KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

Bediuzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur (Extended Special Version)

3 Yorum

Note: English presentation text, under the Turkish presentation.
(İngilizce takdim metni, Türkçe takdimin altındadır)

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur (İngilizce Yeni Tarihçe)

Genişletilmiş Özel Versiyon

Gerek Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, bu yeni tarihçeyi hararetle tavsiye ediyor ve önemli bir kaynak eser olarak takdim ediyoruz.Bu kitap, hem ahirzaman insanı olan bizleri, varlığından ve mahiyetlerinden haberdar olmamız gereken en önemli şahsiyetlerle ve hakikat rehberi eserlerle tanıştıracak; hem de cennetin manevî zevkini bu dünyada tattıran ve “Risale-i Nur Dershanesi” denilen, eşine rastlanmaz bir manevî âleme elimizden tutup götürecek bir yol arkadaşı ve kuvvetli bir hizmet aracı olacak.

Word ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adresteki “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations” klasöründen kitabımızı indirebilirsiniz. Ayrıca tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü olduğubu depolama alanlarından tüm kitaplarımızın dosyalarını ve bütün seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir, hem de ister tek tek, ister toplu olarak indirebilirsiniz.
 
(Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)
Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir. Google Play’de “0 (sıfır)” liraya satın almak için kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz, tamamen teknik bir gerekliliktir.
 
Google Books ve Google Play’de linkleri ve videoları tıklayarak açmak mümkün olmuyor. Tavsiyemiz Pdf dosyasını yukarıda verdiğimiz adresten veya Google Books üzerinden indirerek bu kitabı okumanız.

Yeni Tarihçe’nin farklılığı ve böyle bir çalışmaya neden ihtiyaç olduğu hakkında:

1- Öncelikle diğer tarihçelerin hacimce çok büyük olması ve dilinin de eserlerle yeni tanışan ve Bediüzzaman’ın hayatını okumak isteyen biri için çok fazla sayıda Osmanlıca kelime içermesi nedeniyle, herkesin kolay ulaşabileceği ve rahatça okuyup bilgi sahibi olabileceği günümüz Türkçesiyle yazılmış ve hacimce daha küçük bir tarihçeye ihtiyaç muhakkaktı.

2- Bu tarihçe özel olarak inşa edilmiştir. Sadece internette yayınlanan genişletilmiş bu özel versiyona mahsus olarak kitabın yaklaşık yarısına yakın bir bölümü, Bediüzzaman’ın M.Kemal hakkındaki kanaatlerinin çok farklı bir yaklaşımla ve entellektüel bir bakış açısıyla ele alındığı zengin bir içeriğe ayrılmıştır.

3- Tarihçe arkasındaki özel bir ek bölümde Risale-i Nur okumanın ve Risale-i Nur derslerine gitmenin önemi çok etkili bir biçimde ele alınmıştır. Bu bölümde genel olarak İslam alimlerinin ve cemaatlerin gerekliliği ve güzelliği üzerinde durulmuştur.

4- Sadece Üstad’ın eski Said dönemindeki hayatı anlatılmakla kalmamış, vefatına kadarki hayat safhası, çeşitli kaynaklardan bir araya getirilen klasik tarihçe-i hayatta bulunmayan çok özel bilgilerle zenginleştirilmiş ve Risale-i Nur hizmetinin anlatıldığı geniş bir yer ayrılmıştır.

5- Yeni tarihçenin metni, dili sade fakat etkili ve ruha ve akla beraber hitap edebilecek edebî ve yürekten kopup gelen özel bir üslubla inşa edilmiştir.

6- Netice olarak, sayılan özellikler nedeniyle bu yeni tarihçe çalışması gerçekten çok fonksiyonlu bir hizmet aracı olarak karşınıza çıkmıştır. Ahirzamanın önemli şahsiyetlerinin tanınmasında, Risale-i Nur’un okunmasının ve derslerine gidilmesinin öneminin anlatılmasında her düşüncedeki insanı rahatlıkla ikna edebilecek kadar sağlam bir kurgusuna sahip olan bu küçük ama kabiliyeti büyük çalışmayı, Risale-i Nur’a gönül veren herkesin kuvvetli bir hizmet aracı olarak kullanması gerektiğine inanıyoruz.

7- Son olarak, bu mahiyetteki bir tarihçenin dünya dili olan İngilizce’ye çevrilmesinin ne derece önemli olduğunu vurgulayalım.

KİTAP TAKDİMİ:

Gerek Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, gerek Bediüzzaman ve Risale-i Nur hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlere, bu yeni tarihçeyi hararetle tavsiye ediyor ve önemli bir kaynak eser olarak takdim ediyoruz.

Bu kitap, hem ahirzaman insanı olan bizleri, varlığından ve mahiyetlerinden haberdar olmamız gereken en önemli şahsiyetlerle ve hakikat rehberi eserlerle tanıştıracak; hem de cennetin manevî zevkini bu dünyada tattıran ve “Risale-i Nur Dershanesi” denilen, eşine rastlanmaz bir manevî âleme elimizden tutup götürecek bir yol arkadaşı ve kuvvetli bir hizmet aracı olacak.

Kitabın kısa versiyonu, “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” isimli kitap çalışmamızın sonuna eklenen bir bölümdür.

Bu çalışmanın genişletilmiş özel versiyonunda bulunan ilave metinler, sadece burada yayınlanmıştır.

Bediüzzaman Said Nursî’nin hayatının anlaşılır, akıcı ve şiir tadında bir üslubla ve farklı bir tarzda yeniden kaleme alındığı bu kitabı okuyanlar, eserleri dünyayı dolaşan bu büyük insan ve davası hakkında çok ciddî bilgi sahibi olacaklar. Bu eser, hacminden çok daha fazlasını vaad eden zengin ve orijinal içeriği ile sizi bambaşka bir dünyanın içinde hayalen gezdirecek.

Yaşantısıyla hayranlık uyandıran bir dehanın şaşırtıcı ve sıradışı hikayesini, farklı kaynaklardan bir araya getirilen ve her yerde okuyamayacağınız bilgiler ışığında okuyacaksınız.

Toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşüme ciddî katkılar sağlama kabiliyetinde olan ve maddeten vücut bulmamış manevî bir okulun ihtişamlı faaliyetiyle; “Manevî Medresetüzzehra”yla tanışacaksınız.

Risale-i Nur eserlerinin hangi elverişsiz şartlar içinde, tarihte eşine rastlanmamış bir eğitim seferberliğiyle, her kesimden insanı nasıl karşı koyulmaz, büyüleyici etkisi altına aldığını ve okuyucularını yeni baştan inşa eden, kendisini bir ömür boyu okutan ve insan eliyle yazılmış kitaplar arasında tarihin emsalini kaydetmediği bir toplumsal vakıa ve hakikat rehberi olarak ilim ve irfan sahasına atıldığını öğrenecek ve büyük bir heyecan ve hayret duyguları içinde kalacaksınız.

Ayrıca, bu genişletilmiş özel versiyonda, Bediüzzaman’ın siyasete ve hükümet icraatlerine temas eden fikirlerinin ve M.Kemal hakkındaki kanaatlerinin çok farklı bir yaklaşımla ve entellektüel bir bakış açısıyla ele alındığı zengin bir içerik bulacaksınız.

“Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur İzah Metinleri” kitap çalışmamızın, “Yolculuğunuz Daha Yeni Başlıyor!” isimli son sözü, Risale-i Nur’un okunmasının ve Risale-i Nur derslerine katılmanın önemi hakkında kalbin derinliğinden samimiyetle kopup gelen duygulu, çarpıcı ve etkileyici tespitler içerdiğinden, bu çalışma içine alınmıştır.

ENGLISH PRESENTATION:

THE LIFE OF BEDIUZZAMAN SAID NURSI AND RISALE-I NUR

Extended Special Version

(A Part of “Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program”)

Free Download addresses: (Pdf, Word, Google Books and Google Play links)
You can download our book in word or pdf format from the following web addresses: https://goo.gl/hNIUou or https://yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA You can download the text of our book and its visual/interactive versions from the folder of “New Perspectives from the Treatise of Resurrection” in “English Books” section in this address. Besides, you can view or download the files of all of our books, and videos, texts and PowerPoint presentations of our seminars altogether or one by one, from these storage spaces where all of our work on Risale-i Nur (Treatise of Light) are uploaded.

In Google Books and Google Play, it is not possible to open and view the links and videos just by clicking them. We suggest that you download the Pdf files from the address we provide before or from Google Books and read them.

Google Books: https://books.google.com.tr/books/about?id=TEpjDwAAQBAJ&redir_esc=y

(The whole book can be previewed and downloaded in Pdf format)

Google Play: https://play.google.com/store/books/details?id=TEpjDwAAQBAJ

Our book is free. The whole book can be read in “Free sample” section. Submission of credit card information in Google Play is just a technical requirement in order to buy the book for “0” (zero) Turkish Lira.


BOOK PRESENTATION:

We strongly suggest and present this new history of life as an important source to those who regularly read Risale-i Nur as well as to those who want to get some information for the first time.

On the one hand, this book will introduce us, who are living in the last-days (of the world), to important personalities whose existence and qualities we need to be aware of, as well as to important books that will be our guides to the truth; on the other hand, it will be a companion and very powerful means of service for us, that will hold our hand and take us to an unprecedented spiritual world, which is called “Risale-i Nur Classroom (Dersane)” and which lets us taste the moral pleasures of Heaven in this world.

Short version of the book is already attached to our book entitled “A Journey for the Discovery of an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur Training Program”.

The additional texts which only exist in the special extended version of the book are published only here.

The people who read this book, where the life of Said Nursi is written in a different, pleasant and a poem-like style will have quite a lot information about this person, whose books are spread all over the world, and his struggle. This book, with its rich and original content, will show you, in an imaginary fashion, an utterly different world.

You will read the astonishing and extraordinary story of a genius who is admired with his life, in the light of information that is brought together from different sources and can’t be found everywhere.

You will make acquaintance to the magnificent activities of a spiritual school that has never physically come to existence, Spiritual Medresetüzzehra”, which has the capacity of making serious contribution to the mental transformation that we need as a society.

You will witness how Risale-i Nur has taken the people from every walk of society under its irresistible astonishing influence with an unprecedented educational campaign despite unfavourable conditions and you will learn how it has taken its place in the arena of science and knowledge as an unprecedented social reality a guide of truth and as a book which rebuilds (the characteristics of) its readers, having them read itself for a lifetime, and you will be trilled and lost in amazement.

Furthermore, in this extended version, you will find a very rich content where Bediüzzaman’s ideas on politics and government actions and his opinions on M. Kemal are discussed with a very different approach and an intellectual point of view.

The epilogue entitled “Your Journey Has Just Begun” of our book, “A Journey for the Discovery of an Extraordinary Treasure: Risale-i Nur Training Program” is included in this work as it contains sensitive, striking and impressive findings, sincerely coming from the depths of the heart, about reading Risale-i Nur and participating in classes of Risale-i Nur.

We would like you to accompany us in this imaginary and mental journey of discovery.

There is only one fixed price for a ticket of the Journey:

A strong sense of wonder in the search for truth.

Yazar: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

3 thoughts on “Bediuzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur (Extended Special Version)

  1. Geri bildirim: Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur (Yeni Tarihçe) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  2. Geri bildirim: Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur Görsel/İnteraktif Kitap (Yeni Tarihçe) | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

  3. Geri bildirim: Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası İzah Çalışmaları Görsel/İnteraktif Kitap | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.