KEŞİF YOLCULUKLARI: Farklı Mana Açılımlarıyla, İzahlı ve Görsel Destekli Risale-i Nur Eğitim Programı

Medresetüzzehra Eğitim Yaklaşımı'nın Bilim Felsefesini Oluşturmaya Katkıda Bulunmayı Hedefleyen Akademik Eğitim Faaliyetleri


Yorum bırakın

A Fantastic Science Fiction Story (A Very Different Approach to the Miracle of Existence)

A Fantastic Science Fiction Story (A Very Different Approach to the Miracle of Existence)

Click Here for Turkish Versiyon

This article text is part of our book: “Academic Proof of the Creator Visual/Interactive Book (New Perspectives from the Treatise of Nature)” Click Here for Book Page

For English Section Main Page Click Here (Other Articles, Utterly Different Experience Visual/Interactive Books and Training Program Presentations)

Let us have a look at this famous, perfect and ageless example of Pharmacy, which is used in Treatise of Nature to explain the first item of the nine impossibilities, which is used to narrate how material reasons/causes are incapable of creating the matter/objects, grasping the issue at its roots. It is attempted to create a living mixture, the formula by using different substances contained in around one hundred jars. Then we see that there are a great number of mixtures/formulas with functions of living things. Then we see that, many mixtures showing the characteristics of liveliness have been made around. When we analyse their content in a detailed manner, we see that these mixtures are put together and produced with special and precise measurements. We certainly know that such a result can’t be obtained with the random mixing of the materials in the jars with the blowing of the wind. 

We would like to develop our example little further and we imagine ourselves in a distant future in a fantastic “Biotechnology Laboratory” of a science fiction film.

Okumaya devam et

Reklamlar


1 Yorum

Fantastik Bir Bilim Kurgu Öyküsü (Varoluş Mucizesine Çok Farklı Bir Yaklaşım)

79

Fantastik Bir Bilim Kurgu Öyküsü (Varoluş Mucizesine Çok Farklı Bir Yaklaşım)

Click Here for English Versiyon

Bu Yazı, “Tabiat Risalesi Açılımları: İlahî Teknolojinin Detaylarında Hayalî ve Zihinsel Bir Keşif Yolculuğu” isimli ve Allah’a iman hakikatinin, mantık ve bilim zemininde akademik olarak ispatının yapıldığı kitabımızın bir parçasıdır.  Kitaba Ulaşmak İçin Lütfen Buraya Tıklayın.

Tabiat Risalesi’ndeki dokuz adet imkânsızlığın ilk maddesi olan ve sebeplerin eşyayı oluşturmalarında ortaya çıkan ilk imkânsızlığın anlatımında kullanılan ve meseleyi kökünden kavrayan meşhur, mükemmel ve eskimez misale tekrar bakalım. Bir eczanedeki yüz civarındaki kavanozun içindeki maddeler kullanılarak, canlılık özelliği olacak bir karışım, bir formül meydana getirilmek isteniyor. Sonra bakıyoruz ki, etrafta canlılık özelliği gösteren çok sayıda karışım yapılmış. Bu karışımların özel ölçülerle, hassas bir ayarla bir araya getirilerek oluşturulduklarını, içeriklerini detaylıca incelediğimizde anlıyoruz. Böyle bir neticenin rüzgârın esmesiyle, kavanozlardaki maddelerin birbirine rastgele karışmasıyla oluşamayacağını elbette biliyoruz.

Misalimizi biraz daha geliştirmek istiyoruz ve kendimizi yüksek bir gelecekte ve âdeta bir bilim kurgu filmindeki fantastik bir “Biyoteknoloji Laboratuarı”nın içinde hayal ediyoruz. Okumaya devam et