KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Leave a comment

İdam Cezası Hakkındaki Kanaatimiz

Şahsımız adına kısas hükmünü iman itibariyle hak kabul etmekle beraber, (yani idam cezasına temel olarak karşı değiliz) bu cezanın, af ve sulh ile neticelenmesi ilahi vahiyle tavsiye edilmiş olduğunu vurgulamakta büyük fayda var.

Ayrıca böyle bir cezanın uygulanması için gerekli şartların tamamen tahakkuk etmediğine kanaatimiz var. Şöyle ki:

1- İslam ve imanın hakikatleri gerekli şekilde insanlarımıza ulaştırılmamıştır. Bu manayı karşılayacak bir din eğitimimiz yoktur.
2- Ayrıca kötülüğe giden ve teşvik eden yolların kapatılması, yani gayr-ı meşru hayat tarzına ve tasvirine kamuya açık mekanlarda (kişisel mahremiyete dokunulmamak kaydıyla) izin verilmemesi demek olan “gerçek hürriyet” anlayışı toplumumuzda daha hayat bulmamıştır.
Bu şartlar altında dinî anlamda teklifin tam takarrur etmediği-yani mükellefiyetin tam gerçekleşmediği- rahatlıkla söylenebileceğinden, idam cezasının da bu şartlar altında uygulanması adil ve uygun olmayacaktır denilebilir.

Meselenin diğer bir boyutu da, idam cezasının Allah namına ve ilahî kanun hesabına uygulanmaması, Üstad Bediüzzaman’ın el kesme cezasının caydırıcılığının hikmetini anlattığı bahiste olduğu gibi, caydırıcılıktaki tesirini kaybedecektir. Bu mesele detaylı. Sadece işaret etmek istedik.

Yazdıklarımız ince bir meseledir. Sakın insaniyet namına idam cezasına karşı olanlarla karıştırmayın. Genel olarak elbette diyebiliriz ve deriz ki, evet, canavar hükmündeki bir caniyi öldürmek adalettir. Ve sağ bırakmak mazlum ve mağdurlara zulümdür.

Ancak gönül rahatlığıyla diyebiliyor muyuz ki, “biz toplum ve devlet olarak böyle hadiselerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldık ve eğitimi verdik. O halde vicdanen rahat olarak bu cezayı tereddütsüz uygulayabiliriz.” Maalesef bu şartların oluşmadığı tartışmasızdır. “Ben bu şartları umursamıyorum” diyen de duygusal hareket ediyor demektir. Biz de bunu uygun göremeyiz.

Seminer Videosu:

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.