KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Spiritual Sun of the Universe Text Version (Proof of Reality of Prophethood)

Leave a comment

Note: Turkish presentation text, under the English presentation.
(Türkçe takdim metni, İngilizce takdimin altındadır)

Spiritual Sun of the Universe Text Version

Proof of Reality of Prophethood

A Part of “Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program”

Free Download Addresses: (Pdf, Word, Google Books and Google Play links)
You can download our book in word or pdf format from the following web addresses: https://goo.gl/hNIUou or https://yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA You can download the text of our book and its visual/interactive versions from the folder of “Spiritual Sun of the Universe” in “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations/English Books-Risale-i Nur Training Program” section in this address. Besides, you can view or download the files of all of our books, and videos, texts and PowerPoint presentations of our seminars altogether or one by one, from these storage spaces where all of our work on Risale-i Nur (Treatise of Light) are uploaded.

In Google Books and Google Play, it is not possible to open and view the links and videos just by clicking them. We suggest that you download the Pdf files from the address we provide before or from Google Books and read them.


Direct Download Address (Pdf ve Word):

https://drive.google.com/open?id=1LkYMDvqvbDxSSi8Yb0WltnNl_brUiTf6


 

Google Books: https://books.google.com.tr/books/about?id=kIWnDwAAQBAJ&redir_esc=y

(The whole book can be previewed and downloaded in Pdf format)

Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=kIWnDwAAQBAJ

Our book is free. The whole book can be read in “Free sample” section. Submission of credit card information in Google Play is just a technical requirement in order to buy the book for “0” (zero) Turkish Lira.


BOOK PRESENTATION:

We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery. There is only one fixed price for a ticket of the Journey: A strong sense of wonder in the search for truth.

In this book, which is an explanatory work developed on the basis  “1st and 2nd Signs of 19th Letter, the Treatise of Miracles of Muhammad and the 16th Degree of 7th Ray, the Treatise of Supreme Sign, you will find the opportunity to see, how necessary the institution of prophethood is for this universe and humanity and you will witness the striking proofs  of the fact that the grand reality that has been revealed by prophets is the main reason for existence of the universe, in an uncommon thread of logic about whose truth your mind and heart will agree together. Besides, you will read about the reasons why Prophethood of Muhammad (PBUH) should be accepted with a clearer certainty compared to other prophets and the original explanations about how the Miracles shown through prophets constitute evidences for us. On the other hand, in the section entitled “The Most Striking Evidence on the Existence of Allah”, you will have an imaginary journey, with your mind, to the era of bliss and you will see a comprehensive summary of the evidences for the prophethood of the greatest man the history has ever recorded and you will witness that this greatest prophet is really the spiritual sun of this universe.

This work is part of our source book “Journey of Discovery for an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur Training Program”, over which our “Journeys of Discovery Risale-i Nur Training Program” is based and it is “Proof of the Truth of Prophethood and Proof of Prophethood of Muhammad (PBUH)”, which is the “Fourth Truth” of the six “truths” in that Book’s the second part called “Proving the Treasury of Faith with Evidences” 
We strongly suggest and present this book to those who regularly read Risale-i Nur as well as to those who want to get some information for the first time.

The epilogue of our book which is entitled “Your Journey Just Begins Now!” is also included in this work as it contains emotional, striking and impressive points coming sincerely from the deepest parts of our hearts about the reading of Risale-i Nur and attendance to the Risale-i Nur Lectures.


BOOK INDEX

* Journeys of Discovery Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program, Based on Academic Work and Supported by Visuals

* Declaration on Copyright All Kinds of Free Usage, the Right to Print and Publish

* Let’s Get Acquainted with the Books Discovering The Secret of The Universe!

Spiritual Sun of the Universe (Proof of the Truth of Prophethood and Proof of Prophethood of Muhammad (PBUH))

Sub Headings:

* Spiritual Sun of the Universe

* How Could It Be Understood That A person Is A (Real) Prophet?
* The Most Brilliant Evidence of the Existence of Allah
THE COMPANIES OF ROAD FOR YOUR PERSONAL VOYAGE

* Your Journey Just Begins Now!*Seminar Texts, Presentations and Videos* Our Website for The Journeys of Discovery*Our Books on Explanatory Notes for Risale-i Nur

(Texts and Visuals/Interactive)

*Our Video Channel for The Journeys of Discovery

* Suggested Websites

*The Opportunity to Read and Listen Risale-i Nur Round The Clock Wherever You Are

*Locations Where You Can Participate in Risale-i Nur Conversations and Classes

*Other Academic Training Activities

* Author’s Contact Address


TÜRKÇE TAKDİM:

Kâinatın Manevî Güneşi İngilizce Metin Versiyon

Peygamberlik Hakikatinin ve Hz.Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı

“Spiritual Sun of the Universe” Text Version

Proof of Reality of Prophethood

Risale-i Nur Eğitim Programı

Word ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adresteki “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations/English Books-Risale-i Nur Training Program” klasörü İçindeki “Spiritual Sun of the Universe” klasöründen kitabımızı metin ve görsel/interaktif versiyon olarak indirebilirsiniz. Ayrıca tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü olduğu bu depolama alanlarından tüm kitaplarımızın dosyalarını ve bütün seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir, hem de ister tek tek, ister toplu olarak indirebilirsiniz.

Direk İndirme Adresi (Pdf ve Word):

Google Books: https://books.google.com.tr/books/about?id=kIWnDwAAQBAJ&redir_esc=y

(Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)

Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=kIWnDwAAQBAJ

Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir. Google Play’de “0 (sıfır)” liraya satın almak için kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz, tamamen teknik bir gerekliliktir.
Google Books ve Google Play’de linkleri ve videoları tıklayarak açmak mümkün olmuyor. Tavsiyemiz Pdf dosyasını yukarıda verdiğimiz adresten veya Google Books üzerinden indirerek bu kitabı okumanız.

KİTAP TAKDİMİ:

Risale-i Nur’un “19.Mektup – Mu’cizât-ı Ahmediye Risalesi’nin 1. ve 2. İşaret’i” ve  “7.Şua – Ayet-ül Kübra Risalesi’nden 16.Mertebe”si üzerinde geliştirilmiş bir izah çalışması olan bu kitapta:

* Peygamberlik müessesesinin bu kâinata ve insanlığa ne derece gerekli olduğunun ve peygamberler eliyle getirilen ilahî mesajın ifade ettiği büyük hakikatin, kâinatın temel varlık sebebi bulunduğunun en çarpıcı delillerini, akıl ve kalbinizin doğruluğuna birlikte hükmedeceği, eşine az rastlanır bir mantık silsilesi eşliğinde görme fırsatı bulacaksınız.   

* Ayrıca diğer peygamberlere göre neden Hz.Muhammed’in (A.S.M.) peygamberliğinin daha açık bir kesinlikte kabul edilmesi gerektiğinin sebeplerini ve peygamberler eliyle gösterilen mucizelerin, bizler için nasıl delil teşkil ettiğinin orijinal izahlarını okuyacaksınız.

“Allah’ın Varlığına En Parlak Delil” isimli bölümde ise, aklınızla asr-ı saadete hayalî bir yolculuğa çıkacak ve tarihin kaydettiği en büyük insanın peygamberlik delillerinin kapsamlı bir özetini göreceksiniz ve tarihin gördüğü o en büyük peygamberin gerçekten de kâinatın manevî bir güneşi olduğuna şahitlik edeceksiniz.

Gerek Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek Risale-i Nur’u okumaya yeni başlayacaklara çalışmamızı tavsiye ve takdim ediyoruz.

Kitap içeriğinde eser metni, izah metni ve kavram açıklamaları birarada sunulmuştur.

Bu çalışma, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın bir parçasıdır ve kitabın “İman Hazinesinin Varlığını Delillerle İspatlamak” isimli ikinci bölümündeki altı adet “hakikatin”, Üçüncü Hakikatidir.

Kitap çalışmamızın “Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!” isimli son sözü ise, Risale-i Nur’un okunmasının ve Risale-i Nur derslerine katılmanın önemi hakkında kalbin derinliğinden samimiyetle kopup gelen duygulu, çarpıcı ve etkileyici tespitler içerdiğinden, bu çalışma içine alınmıştır.


KONU FİHRİSTİ

* Görsel Destekli ve Akademik Nitelikli Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Telif Hakkı Bildirisi ve Her Türlü Serbest Kullanım, Basım ve Yayım Hakkı

* Kainatın Sırrını Keşfeden Kitaplarla Tanışın!

Kâinatın Manevî Güneşi (Peygamberlik Hakikatinin ve Hz.Muhammed’in Peygamberliğinin İspatı)

Alt Başlıklar:

* Bir İnsanın Peygamber Olduğu Nereden Belli Olur?

* Allah’ın Varlığına En Parlak Delil

* Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!

Kişisel Yolculuğunuzda Rehberlik Edecek Yol Arkadaşlarınız

* Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!

* Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları

* Keşif Yolculukları İnternet Sitemiz

* Risale-i Nur İzah Metinleri Kitap Çalışmalarımız

* Keşif Yolculukları Video Kanalımız

* Tavsiye Edilen İnternet Siteleri

* 24 Saat Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı

* Risale-i Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz Yerler

* Diğer Akademik Eğitim Faaliyetleri

* Kitap Yazarının İletişim Adresleri

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.