KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri

An Attempt to Make Risale-i Nur the Property of Humanity: Explanatory Works

1 Comment

Note: Turkish presentation text, under the English presentation.
(Türkçe takdim metni, İngilizce takdimin altındadır)

An Attempt to Make Risale-i Nur the Property of Humanity: Explanatory Works

We are inviting you to read this spectacular book where impressive research and analysis are made over “Risale-i Nur Explanatory Works”, which outlines the intellectual framework upon which these explanatory works are based and which is written to introduce you the multi-dimensional services made in this area.

You can download our book in word or pdf format from the following web addresses:
goo.gl/hNIUou or yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA You can download the text of our book and its visual/interactive versions from the folder of “Risale-i Nur Explanatory Works” in “English Books and Risale-i Nur Training Program Presentations” section in this address. Besides, you can view or download the files of all of our books, and videos, texts and PowerPoint presentations of our seminars altogether or one by one, from these storage spaces where all of our work on Risale-i Nur (Treatise of Light) are uploaded.
Google Books: (The whole book can be previewed and downloaded in Pdf format)
Google Play:
Our book is free. The whole book can be read in “Free sample” section. Submission of credit card information in Google Play is just a technical requirement in order to buy the book for “0” (zero) Turkish Lira.

The main objective of “Risale-i Nur Exploratory Works” activities is the following:

“To Spread (the knowledge of) Risale-i Nur, which presents Islam in most rational way appropriate with the understanding of the Epoch, to all sections of the Society and to introduce works that can be understood by people from all levels of education, in a manner, which is enjoyable, easy and effective and to present comprehensively the Quranic truths in the books of Risale-i Nur to academicians and intellectual section of the society in an modern format.”

In our book, where we provide serious answers to very important questions that we enumerate below, detailed studies are made about what can be done in order to make Risale-i Nur and the Quranic truths contained in it the property of the humanity; solutions are proposed; and concrete works which have been realized are presented.

The main titles of these works are as follows:  Risale-i Nur Explanatory Text Books, Visually Supported and Descriptive Risale-i Nur Training Program and Visual/Interactive Books, Journeys of Discovery Video Channel, Academic Education Activities.

Below are some of the questions we ask and issues we discuss:

*Is there a need to explain Qur’an? Isn’t Qur’an a self-sufficient book?

* Well, why do we need to explain Risale-i Nur? What kind of benefits could this give?

* As a Muslim, how restrained should our perspective be about Islamic books and scholars such as the Risale-i Nur, that explain and interpret the Qur’an?

* How and in what ways can we become part of a knowledge/science production culture that is free in thinking, based on intelligence/mind, which we should indeed have within the context of an Islamic experience of 1400 years?

* On what kind of understanding could Qur’an Civilization be constructed?

* How can the science philosophy of the Islamic civilization be rendered operational again?

* How could it be possible to evaluate, with an appropriate approach, a Risale-i Nur Student writing a text (about Risale-i Nur)?

* On what ground could the foundation of devout understanding be laid? How can we love an imaginary Bediuzzaman?

* What should be the attitude of a student of Qur’an and Risale-i Nur towards “generation of Islamic knowledge/science”?

* What are the advantageous and more productive aspects of written explanatory texts compared to verbal expressions/narrations?

* How could it be possible to really understand a scientific piece of work with high value and to make it the property of humankind?

* Is it acceptable to oppose anything new in the name of novelty/innovation?

We strongly suggest and present our work especially to regular readers of Risale-i Nur.

Subject Index

Review Essays

* Journeys of Discovery Risale-i Nur (Treatise of Light) Training Program, Based on Academic Work and Supported by Visuals

* Declaration on Copyright All Kinds of Free Usage, the Right to Print and Publish

* Declaration, Presentation and Promotion of Risale-i Nur and Making Sure that It is Read

* Why and How of Risale-i Nur Explanatory Works

* A Realistic and Alternative Model in Risale-i Nur Works, That Meets the Needs

*An Attempt to Make Risale-i Nur the Property of Humanity: Explanatory Works

* Our Responsibilities in the Service of Risale-i Nur

* Quran, Risale-i Nur and the Place of the Explanation of Risale-i Nur From the Perspective of Religious Sciences

* How shall the dream of Medresetüzzehra be realized?

* How Could It Be Possible To Teach Risale-i Nur As A Textbook?

* Applied Model of Medresetüzzehra

* Analysis of Methods for Introduction of Risale-i Nur and Its Integration into Education System

*The Analysis of Religion Lesson’s Text Book Which is Based on Risale-i Nur

*Could Loyalty to Islam and to the Science Ever Be Considered As Betrayal to Risale-i Nur?

*For A Positive Transformation in Education, Which Method Is Realistic and of Top Priority?

* A Style of Explanatory Lecturing For Risale-i Nur, Which is Not Either Exaggerated nor Understated

Your Journey Just Begins Now!

The Companies of Road for Your Personal Voyage

* Seminar Texts, Presentations and Videos

* Our Website for The Journeys of Discovery

* Our Books on Explanatory Notes for Risale-i Nur (Texts and Visuals/Interactive)

* Sample Pages from Visuals/Interactive

* Our Video Channel for The Journeys of Discovery

* Suggested Websites

* The Opportunity to Read and Listen Risale-i Nur Round The Clock Wherever You Are

* Locations Where You Can Participate in Risale-i Nur Conversations and Classes

* Other Academic Training Activities


“RİSALE-İ NUR’U İNSANLIĞA MAL ETME ÇABASI: İZAH ÇALIŞMALARI”

Türkçe Versiyon İçin: https://risaleinuregitimprogrami.com/risale-i-nuru-insanliga-mal-etme-cabasi-izah-calismalari/

“Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında etkileyici inceleme ve çözümlemelerin yapıldığı ve izah çalışmalarının fikrî alt yapısını ortaya koyan ve bu alanda geliştirilen çok boyutlu hizmet faaliyetleriyle tanıştırmak maksadıyla kaleme alınan çarpıcı bir kitap çalışmasına davet ediyoruz sizi..

Word ve Pdf formatında kitabımızı İndirebileceğiniz adres:
goo.gl/hNIUou veya yadi.sk/d/09r41tL9ecYUA Bu adresteki “English Books” bölümündeki “Risale-i Nur Explanatory Works” klasöründen kitabımızın metin ve görsel/interaktif versiyonlarını indirebilirsiniz. Ayrıca tüm Risale-i Nur çalışmalarımızın dosyalarının yüklü olduğubu depolama alanlarından tüm kitaplarımızın dosyalarını ve bütün seminerlerimizin videolarını, metinlerini ve Powerpoint sunumlarını hem görüntüleyebilir, hem de ister tek tek, ister toplu olarak indirebilirsiniz.
 
Google Books: (Kitabın tamamı ön izlenebilir ve pdf olarak indirilebilir)
Google Play:
Kitabımız ücretsizdir, “Ücretsiz Örnek” bölümünden tamamı okunabilir. Google Play’de “0 (sıfır)” liraya satın almak için kredi kartı bilgilerinizi kaydettirmeniz, tamamen teknik bir gerekliliktir.
 
KİTAP TAKDİMİ:

“Risale-i Nur İzah Çalışmaları” faaliyetlerinin temel hedefi şudur:

“İslam’ı çağın anlayışına en uygun ve aklî şekilde takdim eden Risale-i Nur’u toplumun her kademesine yaymak ve her çeşit tahsil seviyesindeki insanların kolay anlayabileceği, zevkli, rahat ve etkili bir şekilde eserlerle tanıştırmak ve Risale-i Nur eserlerinin içindeki Kur’ânî hakikatleri farklı, modern bir sunumla ve anlaşılabilir bir şekilde akademik kadrolara ve ‘aydın-entellektüel kesim’e takdim etmek, tanıtmak ve okunmasını sağlamak.”

Aşağıda sıraladığımız çok önemli sorular hakkında ciddî cevapların verildiği, çarpıcı tespitlerin yapıldığı kitap çalışmamızda Risale-i Nur’u ve içindeki Kur’ânî hakikatleri insanlığa mal etmek için neler yapılabileceği hakkında detaylı incelemeler yapılıyor, çözüm önerileri geliştiriliyor ve hayata geçirilmiş somut çalışmalar tanıtılıyor.

Bu çalışmaların ana başlıkları şöyle: Risale-i Nur İzah Metinleri kitap çalışmaları, Görsel Destekli ve İzahlı Risale-i Nur Eğitim Programı ve Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmaları, Keşif Yolculukları Video Kanalı, Akademik Eğitim Faaliyetleri.

İşte sorduğumuz bazı sorular ve ele aldığımız konular:

* Kur’ân’ın izahına ne gerek var? Kur’ân kendi kendine yeterli bir kitap değil midir?

* Peki Risale-i Nur’un izahına ne gerek var ve ne gibi bir faydası olur?

* Bir müslüman olarak Kur’ân’a, Kur’ân’ı izah ve tefsir eden Risale-i Nur gibi islamî kitaplara ve âlimlere ölçülü bakış açımız nasıl olmalı?

*1400 senelik bir islâmî ilim birikimi çerçevesinde sahip olmamız gerekli hür fikirli ve aklı esas alan bir ilim üretim kültürünün nasıl ve ne şekilde bir parçası olabiliriz?

* Kur’an medeniyeti nasıl bir anlayışla inşa edilebilir?

* İslam medeniyetinin bilim felsefesi yeniden nasıl işler hale getirilebilir?

* Bir Risale-i Nur talebesinin yazılı bir metin kaleme almasına sağlıklı bir yaklaşımla bakmak nasıl olmalıdır?

* Mutaassıp bir zihniyetin temel taşları hangi zeminde inşa olur? Hayalî bir Bediüzzaman nasıl sevilir?

* Bir Kur’ân ve Risale-i Nur talebesinin “islamî ilim üretimi” konularında tavrı nasıl olmalıdır?

* Yazılı izah metinlerinin sözlü anlatımlara kıyasla üstün ve verimli yönü nedir?

* Yüksek kıymeti haiz bir ilmî eserin gerçek manada anlaşılması ve insanlığa mal edilmesi nasıl gerçekleşir?

* Yenilik adına her türlü yeniliğe karşı çıkmak kabul edilebilir mi?

Özellikle Risale-i Nur’a gönül vermiş düzenli okuyucularına, çalışmamızı hararetle tavsiye ve takdim ediyoruz.

KONU FİHRİSTİ

* Risale-i Nur’u İlan ve Takdim Etmek, Tanıtmak ve Okunmasını Sağlamak

* Risale-i Nur İzah Çalışmalarının Nedeni ve Nasılı

* Risale-i Nur İzah Çalışmalarında Gerçekçi ve İhtiyaca Hitap Eden, Alternatif Bir Model

* Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası: İzah Çalışmaları

* Risale-i Nur Hizmetinde Sorumluluk Alanımız

* Risale-i Nur’un Dilinin Anlaşılabilirliği ve İzah Çalışmalarının Gerekliliği

* “Kur’ân, Risale-i Nur ve Risale-i Nur İzahı”nın İslamî İlim Noktasındaki Yerleri

* Diyanet, Sadeleştirme ve Risale-i Nur Çalışmaları

* Medresetüzzehra Hayali Nasıl Gerçekleşecek?

* Risale-i Nur Nasıl Ders Kitabı Olarak Okutulabilir?

* Medresetüzzehra’nın Uygulamalı Bir Modeli

* Risale-i Nur’un Sadeleştirilmesini Neden Uygun Bir Yöntem Olarak Görmüyoruz ve Neden Risale-i Nur Çalışmalarımızda Tercih Etmedik?

Kişisel Yolculuğunuzda Rehberlik Edecek Yol Arkadaşlarınız

* Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı

* Seminer Metinleri, Sunumları ve Videoları

* Keşif Yolculukları İnternet Sitemiz

* Risale-i Nur İzah Metinleri Kitap Çalışmalarımız

* Metin Kitaplar

* Görsel/İnteraktif Kitap Çalışmalarımız

* Neden Görsel/İnteraktif Kitap?

* Görsel/İnteraktif Kitaptan Örnek Sayfalar

* Keşif Yolculukları Video Kanalımız

* Tavsiye Edilen İnternet Siteleri

* 24 Saat Risale-i Nur Okuma ve Dinleme İmkânı

* Risale-i Nur Sohbet ve Derslerine Katılabileceğiniz Yerler

* Akademik Eğitim Faaliyetleri

Author: Ediz Sözüer

Ediz SÖZÜER 1974, Ankara doğumludur. Gelir İdaresi’nde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktadır. “Olağanüstü Bir Hazinenin Keşif Yolculuğu: Risale-i Nur Eğitim Programı”, yazarın ilk etapta internet ortamında ücretsiz olarak yayınlanarak daha sonra basılmış ve tüm çalışmalarının üzerine bina edildiği temel ve kaynak kitap çalışmasıdır. Deneme mahiyetinde kaleme aldığı Risale-i Nur izah metinleri ve Risalehaber sitesinde makale yazmakla başlayan yolculuğu, Risale Akademi’de sunulmaya başlanan görsel destekli ve akademik temelli “Tabiat Risalesi Açılımları Seminerleri”yle devam etti. Manevî bir ilim hazinesi olan Risale-i Nur eserleri içindeki Kur’ânî hakikatlerin insanlığa mal edilmesinde ve toplum olarak muhtaç olduğumuz zihinsel dönüşümün gerçekleşmesinde önemli bir katkıda bulunma kabiliyetinin bulunduğuna inandığı kitap çalışmasını, hep bir proje kıymetinde gördü. Tamamlanan kitap çalışmasını daha geniş kitlelere ulaştırmak için, bu çalışmanın üzerine bina edilerek hazırlanmış ve “görsel bir kitap” mahiyetindeki “Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı”nı iki haftada bir sürekli bir program olarak vermeye başladı. Ayrıca zaman zaman akademik eğitim faaliyetlerinde de “Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı” ve “Risale-i Nur İzah Çalışmaları” hakkında sunumlar gerçekleştirdi. 2018 yılında ise Keşif Yolculukları Risale-i Nur Eğitim Programı'nın temel/kaynak kitap çalışması, din araştırma dalında "Altın Kalem Yazarlık Ödülü"ne layık görüldü. Kitap çalışması ve eğitim programının yazılı ve görsel tüm içerikleri, notere onaylatılmış muvafakatname ile her türlü serbest kullanım, basım ve yayım hakkı tanınmasıyla; başta Risale-i Nur’a, Kur’ân’a ve İslam’a gönül vermiş herkese ve tüm insanlığa mal edilmiştir. (Muvafakatnameye ana sayfadaki "Telif Hakkı Bildirisi" isimli menüden ulaşabilirsiniz) Bu çalışmalardan haberi olanlardan ciddiyetle istediği ve Risale-i Nur’a gönül vermiş insanlara samimiyetle ifade ettiği şudur: “Kıymetsiz ve önemsiz şahsıma değil, bu çalışmalar vesilesiyle Allah’ın bir nimeti olarak harika bir şekilde ortaya çıkan hakikatlere önem veriniz ve onlara sahip çıkınız. Sizden tek istediğim budur.”

One thought on “An Attempt to Make Risale-i Nur the Property of Humanity: Explanatory Works

  1. Pingback: Risale-i Nur’u İnsanlığa Mal Etme Çabası İzah Çalışmaları Görsel/İnteraktif Kitap | KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Bir Cevap Yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.