KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4

Leave a comment

Yaratılış Modelinin Bilim Yaklaşımı Yazıları-4

Yazı Başlığı:

“Siz Hep Eleştiriyorsunuz ve Yanlışları Söylüyorsunuz. Peki, Siz Ne Söylüyorsunuz?”

Eski ve Çağı Geçmiş Denilen Eskimez Bakış Açısı

İlk Yazı İçin Buraya Tıklayın (Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

İkinci Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsellikte Neden Bu Kadar Israrlıyız? Rastgele ve Düzensiz Hareket Ediyor Gibi Görünen Tabii Sebepleri, Kâinatta ve Maddede Görünen Muhteşem Düzenle Nasıl Bağdaştırabiliriz?)

Üçüncü Yazı İçin Buraya Tıklayın (Bilimsel Metodu Öyle Belirlemişler! Red ve Kabul Dışında Üçüncü Bir Yol: Kendi Kavram ve Yaklaşımlarımızı Üretmek!)


Dördüncü Yazı

Birinci Bölüm: 

Bilimsellik Konusunda İslâm Âleminin Materyalist Çerçeveden Kurtulamama Sorunu

“Yaratıcının Akademik İspatı” İsimli İngilizce Kitabımıza Gelen Şaşırtıcı Yorumlar

Önemli Not: Ateistlerin itiraz etmediği “Yaratıcının Akademik İspatı” isimli İngilizce kitabımıza Müslüman camiadan bazı itirazlar gelmesi şaşırtıcı ve üzücüydü. Bize akademik ve bilimsel kavramlarının ne demek olduğunu sordular. (yani o kavramları bilmediğimizi ve öğrenmemiz gerektiğini ima ettiler.) Ayrıca bizim çalışmamızda akademik bir ispat göremediklerini dile getirdiler. Süphanallah!

Bu hadiseyi önemle zikretmemizdeki maksadımız, Müslüman camiada rastlanan, bilimsellik konusunda materyalist çerçeveden kurtulamama sorununun ciddiyetine dikkat çekmektir.

Hâlbuki Yaratıcının Akademik İspatı isimli kitabımızın takdiminin altına bazı Müslümanlardan başka kimse itiraz edip bizimle uğraşmamış. Bu konuda tek itiraz eden, bize destek vermesi gerekenlerin olması ve böyle temel bir konuya İslâm âleminde vâkıf olunmamasına ciddî üzüldük. Demek bizler bu önemli konuda hiç çalışmıyoruz ki böyle vahim tablolar karşımıza çıkıyor.

Hristiyan olan Dr. John Lennox bile konuyu çok daha iyi anlamış ve anlatıyor bir Risale-i Nur talebesi gibi. Bazı Müslüman akademisyenler ise, hala daha deney ve gözlem sahasını bilimselliğin sınırlı çerçevesi olarak görüyorlar ve ötesini bilimsel olarak değerlendirmiyorlar. Ne var ki, böyle kardeşlerimiz uluslararası yaratılış kongrelerinde sunum yapıyorlar. Şahıslarla bir derdimiz yok. Olamaz da. Muhabbet ve hürmet ayrıdır. Fakat bu ciddî hastalığa dikkat çekmek, haber vermek ve reçete sunmak mecburiyetindeyiz.

Hâlbuki bizim İslam ve Risale-i Nur adına bilim ve insanlık camiasına anlatacağımız en temel bilgi, bir yaratıcının varlığının kabulünün bilimselliğe uygunluğudur. Aşağıda adresi verilen seminerimizi izleyebilir ve okuyabilirsiniz. Bunu yapmanızı hararetle tavsiye ediyoruz. Seminer videosunu özellikle tavsiye ediyoruz, o heyecanı hissetmenizi çok arzu ederiz. Seminer metninde en son başlık “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu”dur. Tabi bu ifadeyle “elle tutulup gözle görülüp, deney ve gözlem yapılabilen” olarak çerçevesi sınırlandırılan ve kriterleri dayatılan bilimselliği (bilime uygunluğu) kastetmiyoruz!

Varoluşu Sorgulayan Kâinat Tasavvuru (Yaratıcının Varlığını Kabul Eden Bir Bilim Anlayışı)

Üsküdar Üniversitesi Özel Seminer Programı (Görsel/İnteraktif Seminer Metni ve Videosu)

Kısa Takdim:

Varoluşu sorgulayan herkese hitap eden ve özellikle akademik camianın dikkatini çeken bu çok özel seminer sunumunda, bir yaratıcının varlığının kabulünün delillerini araştıran ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilimsel yaklaşım ve çalışmaların insanlık için ifade ettiği değer ortaya koyuluyor ve yaratıcının varlığını kabul eden bir bilim anlayışı oluşturmaya katkıda bulunacak ve yaratıcının varlığını kabul eden bir eğitim yaklaşımının bilim dünyasına nasıl takdim edileceği hakkında ve bir bilim felsefesinin alt yapısı niteliğinde ciddî çözümlemeler, görsel destekli olarak sunuluyor.

Bu sunum akademik camiada bir milattır. Seminer videosunu mutlaka izleyin. Metinde bulamayacağınız çok sayıda ekstra diyaloga ve ifade edilen hakikatlerin en gür bir seda ve heyecanla takdimine şahit olacaksınız. Medresetüzzehra’nın ruhu ve maneviyatı kendini tüm ihtişamıyla ve en yüksek ve gür bir ses ve sağlam mantık kurgusuyla göstermeye başladı.

https://risaleinuregitimprogrami.com/2019/12/26/gorsel-interaktif-yazi-yaraticinin-varligini-kabul-eden-bir-bilim-anlayisi-varolusu-sorgulayan-kainat-tasavvuru-2/

Biz “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu”nun temellerini çok sağlam inşa ettik. Ki aslında bu söylediklerimiz o derecede devrim niteliğinde şeyler değil.

Zaten o bahsettikleri sınırın dışında bir sürü bilimsel teori ve model ortaya koyuluyor. Hatta bunlar ispatlanmış modeller olarak görülüp kabul ediliyor. Misal: Büyük patlama.

Fakat biz meseleye bu noktadan değil, en basit ve itiraz edilemeyecek kadar net bir yerden giriyoruz. Bu iddiamızın doğruluğuna, yukarıdaki seminer metnini ve özellikle en son ve önemli başlığı olan “Bir Yaratıcının Varlığı Düşüncesinin Bilimselliğe Uygunluğu” isimli başlığı ciddî bir şekilde dikkat ederek incelediğinizde en parlak şekilde şahit olabilirsiniz.

İkinci Bölüm:

Yaratıcının Varlığını Kabul Eden ve Ateizmi Reddeden Yaklaşıma Sahip Olanların Sıklıkla Eleştirildikleri Bir Nokta:

“Siz hep eleştiriyorsunuz ve yanlışları söylüyorsunuz. Peki, siz ne söylüyorsunuz?”

Bu İlginç Soruya Bizim Cevabımız Şöyledir:

Öncelikle, bu soru ve talebe gayet göz dolduran cevaplar verdiğimizi ifade etmemiz lazım. Evet, biz de elbette hatalı yaklaşımları eleştirip yanlışlarını deşifre ediyoruz.

Ancak şunu da yapıyoruz buna ilaveten: Yaratılış Modelinin Bilim Felsefesinin Fikrî (Teorik) Alt Yapısı Niteliğinde Ciddî Çözümlemeler, Temel Yaklaşım Metotları, Özgün Tanımlar, Kavramlaştırmalar ve Kategorik Değerlendirmeler, Bilimsel Verilerin Değişkenliğinden Etkilenmeyen Bağımsız Üst Yaklaşımlar, Sağlam Bir Mantık Kurgusuna Dayalı İnceleme, Çözümleme ve Delillendirme Yöntemleri, Güncel Bilim Yaklaşımlarıyla İrtibatlı Çıkarımlar.

Bu yöntemlerin tamamının hem anlaşılır hem de çok sağlam bir şekilde kullanıldığını görmek için lütfen aşağıdaki yazı ve seminer videolarından içeri buyrun:

1- “Tabiattaki Maddî Sebeplerin Bir Araya Gelerek Canlıları Oluşturması Mümkün Müdür?”

2. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sunumu

(15 Dakikalık kısa kongre sunumu videosu ve tebliğin tam metni)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/11/19/tabiattaki-maddi-sebeplerin-bir-araya-gelerek-canlilari-olusturmasi-mumkun-mudur/

Özet: Bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Yapılan analiz sonucunda; eşyanın oluşumunu maddî sebeplerle ve tabiatla veya kendi kendine meydana gelmesi ile açıklamaya çalışmanın, bilimsel nitelikten uzak, çok zor ve içinden çıkılmaz bir yol olduğu bulgusu, temel olarak tespit edilmiş olacaktır. Ayrıca bu çalışma, eşyanın oluşumunu bir yaratıcı ile izah etmenin, bilimsel düşünceye daha uygun ve akla yatkın, çok daha makûl ve kabul edilebilir bir yol olduğu ve içinde zorunluluk derecesinde kolaylıklar barındıran bir alternatif ihtimal olduğu ve eğer bilimsel olarak kabul edilecek bir model varsa, bu modelin bilimsel nitelikte kabul edilmeye çok daha lâyık olduğunun tespit edilmesinde önemli bir katkı sağlayacaktır.

2- “Her Şey İlahî Kudretle Nasıl Meydana Geliyor?”

3. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi Sunumu

(15 Dakikalık kısa kongre sunumu videosu ve tebliğin tam metni)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2019/10/26/3-yaratilis-kongresi-sunum-videosu-ve-tebligin-tam-metni-her-sey-ilahi-kudretle-nasil-meydana-geliyor/

Özet: Bu çalışmanın amacı, tabiattaki maddî sebeplerin bir araya gelerek canlıları ve canlılığı oluşturmalarının mümkün olup olmadığının açık bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Hakikî bir tevhid inancında, şu görünen kâinatın yaratıcısının Allah olduğunu basitçe kabul etmekle iş bitmez. Yazıda her şeyin ilahî kudretle meydana gelmesi ve her zaman ilahî iradeye bağlı olması ve bunun Allah için çok kolay bir iş olması ve her şeyi, bir tek şeyi yaratıp idare ettiği aynı kolaylıkta yaratması ve idare etmesi gibi büyük bir meseleyi nasıl açıklayabileceğimiz üzerinde durulacaktır. Yapılan analiz sonucunda; bütün eşyanın aynı merkezden icad ve idare edilerek, tek ve bağımsız bir yaratıcı olarak kabul edeceğimiz biri tarafından yaratılmasının; başka bir alternatifinin düşünülemeyeceği derecede zorunlu bir gereklilik olduğu, tüm açıklığıyla ortaya koyulmuş olacaktır.

Üçüncü Bölüm:

Genelde yaratıcının varlığını kabul eden ve çıkarımlarını bu yönde yapan bilim yaklaşımları için, özelde Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı çalışmalarımız için şöyle bir itiraz yapılabiliyor:

Denilebilir ve Deniliyor ki: “Çalışmalarınıza çağı geçmiş ve eskimiş bir bakış açısı hâkim!”

Biz Bu Yakışıksız İtiraza Şu Kuvvetli Argümanla Cevap Veriyoruz:

Özellikle Risale-i Nur talebeleri, Risale-i Nur’un eskimez Kur’anî bakış açısı hakkındaki bu yakışıksız nitelendirmenin yanlışlığını ve o eski ve çağı geçmiş denilen bakış açısının eskimez bir nitelikte olduğunu çok iyi bilirler.

O bakış açısı sadece üslup ve ifade tarzı açısından güncellenir, farklı ve yeni şekillerde tekrar, taze olarak ifade, ilan ve takdim edilir. Bizim akademik nitelikli Risale- Nur Eğitim Programı çalışmalarımızda yaptığımız da işte tamamen budur.

Bu itirazda bulunan kişiler, iman ilim ve taliminin metodolojisinde var olan “Bilimsel Verilerin Değişkenliğinden Etkilenmeyen Bağımsız Üst Yaklaşımlar”ın varlığından da habersiz olduklarından, bize biyoloji öğrenmemizi de tavsiye edebilirler! Fakat hata ederler! Neden mi?

Çünkü bizim üst yaklaşımlarımız hem bilimsel verilerin değişkenliğinden etkilenmez, hem de (tabiattaki hadiselerin süreçleri ve mekanizmaları ne olursa olsun, hangi süslü isim verilerek açıklandığı ifade edilirse edilsin) mahiyetleri itibarıyla o açıklamalardan tamamen bağımsız, eskimez ve sabit modellerdir, hakikatlerdir.

Bizim yaptığımız sadece o eskimez hakikatleri zaman ve zemine uygun, güncel bilim yaklaşımlarıyla irtibatlı çıkarımlar yaparak, yenileyerek, sistematik şekle sokarak tekrar, taze olarak ifade etmekten ve zamanın anlayışına uygun şekilde yeniden takdiminden ibarettir.

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.