KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Seminer Videosu ve Metni-Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru)

6 Comments

Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)

Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı

29 Kasım 2019 Cuma günü 14.00’de Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Nermin Tarhan Konferans Salonu’nda sunulmuştur.

Üstün başarıları onure etmek adına başarı sahibine verilen manevi değeri yüksek ödüllere plaket adı verilmektir. Program sonunda Ediz Sözüer’e Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan imzalı plaket takdim edilmiştir.

Seminer Videosunun Adresi: https://youtu.be/MniGC9ujjC8

Aşağıdaki Google Drive depolama alanı adresine, seminer metni, Powerpoint sunumu ve seminer videosu yüklenmiştir. Görüntüleyebilir veya isterseniz indirebilirsiniz.

Bu sunum akademik camiada bir milattır. Seminer videosunu mutlaka izleyin. Allah bize nesl-i cedidi (bizi yüksek Kur’an medeniyetine götürecek yeni nesli) bir an önce getirsin inşallah.

Medresetüzzehra’nın ruhu ve maneviyatı kendini tüm ihtişamıyla ve en yüksek ve gür bir ses ve sağlam mantık kurgusuyla göstermeye başladı.

İzleyin, hak vereceksiniz. Kur’an medeniyetinin ayak seslerini duyacaksınız… İzleyin…

Program akışı:
 
1- Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Muhsin Konuk hocamızın takdim konuşması (14 dk.)
 
2- Seminer Sunumu (2 saat 20 dakika)
 
3- Soru-cevap ve Katkı Bölümü (20 dk.)


Varoluşu sorgulayan herkese hitap eden ve özellikle akademik camianın dikkatini çeken bu çok özel seminer sunumunda,

İlk olarak, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ve bu yöndeki bilimsel bilgi ve yorumların kıymeti hakkında çıkarımlar, “Bilimsel Bilginin Gerçek Kıymetini Belirleyen Unsurun Sorgulanması” başlığıyla ortaya koyulmuştur.

Bu bir anlamda, din-bilim ve mantığı aynı potada eriten İslam ilm-i kelamı dehası Bediüzzaman Said Nursi’nin 1900’lü yılların başında yenilikçi bir eğitim projesi olarak takdim ettiği “aklî ve dinî ilimlerin bir arada okutulmasıyla beraber, birbirleriyle barıştırılması ve kaynaştırılması”nın özel ismi olan “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı”nın değer tespiti çalışmasıdır. (Kelâm ilmi: İslamiyet’in inanca dair meseleleriyle uğraşan ilim dalıdır.)

Yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim anlayışı oluşturmaya katkıda bulunan ve yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ve bir bilim felsefesinin alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemeler içeren ve görsel destekli olarak sunulan bu çarpıcı seminer programında ele alınan diğer konu başlıkları ise şöyledir:

* Neden Akıl Tek Başına Hakikati Bulamaz? İspatlamaktan Neyi Anlıyoruz? İspatlamak Ne Demektir?

* Tabiattaki Maddî Sebepler ve Tabiat Kanunları, Neden Kâinatın ve Canlıların Oluşumunun “Gerçek Etki Edici Sebebi” Olarak Kabul Edilemez?

* Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu

* Kâinatın Anlaşılabilirliği, Anlaşılmaz Bir Şey Değildir (Agnostik Felsefe Eleştirisi)

* İmanın Kayyum (Yani Sabite) Olup, Delillerin Yalnız Yardımcı Unsurlar Olduğu Meselesinin İncelenmesi.

* İdeal ve Makbul Bir İmanın Kainat Tasavvurunda, Hakikatin Bilinemez Olduğu Bir Kâinatın, Bir Mümin İçin Kesin Olarak Kabul Edilemez Olduğunun Ortaya Koyulması.

Seminer Fotoğrafları ve Plaket Takdimi:

(Fotoğraf galerisindeki ilk fotoğrafa tıklayarak resimleri sıralı ve büyük boy olarak görüntüleyebilirsiniz.)

 

 

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

6 thoughts on “Seminer Videosu ve Metni-Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru)

  1. Pingback: Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru | NurNet.Org

  2. Pingback: Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı | İnsan ve Kainat

  3. Pingback: Seminer Videosu-EVRİM-YARATILIŞ İLİŞKİSİ VE GERİ KALMAMIZIN NEDENİ | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  4. Pingback: Kısa Seminer Videoları-Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  5. Pingback: Görsel/İnteraktif Yazı-Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı-Varoluşu Sorgulayan Kainat Tasavvuru | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  6. Pingback: An Scientific Approach Which Accepts the Existence of a Creator-The Concept of the Universe Questioning Existence | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.