KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

2 Comments

Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

(“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” isimli kitap çalışmamızın takdim metninden bir parçadır. Risale-i Nur Eğitim Programı’mızın hangi şartlarda ve nasıl bir ilmî yaklaşımla ortaya çıktığı hakkında fikir veren bir parçadır.)

“Bir şey tamamıyla elde edilemediği takdirde o şeyi tamamıyla terk etmek caiz değildir” kaidesi düstur alınarak yapılmasına teşebbüs edilen elinizdeki bu çalışma; önemli bir hizmete vesile olması, bir boşluğu doldurabilmesi ve ciddî bir ihtiyacı karşılaması maksadıyla, birçok yönden elverişsiz şartlar altında, ciddî zahmet ve gayretlerle, herhangi bir İslamî ilim dalında uzmanlığı bulunmayan kusurlu bir kardeşiniz tarafından, kendi kusurlarına bakmadan, her nasılsa bu işe girişmeye cesaret edilerek eksiğiyle, kusuruyla hazırlanmıştır. Bu kitap (eğitim programı) mükemmellikten uzak olmasıyla beraber, acz ve kusurlarımıza nispet edildiğinde, ümidimizin ve kabiliyetimizin üstünde harika bir şekilde telif edildiği görülüyor. Bardağın dolu olan tarafından bakılmasını ve kusurlarımızın nazar-ı müsamaha ile karşılanmasını rica ediyoruz.

İzah edilmesi gereken bir husus da şudur: Çalışmamızda bilimsel birçok yaklaşımın ele alınmasına ve çok sayıda bilimsel bilgiden yararlanmamıza rağmen, bu konuda Risale-i Nur’un Kur’ânî bir metot ve üslub olan “muhaliflerin fikirlerini ve itirazlarını zikretmeden cevap vererek, zihinlerin bulanmasını önlemek ve eğer gerekirse karşıt fikirlerin iddialarından özlü olarak bahsetmek” ve

“imanî hakikatlerin izahını felsefî bir tarzda yapmamak ve lüzumsuz, faydasız bilgi yığınlarıyla ve ilmî detaylarla boğmamak” olan iki temel esasını aynı kıvamda çalışmamızda da uygulamaya çalıştık.

İslamiyet’in esaslarının ne kadar derin olduğunun ve fen ve felsefenin en derin meselelerinin onlara kıyasen çok yüzeysel kaldığının farkında olarak, iman hakikatlerinin gerçeklik ve doğruluğunu onların üzerine bina etmedik, bilim ile İslamiyet’i aşılamak metoduyla gitmedik, İslamiyet’in kıymetini düşürmedik.

Kullandığımız bilimsel verileri çorbada tuz miktarında ve uygun oranda kullanmaya gayret ettik. Fakat tabii çalışmamızın bir maksadı da, Risale-i Nur’un bazı yerde özlü olarak beyan ettiği ve detaysız bıraktığı bazı delilleri izah ederek zihinde netleştirmek ve o delillerin doğruluğunu ispat etmek olduğundan, gerekli oldukça bilimsel bilgilere de müracaat edildi ve detaylar verildi.

Bu izahlar yapılırken Risale-i Nur’un meseleleri ele alış tarzına uygun metotlar ve herkesin anlayabileceği anlaşılır bir üslup kullanıldı.

Misal olarak Tabiat Risalesi izah metinlerinde yer alan “Göz Mucizesi” ve “Sinek Mucizesi” başlıklarına dikkat edildiğinde bu açıkça görülecektir. (bu başlıkları, hem metin hem video olarak sitemizin ana sayfasında görebilirsiniz.)

https://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/30/goz-mucizesi/

https://risaleinuregitimprogrami.com/2015/10/30/sinek-mucizesi/

Bu nedenle çalışmamız, aynı alanda telif edilmiş ve çok sayıda gereksiz detaylar ve bilimsel bilgiler bulunan ve esas maksat olan iman hakikatlerinin içlerinden ayıklanması için özel bir gayret gerektiren ve felsefî yaklaşımlarla hazırlanmış kitaplarla asla karıştırılmamalıdır.

Önemli Bir Bilgilendirme:

Eğitim Programımızda Evrim Teorisi hakkında yapılan tüm eleştiri ve tenkidler, evrimi canlıların gerçek açıklaması olarak kabul eden ve mekanizmalarının ise kendi kendine ve maddî sebeplerle oluştuğunu ve yaratıcı gibi bir haricî sebebe muhtaç olmadığını söyleyen ateistik evrim yaklaşımı için geçerlidir.

Yoksa evrimi sadece canlı oluşumunun bir mekanizması olarak takdim eden ve gerçek etki edici sebep olarak sunmayan bilimsel yaklaşımlar için değildir.

(Yaratıcıyı reddetmeyen bir evrim yaklaşımını kabul etmeme ve hatta bilimsel nitelikten uzak görme gerekçelerimiz ise, Tabiat Risalesi Açılımları içinde ve sonundaki müzakere bölümü notlarında açıklanmıştır.)

Eğitim Programımızdaki tahlillerde “oluşum” gibi faili meçhul ifadelerin “yaratılış” gibi faili mevcud ifadelere (bazen) tercih edilmesi hakkında diğer bir önemli bilgilendirme:

İlmî, akademik bir inceleme ve tahlil yapılırken önyargılı bir inceleme tarzından kurtarmak için, bu tarz bir kullanım çok daha uygun olabilmektedir.

Bir hüküm koymakla ilgisiz bir biçimde, tahkik ve araştırma adına söylenilen söz ile, hakikat namına söylenilen sözü birbirinden ayırmak gereklidir.

Ayrıca yaratıcının varlığını kabul eden bir yaklaşımla hazırlanacak kitaplarda her durum için faili mevcut ifadelerin kullanılmasının şart koşulması, kanaatimizce uygun değildir.

(Nasıl ki en dindar insan dahi günlük kullanımda “yağmur yağıyor” der, “yağdırılıyor” demez ve demesi de sebepler dairesinde yaşadığımız için gerekli ve farz değildir.)

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

2 thoughts on “Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme

 1. evrim için teori yerine GÖRÜŞ DEMEK DAHA DOĞRU .ÇÜNKÜ EVRİM TEORİ DEĞİLdiye düşünüyorum hocam

  KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı , 13 Eki 2019 Paz, 01:53 tarihinde şunu yazdı:

  > Ediz Sözüer posted: “Bir Mazeret ve İzah ve Önemli Bir Bilgilendirme > (“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı” > isimli kitap çalışmamızın takdim metninden bir parçadır. Risale-i Nur > Eğitim Programı’mızın hangi şartlarda ve nasıl bir ilmî yakl” >

  • Merhabalar hocam. Evet Uluslararası Yaratılış Kongremizde de evrim teorisinin evrim görüşü olarak ifade edilmesi kararlaştırılmıştır zaten. Bizim burada kullandığımız “Evrim Teorisi” tabiri ise sadece bilinen ismiyle zikretmekten ibaret etmektir. Ve bazılarının teori olarak kabulü noktasında akademik bir hassasiyet gösterip (kendi kanaat ve kabulümüzü ortaya koymakla alakasız olarak) sadece o meşhur ismiyle bahsetmektir. Aslında biz görüş yerine de say(a)mıyoruz. Size ilginizi çekeceğini düşündüğümüz önemli bir yazımızdan “görüş” kelimesinin geçtiği yerleri aktaracağız. Siz lütfen tamamını vereceğimiz adres üzerinden okuyun.

   Evrim Mekanizmaları, Yaratıcıya Olan İhtiyacı Ortadan Kaldırır Mı?

   https://risaleinuregitimprogrami.com/2018/12/26/evrim-mekanizmalari-yaraticiya-olan-ihtiyaci-ortadan-kaldirir-mi/

   “Evrim, yaratılışın karşıt görüşü veya alternatifi değildir.”

   “Yaratılış, evrim teorisini (karşıt görüş anlamında) muhatap almayan üst bir modeldir.”

   “Tabiat Risalesi Açılımları kitabımızda Evrim Teorisi (doğru tabiriyle görüşü) hakkında yapılan tüm eleştiri ve tenkidler, evrimi canlıların gerçek açıklaması olarak kabul eden ve mekanizmalarının ise kendi kendine ve maddî sebeplerle oluştuğunu ve yaratıcı gibi bir haricî sebebe muhtaç olmadığını söyleyen ateistik evrim yaklaşımı için geçerlidir.”

   “Esas itibariyle canlıların meydana gelme ve birbirlerinden türemelerinin adı olan evrim tabiri, kurgusal bir görüştür. ”

   “……Gerçi biz ateistik evrimi bilimsel bir teori olarak değil, kurgusal niteliği sebebiyle bir bilim kurgu hikâyesi olarak görüyoruz.”

   “Netice olarak: Evrim ne yaratılışın alternatifidir, ne de yaratılış gibi bir üst modelin muhatabıdır. O olsa olsa bir mekanizmadır. Biz de işletim sistemleri yerindeki evrimi karşıt görüş yerine de say(a)mayız. Buna akıl ve bilim izin vermez. Çünkü yaratılış ve tevhid modeli, “işleteni” konu alır, “işletileni ve işleyeni” değil. Dolayısıyla evrim ve yaratılışı karşı karşıya getirmeden ateistik evrimin tesirini ortadan kaldırmak, çok daha uygun ve akıllıcadır.”

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.