Leave a comment

Kendi Paranızla Hırsızlık Yapılmasına Razı Olmayın!

Kendi Paranızla Hırsızlık Yapılmasına Razı Olmayın!

Herhangi bir alışverişte KDV fişi almamak aynen şunun gibidir: Siz sokaktan geçen bir insanın cebine para koyup, bir de üstüne hırsızlık yapmasına yardımcı olur musunuz? Elbette kendi paranızla tanımadığınız bir insanın hırsızlık yapmasına razı olmazsınız. İşte fiş almamak bu misalden tamamen farksızdır.

Fişi almadığınız zaman, sizin adınıza devlete ödenecek parayı (verginizi) fişi almadığınız müessesenin sahibine bağışlamış oluyorsunuz. Hem de bir de üstüne kendi paranızla (âdeta cebine para koyar gibi) devletten vergi çalmasına yani hırsızlık etmesine yardımcı olmuş oluyorsunuz. Peki buna razı olur musunuz? Elbette olmazsınız ve olmamalısınız!

Continue reading


Leave a comment

İslam Şeriatı Elbise Gibi Değildir!

İslam Şeriatı Elbise Gibi Değildir!

İslam şeriatı elbise gibi değildir, eskise de aynen koruyalım ve öylece tatbik edelim denilsin… Böyle bir şeye ihtiyaç ve gerek yoktur. Çünkü: cild ve deri gibi büyüyen, gelişen ve zamanın şartlarına adapte olabilen dinamik bir yapısı vardır… Temel kaideleri ise ezelden gelip ebede gider ve onlar değişmez…

Continue reading


Leave a comment

İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Şahsımız adına kısas hükmünü iman itibariyle hak kabul etmekle beraber, (yani idam cezasına temel olarak karşı değiliz) bu cezanın, af ve sulh ile neticelenmesi ilahi vahiyle tavsiye edilmiş olduğunu vurgulamakta büyük fayda var.

Ayrıca böyle bir cezanın uygulanması için gerekli şartların tamamen tahakkuk etmediğine kanaatimiz var. Şöyle ki:

Continue reading